Hoppa till sidans innehåll

Tidigare hemmahallar


Djurgården har precis som de flesta andra klubbar bytt hemmahall många gånger genom åren! Här är en sammanställning över samtliga hemmahallar och deras historia!

Bowlingens utveckling i Sverige!
Mycket av tävlingsspelet skedde på respektive hall och var ofta en ren angelägenhet för dess klubbar men många större tävlingar lockade spelare från de andra hallarna. De flesta tävlingarna arrangerades av hallägaren och det var först under mitten av tjugotalet klubbarna och förbundet började stå som värdar för tävlandet. Exempelvis arrangerade Regina ett svenskt mästerskap och då ville inte Fenix vara sämre utan körde ett mästerskap där också.

Något egentligt ligaspel fanns inte utan de olika föreningarna tävlade i halligor lite likt dagens korp, och att klubbarna möttes i matcher utanför hemmahallen var ovanligt. Exempelvis möttes DIF och AIK i ett antal matcher på respektive hemmahall under 1923 och 24. Däremot var många av de tävlingar som hallarna arrangerade olika lagtävlingar med tre eller femmannalag, öppna för alla klubbar, där man tävlade om intäkter i diverse vandringspris. Ett sådant var vår KM-pokal - "konkurrenspokalen" - på Fenixpalatset. En form av tävlingsspel var "Intressenter-tävlan" vilket bara var öppet för de som hade aktier i hallen. De första trevande försöken till seriespel började på initiativ av Kapten G S Jarret, USA. Han skänkte ett vandringspris som bara de klubbar som var registrerade 1923 (året för världsmästerskapet i Stockholm) fick vara med och kämpa om. Man inrättade tre "divisioner", mosebacke, östermalm och fenix. Segraren i varje grupp fick sedan spela final på neutral hall om priset. Det ligaspel som vi känner igen uppstod först i mitten på 40-talet. Då fanns det en allsvensk serie (div 1) och en lokal serie med övriga divisioner, här var det Stockholmsserien. Från början spelade man med fymannalag men -47 gick man succesivt över till åttamannalag.

Hur var kvaliten på banorna då? För det första hade man manuell kägelresning utan piggar i kägelbordet vilket nog medförde att käglorna kunde hamna lite varsom helst. Dessutom varierade käglornas vikt stort mellan banorna och hallarna. Detta kunde nog ha varit en bidragande orsak till den ibland höga poängnivån, 300-serier var inte heller så ovanligt. Ansatser och banor saknade dessutom de markeringar  vi är vana med, spelarna hade sina knep för att linjera upp sig och använde ev kvistar i trävirket eller andra märken. Det var först när Östermalmshallen byggdes 1924 som man införde någon form av markeringar i ansatserna och piggar i kägelbordet, och de andra hallarna tvingades förbättra sina egna banor. 1948, i USA, kom de banmarkeringar med prickar och pilar som används idag. Banornas längd kunde också variera stort och även här tvingades de äldsta hallarna anpassa sig efter normen i och med att man bytte banor under tjugotalets andra hälft.
Hur det var med banbehandlingen är inte lätt att veta. Dock var detta ett ständigt trätoämnet i tidningen Bowlaren som klagade på urusla banor på vissa hallar. Eftersom de första bowlarna spelade rakslag var kanske inte oljningen helt kritisk men slitaget på banorna var stort så det fanns banor på vissa hallar där rekordslagningar inte räknades, tex bana 3 på Fenix. Boningen av banorna var hallföreståndarens hemlighet men under trettiotalet höjdes röster för att man skulle ta fram en enhetlig metod som hallarna skulle följa. Det är lite svårt att veta hur man bonade men det fanns två metoder, shellack och cellulosalack. Man lackade banorna, polerade och lade på någon form av bonvax ända ner till käglorna. 1946 kom en ny metod från USA - mineralistic. Det innebar att man oljade med en trasa som drogs ner längs banan vilket inte var helt ovanligt ända till modern tid.  Mot slutet av tjugotalet började skruvspelarna göra sig gällande som använde sig av en "glidsko" och precis som i dag kom oljningen i fokus. Så länge man spelade rakslag använde man skor med gummisulor, dessa gjorde att ansatserna blev mycket sträva, ansatserna var för övrigt helt obehandlade. Så snart bowlarna började spela skruvslag så gick man över till skor med lädersulor och det är de reglerna som gäller ännu idag. 

När man läser bowlarens första upplagor inser man att bowling var en relativt dyr sport med ett timpris runt 4 kronor 1920, men det är kanske inte så konstigt eftersom hallen var tvungen att hålla med kägelresare hela dagarna. Stockholms första automatiska kägelresningsmaskin installerades i Åkeshov 1959.

 

Fenix kägelsalong

1919 startades bowlingsektionen och det var just Fenixpalatsets kägelsalong man valde som hemmahall. Sektionen bestod av ca 10 medlemmar som tränade onsdagar mellan 9-11. Här höll man till fram till hösten 1927 då man flyttade till den moderna Östermalmshallen.

Fenixpalatset var en restaurang och ett nöjesetablissemang beläget på Adolf Fredriks kyrkogata 10, vilket under första halvan av 1900-talet hade en ledande ställning i stadens musik-, dans- och nöjesliv.

Fenixpalatset

Fenixpalatset invigdes 1912, men hämtade sitt namn från det äldre Hotel Phoenix, vilket från 1840-talet och fram till 1911 legat på en närbelägen tomt och haft en känd festvåning. Det var en påkostad anläggning där det i bottenvåningen fanns dels en imponerande entréhall med marmorkolonner, dels en konsertsal med plats för 600 personer samt tillhörande bar och ölstuga på läktaren. En våning upp låg ett café och den "franska matsalen", och ytterligare en trappa upp en festvåning. Bland övriga mindre lokaler i byggnaden märktes en "bakficka" och en ostronbar, allt mycket exklusivt inrett. Bowlingsalongen låg i källarplanet eller sutterängvåningen som det kallades. I samband med att etablissemanget skulle öppna lobbade Bruno Söderström för att man skulle inrätta stadens andra bowlinghall där. Den första var ju Regina, 1909, lite längre ner på Drottninggatan. I januari 1912 invigdes hallen med fem banor samt en skjutbana som senare fick lämna plats för ytterligare en bowlingbana. Hallen drevs av Bruno fram till 1916 då den bytte föreståndare till en G Söderberg. Han drev vidare till 1920 då hallens klubbar startade Aktiebolaget Bowling som tog över styret med Karlberg som salongsföreståndare. När höstsäsongen -20 drog igång hade hallen fått en välbehövlig renovering av den nya ledningen.

På det tävlingsmässiga planet instiftades flera vandringspriser som stod sig långt in på trettio och fyrtiotalen och som stockholms bowlare tävlade om i olika lagkonstellationer. Några av dessa trofeer var Bowlingbålen, Fenixbålen, A-B Johanssons Vandringspris och Fröken Welanders vandringspris. Bland de finare tävlingarna var Hjorten och Propagandskrinet, det senare var ursprungligen en 60-manna tävling mellan Fenix och Regina där spelarna på respektive hall hade samlat till silverskrinet som var värt 2000 kr vilket var oerhört mycket pengar då. I och med konkurrensen mellan de båda hallarna frodades rivaliteten och många duktiga spelare fostrades bl a Collin som stod för flera rekordslagningar under tjugotalet.

Vilka klubbar spelade nere på Fenix under tidigt tjugotal? Förutom DIF var det Kägelklubben träff - K.K.T, Stockholms idrottssällskap - S.I.S, Kägelklubben Kulan - K.K.K, Kägelklubben Hypotenusan - K.K.H, Bowlingklubben Star - B.K.S, Fredrikshof Idrottsförening - F.I.F, Kägelklubben Akta Påkarna(?) - K.A.P, Bowling Gillet - B.G, Kamraternas Bowlingklubb - K.B.K, Banankompaniet - B.K.K, Pressmännens Bowlingklubb - P.B.K där P-A Hansson spelade, Bowlingklubben Frey - B.K.F, Kamrat Nian - K.N. Av dessa var F.I.F den stora klubben med spelare som bröderna Collin vilka dominerade tävlingsspelet nere på Fenix och Regina.

1918 startades Stockholms bowlingförbund och hade sina möten på Fenix i det sk turkiska rummet. Även tidningen Bowlaren hade sin hemmaadress där.

1922. 25 mars spelas stadsmatch mellan Göteborg och Stockholm på Fenix. Det är femte gången man möts och tävlingen gäller en inteckning i Svenska Dagbladets v-pris. Stockholm segrade med 165 poäng. Man spelade med 15-mannalag där de tio bästa räknades. I laget fanns en Djurgårdare, Axel Jonsson, men han gjorde ingen stark insats den här gången.

30 mars. Gunnar Collin slår den första 300-serien på hallen sedan man lagt om banorna. Hösten -21 var Hugo Svedberg, DIF, nära med elva raka men sprack på sista slaget.

November. Propagandatävlingen. Fenix tar hem priset efter två helgers hårda kamper på Regina- och Fenix-salongerna. Fenixsalongens styrelse annordnade en "Klang och Jubelfest" 10:e december för spelarna för att de hade tagit hem Propagandaskrinet till Fenixsalongen.

Pilsnerpriset på Fenix sänks med fem öre. Vad det kostade framgår inte men Regina tog 40 öre för sina!

Karlberg, föreståndaren på Fenix, lämnar ett förslag till ny klassindelning! Den antas senare och börjar gälla från januari 1923.

Inför säsongen 1923 kan man läsa i Bowlaren att banorna blivigt grundligt hyvlade och att man bytt kanterna. Det var vanligt att bowlare klagade på att "kanten inte höll" så klotet hamnade i rännan, det var ju aldrig bowlarens fel. Tyvärr hade inte sommarens justeringar motverkat att bana 5 var alldeles för lättspelad, klotet gick upp av sig självt står det. Man hade även gjort vissa förändringar av belysningen, som nog inte var den bästa, med starkare ljus vid kägelstället.

Vad gäller kloten var det många som fortfarande spelade med träklot. Dessutom hade man bara två hål men efter att Stockholm fått besök av amerikaner som spelade med skruv och hade tre hål blev detta vanligare. Nu började även gummikloten ta över så trä var på utgående. En märklighet var att i de svenska tävlingsbestämmelserna stod det att en spelare inte fick använda samma klot på andraslaget, så man var tvingad att använda två klot. Detta kunde ibland vara besvärligt eftersom man oftast spelade med hallens klot. Regeln fanns enkom för att korta ner speltiden, man skulle inte behöva vänta på klotet.

Träklot o gummi

1924 öppnade östermalmshallen med de nya amerikanska banorna och då var Regina och Fenix tvingade att göra vissa förbättringar. På Fenix gjordes följande förändringar: Banorna förkortades med 40 cm till internationellt mått. Likaså förkortades ansatserna några tiotals centimeter för att få mer plats bakom banorna. Man tog bort båsen som omslöt varje bana och installerade en bänk bakom så att publiken lättare kunde titta och spelarna fick sittplatser. De stora förändringarna var att man flyttade på bana 4 till vänster bredvid ettan, så att den kom på "rätt" sida av pelarna - då fick man 6 "högerbanor". Eftersom klotrännan (returen) tog mycket mer plats än idag så var det trångt på kanterna och i pincip alla spelade diagonalt från kanten till fickan..
Man bytte även hela belysningsinstallationen till en modern sådan, hur nu glödlampsljus kan anses modernt. Inför säsongen hade man inte bestämt om man skulle installera piggresning, vilket Regina hade gjort, men i slutet av september var det klart. Den enda klubben som flyttade till östermalm den här säsongen var B.K.K.

1925 kom ett förslag från signaturen Hook att regeln om att inga klot (dvs hallens) fick flyttas mellan banorna skulle slopas. Istället skulle klotställ införas där spelarna kunde välja ett lämpligt klot och använda som sitt under en tävling. De som hade egna berördes inte av detta. 1926 ändras regeln om att man måste använda två klot till att det blir fritt att själv bestämma.

Fenix startar sin "Intressenter"-tävlan för de som är aktieinnehavare i bowlingbolaget som driver hallen. De flesta andra hallar hade redan en sådan tävling men nu under hösten drar Fenix igång sin. För att få spela krävdes som sagt ett aktieinnehav, men det som skiljde Fenix från de andra salongerna var att här kostade en aktie endast 50 kr vilket kunde betalas genom klubben kontant eller på avbetalning. Eftersom det var förhållandevis billigt blev därför deltagarantalet mycket större än på de andra hallarna, och konkurrensen förstås!

1926. Fenix plockar bort dynorna på sidorna i kägelgropen. De som trodde att resultaten skulle bli lägre med fler "änkor" blev besvikna utan det ramlade som aldrig förr. Man har dessutom renoverat hallen som fått en "hal" elegans med nya träväggar. Banorna har också fått sitt och det är "rena glansisen" skriver Bowlaren. De bättre klubbarna på hallen är nu AIK, SIS, FIF, KAP, KKH och DIF. Reginasalongen förlorar sina sista tävlingsklubbar, RK09, Göta och JMM, den här hösten och får försöka börja om med nya bowlare.

1927 uppstår rykten om att Fenix skall stänga samtidigt som Akt-Bol Bowling beställt nya banor från USA. Anledningen var att nöjespalatset behövde lokalen för att göra plats för fler dansgolv. I april spelade DIF klubbmästerskap där Gottfrid "Gotte" Pettersson segrade. Detta blev DIF's sista klubbtävling på Fenix. I maj meddelar halledningen att hallen ev kommer att stänga. Till höstsäsongen flyttar därför Djurgården och BKS till östermalmshallen.

1928 stänger Fenix och samtliga klubbar tvingas flytta, de flesta till den nya hallen - City på Karduansmakargatan. Den byggdes av fastighetsmagnaten Valle Bergström som hade tänkt använda den mest för egen träning. Nu tog Aktiebolaget bowling över driften med Karlberg som föreståndare. Hallen hade fem banor av svensk tillverkning men ansågs för trång för tävlingsspel så man satsade först och främst på klubbverksamhet. AIK flyttar till Riddarhallen.

1931 Regina stänger som tävlingshall men drivs vidare till slutet på trettiotalet för "oregistrerade" spelare. Därefter får lokalen vara lager åt Polisens tillvaratagna effekter.

1933 i augusti meddelas det att Fenix öppnar igen den 14:e september lagom till säsongen. 

1933 24 aug nr 23 Öppnar igen

Det är Akt-Bol Bowling med Karlberg som lyckats övertyga ägaren Meier att inrätta en ny bowlinghall i de gamla lokalerna. Det hade visat sig vara för lågt till tak för att kunna utnyttjas som danslokal. De nya banorna var av inhemsk kvalité "sveabanan" och det gjordes lite förändringar som var tänkta redan 1928, ny förbättrad ventilation, väggen bakom kägelgropen flyttades så att banorna kunde flyttas upp för att skapa mer plats för spelare och publik.

1933 20 sept nr 26 invigningen Bild
Under säsongen 1933 spelar klubbarna på följande hallar:

  • Fenix: Älvsjö, Trim, SIS och BK-29. 
  • Mosebacke: Hellas och Linnea. 
  • Östermalmshallen: KKR, IFK, RK-09, Ibos, MIK, DIF, Tegnerhof, HPR, SKBK, Holmia, IFSw, GB och DH. 
  • City: KKK, KKH, BK-26, KKT, KAP och KBK. 
  • Riddarhallen: AIK och SBS. 
  • Sveahallen: BKI, NB, DN, StTD, PBK, Göta, Aiba, M-P, Star, Järva, Matré, BM, Bonniers, FIF, KKS, BK-23 och BK-33.

1936. Svenska mästerskapen arrangeras av STBF. På Fenix går de individuella tävlingarna och på Svea hålls lagtävlingarna. SM'et sågs som en stor framgång med över 550 starter. Djurgården gjorde en fin tävling i femmanna där man tog SM-titeln.

1939. Klubbarna på Fenix nu är: KKT, Fenixpojkarna, SIS, Hepata, MCB, KKH och KAP. Roto registreras som ny förening i förbundet. 

1940 Nu börjar de stora problemen. Fenixpalatset upphör som nöjesetablissemang och Östermalms Filadelfiaförsamling tar över fastigheten som får det nuvarande namnet City Kyrkan. Församlingen har inget till övers för den ädla bowlingsporten och vill vräka hallen. Nu har man ett kontrakt så det går inte. Däremot vill man inte att bowlarna springer där hur som helst så man planerar göra en separat entré men det blir inget.

1944. Klubbläget på hallen är följande: 
Måndagar:17-18 Ello18-20 KKK 20-21 Bellevue 21-22 Håve 22-23 Åhlen &Holm
Tisdagar:17-19 KKH 19-21 Trim 21-22 Alcro
Onsdagar:17-18 Stab 16,30-18 Star 18-20 KAP 20-21 Ängby 21-23 SKIF
Torsdagar:17-19 Häggströms Pälshandl 19-21 KKT 21-22 Orion 22-23 SKBK
Fredagar:14-15 Åhlen & Holm 18-19 Åkerlund 18-19 Åtvidabergs19-20 Dalbo 20-21 FP 21-23 Nore

1945 säger församlingen helt sonika upp bowlinghallen som överklagar till hyresnämnden och får rätt, hyresvärden försöker en gång till utan framgång.

1951. Karlberg slutar som hallföreståndare efter 35 år 76 år gammal. Som ny hallchef börjar Hans Lindgren.

1952. Efter att hyresvärden misslyckats att vräka hallen lyckas hallföreståndaren förhandla fram ett femårigt hyreskontrakt så allt verkar lugnt några år framåt. I samband med att Lindgren kan meddela att hallen är "räddad" avslöjar han även att han har ett annat hallprojekt på gång norr om staden.

1953. I september när det är dags att börja den nya säsongen upptäcker Fenix bowlare att hallen är stängd och hallföreståndaren är försvunnen. Efter några dagar går polisen in och hittar Hans Lindgren som tagit sitt liv genom hängning. Hyresvärden meddelar att eftersom hyran inte är betald kan de äntligen genomföra sin uppsägning.

I och med detta försvann den äldsta hallen som fortfarande var i drift. Klubbarna fick hoppa in där det fanns hål på hallarna, Pälsbowlarna och JP flyttade till riddarn, KKT till svea och resten drog till kungsholmen.

Idag är det fortfarande kyrka i Fenixpalatsets gamla lokaler. På andra våningen kan man besöka Citykonditoriet och det Turkiska rummet där STBF höll sina första möten. Så om man är nyfiken på hur det såg ut är det värt ett besök.

 

Östermalm

Djurgården flyttar till denna mönsterhall 1927 och blir kvar här till 1944 med en säsong på Kungsholmshallen 1942. Under tillvaron här, framförallt på trettiotalet, börjar klubben ta form som en av Sveriges verkligt stora bowlingklubbar. Föreningen växer och med unga bowlare som Östen Eriksson och Harry Lindkvist tar man sina första SM-medaljer. Dessutom börjar DIF-spelarna toppa tävlingarna i Stockholm.

1924 I mars börjar det gå rykten om att en ny hall är på gång. Den ska komma att ligga på Grevturegatan 9 Östermalm, idag en av entréerna till sturegallerian, då Freys "hästpalats".

Freys-folk

Föreståndare är direktör Albin Öhngren som tillsammans med ett bowlingaktiebolag, där bowlarna är delägare, kommer att driva hallen - Samma arrangemang som på Fenix. I februari lämnar anläggningens utrustning USA med ångaren Kungsholmen och anländer till stockholm i maj. Under våren börjar hallen ta form och på långfredagen kan intresserade besöka arbetsplatsen för att få se den mest amerikanska bowlinghallen utanför staterna. Den har fjorton banor importerade från USA, är belägen på första våningen med stora fönster som släpper in dagsljus. piggresning, en sk predikstol där övertrampsdomare/tävlingsledning ska sitta med signalanordning för övertramp, mycket rymlig med stora omklädningsrum osv.

Hallens ledning hade tänkt sig att dambowlingen skulle flytta in på östermalm så därför hade man ordnat med ett separat klubbrum och ett omklädningsrum för dessa.

Östermalm planritning

Till hallen hade leverantören Brunswick skänkt ett greppklot som bowlarna kunde använda när de skulle beställa ett klot från USA. Dessutom hade Brunswick skänkt en pokal som sedan kom att bli pris i lagtävlingen Amerika-pokalen. 

Östermalm blir en populär tävlingshall med många arrangemang, men de flesta är för lag. Man har bara en individuell tävling och det är Restaurang Tattersalls vandringspris, en utslagstävling över tre serier. Till de större lagtävlingarna som drog många deltagare räknades Östermalms-kannan för femmannalag och Amerika-pokalen, tremanna. 

1924 östermalmshallen bilder

Hallföreståndare Öhngren var en viktig drivkraft för svensk bowling under tjugotalet. Han var Stockholms bowlingförbunds ordförande från starten 1918, tävlingsledare och en god bowlare. Dessutom drev han firman AB Bowlingmaterial som levererade i princip all utrustning till hallarna samt utförde installationer och underhåll av banor.

Firma Bowlingmaterial

Invigningen. Torsdagen den 3'e september hade man en förevisning av anläggningen för pressen som också spelade en tävling. Den 4'e startade invigningstävlingen. I denna spelades det fyra serier med bästa hand. På fredagen var det mästarklassen och de följande dagarna var det öppet för övriga klasser inklusive dam. Totalt ställde 300 spelare upp.  Ville Ericsson AIK segrade i mästarklassen på 793, Seniorklassen vanns av E Löfving IFSw 753, Junior E H Pettersson IFK Djursholm, Dam Elsa Arnér BKI 651. Oregistrerade - Klassen "Gamla spelare" vanns av Hans Rundqvist R.K. Bland de djurgårdare som ställde upp nämns bland seniorerna J Bong 10'e plats, B Ek och J Winkler som alla låg bra till inför sista serien men som "sprack".

Invigningen och tävlingen var en stor framgång trots att det var elektrikerstrejk så att alla belysningsinstallationer inte var klara ännu. Som mest vistades 400 hundra personer i lokalen och det var tydligen extremt dålig luft där inne, cigarröken låg väl tät över banorna.

I oktober hålls hallens första officiella salongstävling - Amerikapokalen. Det är en tremannatävling öppen för samtliga sveriges klubbar. Som arrangemang kommer den att bli stor och pågå i många år. Klubbarna tävlar om ett vandringspris som erövras efter tre inteckningar. Priset skänktes av hallens leverantör - Brunswick Balke Collender från USA. Tävlingen är klassfri det vill säga att klubben kan sätta ihop laget med vilka registrerade spelare som helst. Man spelar fyra serier med bästa hand.

Amerikapokalen

 

 

Totalt ställde 76 lag upp - segrande klubb blev K.K.S med poängen 2326, tvåa K.K.K och trea Stockholmskamraterna. Djurgårdens förstalag kom på femte plats med spelarna H Lundgren, E Leveau och T Törnblom 2217p. Tävlingen om Amerika-pokalen spelas varje år fram till 1930. 1928 tar DIF hem segern. Priset slutar hos KKS.

I november bjuder IFK Stockholm in till en "maraton-tävling". Den löper över 14 serier och man är skeptisk till om någon vill utsätta sig för en sådan ansträngning. det blir ändå succé med 112 tävlande och inte allför många skavsår på tummarna.

Östermalmshallens första år överträffar nog skaparnas förväntan. Anstormningen blir så stor att man arrangerar morgonträning före kl nio på förmiddagen. Första klubben som tecknar abonnemang är Göteborgsbanken. Några av de äldre klubbarna som flyttar från Regina och Fenix är K.K.R, B.K.K, Marieberg, IFK Stockholm och B.K.I. M.P - Matteuspojkarna, startas på östermalm 1925.

1925 februari. Eftersom östermalmshallen har större delen av dambowlarna ordnar man dans i samband med en prisutdelning dit alla stadens bowlare är inbjudna. Nu kommer det 23 damer men inga herrar dyker upp så arrangörerna får agera danspartners. Man bjöd på bakelser, musikunderhållning och gratis bowling. Damerna var ändock mycket nöjda.

I februari installerar man ett Ping-Pong-rum där klubbarna ska kunna mötas i pingistävlingar. Här kom Bengt Grive att spela senare. Pingis blir så populärt att man arrangerar tävlingar där borden står på ansatserna. Publiken kunde åse tävlingarna från läktaren.

1926 börjar Trellborgs gummifabrik att tillverka ett svenskt bowlingklot. Tidigare hade det endast funnits möjlighet att köpa klot som importerades från USA eller träklot. Det är tillverkat av hårdgummi eller ebonit som man hellre kallade det och blev en stor succé, man fick till och med exportera klot till bowlingens hemland USA. Priset för ett trelleborgsklot var 80 kr 1927.

1927 greppklot 

1926. 2 juni startar det andra internationella mästerskapet - VM. Det hålls på östermalmshallen med deltagare från Sverige, Finland, Holland, Tyskland och USA. Det svenska laget bestod av 25 spelare från stockholm.

1926 andra internationella tävlingen spelarna

Under våren hålls uttagningstävlingar där spelarna tävlar på stockholms hallar om platserna till VM-truppen.Ingen djurgårdare finns med bland spelarna men flera bowlare från Fenix.  

Internationella veckan börjar med en stadsmatch mellan representationslaget och Göteborg. Naturligtvis segrade Stockholm stort.

Stadsmatchen-1926-VM

1'a juni hölls invigningen. Den började med en bilkortege till Solliden, Skansen där man hade mottagningsbanketten för de tävlande.

Några av lagen.

Tävlingarna började på onsdagen med tvåmannalag. Segrade gjorde Finland, tvåa USA och trea Sverige med Levin och Berggård.

1926 juni andra internationella tävlingen

I bowlaren klagade man lite på amerikanernas högljudda uppträdande på banorna medans de svenska deltagarna uppträdde exemplariskt.

Torsdagen följde med femmannatävlingar. Sverige ställde upp med fem lag och övriga nationer med två vardera. När sista klotet rullat klart slutade sveriges förstalag som segrare med USA I på andra och Sverige II på tredje plats.

Sverige-segrare-5manna-VM-1926

På fredagen arrangerades extratävlingar där stockholms bowlare fick tampas med några av VM-deltagarna. Det spelades amerikanskt över två serier i tre klasser. Det var första gången man tillämpade amerikanskt spelsätt i sverige men det verkade inte som de tävlande tyckte det var svårare än vanligt. Damklassen präglades av att de internationella deltagarna var medresta fruar och nybörjare.

Tävlingarna avslutades på lördagen med spel om individuella titeln. Spelet började klockan tio och det var en amerikan som satte ribban direkt med 771. I andra startfältet kom Hugo Lilliér och drog till med 829 vilket visade sig skulle räcka till seger. I och med det stannade världsmästartiteln i sverige.

När VM är klart blir poängtavlorna kvar och används i kommande tävlingar på östermalm. Tavlorna konstruerades för tävlingen och liknade de som fanns på hallarna innan scoringen.

I november inrättar STBF ett kansli på östermalmshallen, mycket beroende på att hallföreståndare Önhgren är ordförande. Man har tidigare hållit sina möten i stora biljardrummet, senare sk fäktsalen, men nu får man en permanent lokal.

1927. Inför sommaren meddelar hallen att man kommer att hålla öppet mån-torsd. Samtidigt ska vissa förbättringsarbeten genomföras. Herrarnas omklädningsrum ska utökas, nya duschar installeras och 150 skåp ska in. Banorna ska avhyvlas, shellackas och bonas. Klotrännorna (returerna) ska kortas ca 3 fot så det blir mer plats för bowlarna bakom banorna. Protokollborden ska bort och bytas till tavlor som syns från läktaren, enl Karlbergs patent på fenix.

   1927 Östermalmshallens priser

När höstsäsongen startar har Djurgården och B.K.S flyttat från Fenix till Östermalm. Från Regina kommer D.B.K 26 och B.V.E. Totalt är det nu elva lag på hallen som spelar i "östermalmsdivisionen" och de andra är BS 23, IFK, IFSw, JIS, KKR, MIK, PBK, RK 09 och IBOS (sammanslagning av BG och BKK).

September. Jarrett’s Pris. Nytt för säsongen är att man startar en form av seriespel. Det är kapten Geo S Jarrett New York som lämnat ett pris där de klubbar som var registrerade 18 maj 1923 och fortfarande var registrerade 1 juni 1926 kan kämpa om.

 Geo S Jarrett

Man kommer att spela i olika divisioner – Fenix, Östermalm och Mosebacke. Klubbarna ställer upp med 5-mannalag och spelar tre serier. De ska mötas inbördes på klubbkvällarna i respektive hall. Segraren får en poäng för vunnen serie och efter att alla mötts på respektive salong koras ett segrarlag som tävlar mot segrarna från de andra divisionerna på neutral hall.

I östermalmsdivisionen spelar: DIF, BKK, BS23, IFK, IFSw, JIS, KKR, MIK, PBK, RK09 och Ibos.
Fenixdivisionen: AIK, BCB, FIF, KAP, KBK, KKH, KKK, KKT, SIS
Mosebackedivisionen: KKS, SBK, Star.

Samtidigt drar man igång en juniorserie som bygger på Jarrett's spelform. Den heter B H Edlund's pris och det är Hovjuvelerare Edlunds v-pris som östermalmshallens juniorlag tog hem föregående säsong man tävlar om.

30 oktober slår Isidor Riese rekord på östermalm med bästa hand över tre serier - 685; 192, 245, 248.

1928. Man har en garderob med rockvaktmästare ,Herr Eriksson, som tar hand om gästernas ytterkläder. Detta var något alla hallar utom fenix och regina hade, där kunde hallföreståndaren hålla uppsikt, för att ingen obehörig skulle gå ut med någon annans rock och hatt. Det kostade 10 öre att lämna in kläderna vilket gick till Herr Erikssons lön.

1929. I mars strejkar resarpersonalen på hallarna eftersom de inte får tillräckligt betalt trots att hallarna höjt lönen med 2,50-3 kr. Vad de tjänade eg är lite oklart men i början på tjugotalet fick de 10 kr i veckan och 50 öre i dricks per timme av spelarna. Dricksen tog Karlberg bort eftersom den skapade en del groll mellan spelare och resare. Det berättades att en del resarpojkar helt sonika kunde traska ner längs banan och kräva sina pengar eller till och med följa efter ut på gatan!

Hallen arrangerar flera stora evenemang under året. Vid påskhelgen är det dags för den årliga stadskampen med Helsingfors. I juni var det dags för tredje internationella mästerskapen igen. Deltagarnationerna den här gången var Sverige, USA, Finland, Tyskland och Danmark. USA segrade i samtliga klasserna, Sverige blev bronsmedaljörer i femmanna.

Under sommaren avlider Albin Öhngren, därmed förlorar hallen och bowlingsverige en drivande kraft. John Bong i djurgården tar över som föreståndare.

1930. Inför sommaruppehållet meddelas att R G'son Sjöberg i StockholmsKamraterna har köpt aktiemajoriteten i östermalmshallens bolag. I och med det kan man fortsätta den inslagna linjen att hallen ska vara sveriges ledande sportbowlinghall. Stora förändringar är planerade som kommer att kosta stora summor. Ny hallföreståndare blir Georg Sjöberg.

Efter en lång debatt om käglornas kvalité och varierande vikter publicerar hallarna käglornas vikt kontra medelpoäng, strike och genomskärare per bana. Det var ett vanligt återkommande diskussionsämne i bowlaren om käglornas vikter och hur detta påverkade resultatet. På östermalm ansåg man att det var lite lättare att få strike eftersom man, precis som i USA, inte hade några dämpande mattor på väggarna i kägelstället. Dessutom var käglorna placerade på metallbrickor och bordet väl bonat så käglorna hade lättare att glida. Trots detta var resultatnivån lägre på östermalm än de övriga stockholmshallarna.

Hallar

8 november slår Harry Lindkvist DIF rekord över sex serier på östermalm: 1288p.

1931. I januari meddelar hallen att man startar morgonträningen igen. Bowling, gymnastik och dusch mellan 8 och 9 på förmiddagen mån, ons och fredag. Det kostar 5 kr per vecka.

April. Den återkommande stadsmatchen mellan Helsingfors och Stockholm hålls som förra gången på östermalm under påskhelgen. Lagen tävlar om ett nyuppsatt vandringspris instiftat av Helsingin Sanomats och Stockholmstidningen. Den här gången tar man entréavgift 1 kr och det blir fullsatt!

Inför höstsäsongen flyttar M.P till sveahallen, och ett antal andra klubbar går till riddarhallen runt hörnet. Trots det meddelar hallen att man nog har fulltecknat abonnemang ändå. Under sommaren har man slipat och justerat banorna, gått in för samma typ av boning på alla hallarna. På östermalm har man byggt ytterligare ett klubbrum.
Vilka klubbar spelar på östermalm säsongen 31/32: DIF, Marieberg, Ibos, RK-09, KKR, IFK, SKBK, Swithiod, Race, och G-B.

I oktober drabbas Cityhallen av översvämning och de hårt prövade gamla fenixklubbarna får träna på östermalm så länge.

1933. Resarpojkarna på Riddarn och Östermalm möts i en match i februari. Man spelar fyra serier på vardera hall, östermalmarna vinner med tre pinnar.

15'e april är det dags för stadsmatch mellan Helsingfors och Stockholm på östermalm för tredje gången. I laget finns Östen Eriksson DIF med.

Inför höstsäsongen redovisas var och när de olika klubbarna tränar och på östermalm ser det ut så här:

Måndag: KKR
Tisdag: IFK, RK-09 och Ibos
Onsdag: MIK, DIF, Tegnerhof och HPR
Torsdag: SKBK, Holmia, IFSw, GB och DH

Övriga klubbar tränar på följande hallar: SVEAHALLEN :BKI, NB, DN, St.T.D, PBK, Göta, Aiba (Allt I Bästa Anda), M-P, Star, Järva, Matré BM, Bonniers, FIF, KKS, BS 23BK 33, BK 25, Fellow. CITYHALLEN: KKK, KKH, BK26 KKT, KAP, KBK. RIDDARHALLEN: ·AIK, SBS. MOSEBACKE-HALLEN: Hellas, Linnea. FENIX: Älvsjö, Trim, SIS, BK 29.

1934 SM går på östermalm i april där Djurgårdens femmannalag slutar på en andraplats. Flera gamla och blivande djurgårdare fanns med bland pristagarna. Hallen fick en stor eloge för det fina arrangemanget. Man hade protokollskötare som satte upp resultat fortlöpande på en tavla. Man hade lagt ner stor möda på att smycka hallen bl a hade man lagt in gräsmattor med tulpaner på sidorna av banorna.

Det här året fyller östermalmshallen 10 år och firar detta med en stor jubileumstävling där alla förekommande tävlingar på hallen räknas. Året avslutas med en tävlingsvecka i december med både individuella som lagtävlingar. Kronan på verket blir en elittävling där endast 56 nominerade seiorer och mästasrte får delta. Den spelas över 24 serier, varje deltagare måste genomgå en läkarundersökning, segraren får 400 kr. Hugo Lilliér MIK segrade individuellt och FIF tog tvåmannatävlingen.

1935, i april arrangerar östermalm och fenix korptävlingar för tremannalag med DN som huvudsponsor.

I samband med statsminister Per Albin Hanssons (Pressens BK) 50 årsfirande i oktober spelar man in en film på östermalm där man kan beskåda Hugo Lilliér och Wille Ericson slå strike och spärra genomskärare.

Från och med 1:a november blir Östen Eriksson engagerad som hallföreståndare på heltid.

1936. Antalet klubbar i stockholm har varit ganska statiskt i många år. I bowlaren kan man läsa hur många klubbar som spelar på vardera hall och hur många spelare varje klubb har. På östermalm finns det vid den här tiden 13 föreningar med totalt 163 medlemmar. DIF har 19 spelare. Övriga föreningar är: BK-29, DH, G-B, Hellas, Ibos, IFK, KKR, LFB, Marieberg, RK-09, SKBK, Swithiod. Flest föreningar och spelare finns nere på sveahallen med 20 klubbar med totalt 280 medlemmar. Regina var vid det här laget reducerad till att bara husera oregistrerade spelare.

1938. April, SM för tvåmannalag spelas på Östermalm, individuellt på Svea och femmannalag på Södra.

1939. Den eviga diskussionen om käglornas kvalité fortsätter. Det finns vid den här tiden två fabrikat att välja på - Brunswick och Wagner & Adler. Båda fabrikaten hade modeller i olika vikter mellan 1200-1600 gram. Problemet var att vikterna varierade stort i varje sats med käglor. Därför vägde man käglorna innan man satte in dem i stället och försökte få så lika vikter som möjligt på varje bana. På en del hallar hade man därför ett anslag i hallen med kägelvikterna på respektive bana. Östrmalmshallen använde fabrikatet Wagner & Adler och växlade mellan tyngre käglor för träning och lättare för tävling. Just Adler & Wagner var något billigare än Brunswick så det gjorde att seriepriset kunde hållas nere.

Nya klubbar på östermalm! Inför höstsäsongen registreras Fram och Nore som nya klubbar.

1940. SM arrangeras åter i Stockholm. Den här gången spelar man individuellt och femmanna på östermalm, tvåmanna går på svea.

Eftersom det är krigstider har man stora problem att importera bowlingmateriel från utlandet. Därför börjar AB Bowlingmaterial egen tillverkning av käglor - Norrahammarkäglan. Den testas på östermalm för att jämföra kvalitén med de amerikanska. Även Firma Söderbowling har egen tillverkning av käglor - Svenska Kronkäglan. Den blir godkänd som tävlingskägla av förbundet.

1942. Efter att östermalmshallens ägare, AB Bowling, haft lite ekonomiska svårigheter tar Östen över driften tillsammans med Verner Lindström, söderhallens tidigare föreståndare. Inför säsongen gör man de vanliga förberedelserna som slipning och lackning av banorna. Det här året läggs Mosebacke bowlinghall ner. Ledningen fick två dagar på sig att tömma hallen sedan skulle huset rivas. Hur det blev med det framgår inte.

Delar av Korpen flyttar till nyöppnade Kungsholmen men de flesta klubbarna är kvar. Inför höstsäsongen flyttar Djurgården till Kungsholmen men det blir bara en säsong, sedan är man tillbaks på Östermalm, oklart varför!

1944 läggs östermalmshallen ner. Ägarna hade inte kapital att lösa aktieinnehavet från början utan tvingades låna ihop till summan. Pga detta led man alltid brist på pengar. När Sjöberg tog över löste han de flesta lånen men hallen var alltid en dyr historia. Nu hade hyresvärden aviserat att man tänkte höja hyran med 75% och då fanns det ingen annan utväg än att stänga hallen. Intresset för hallens amerikanska banor var stort, två av dem slutade i Viskafors - Västergötaland, fyra andra slutade i Borlänge!

Östermalmshallens banor annons

 

I det här läget tvingas alla klubbar flytta till stockholms övriga hallar, DIF flyttar till Söderhallen där man blir kvar länge.

 

Söderhallen

Hit flyttade djurgårdarna efter att östermalmshallen stängdes 1944, då hade man tillbringat nästan 18 år på samma ställe och nu bytte man stadsdel. I samband med att DIF flyttade tappade man några spelare bl a Östen Eriksson som nu arbetade på kungsholmen. Trots ett så stort avbräck kunde laget fortsätta att vara med i toppen av svensk bowling med flera SM-tecken framöver.

1937. Initiativtagare och ägare till hallen var John Lindén, direktören på Svea, med stöd från Kooperativa förbundet, föreståndare Ewert Ekström. Den kom att inrymmas i affärshuset Sevas lokaler på Hornsgatan 54, en filial till PUB. Hallen fick åtta banor, tre omlädningsrum, läktare för 150 åskådare och en modern ventilationsanläggning.

Hornsgatan_54_1924

Hornsgatan 54 några år innan PUB försvinner och hallen flyttar in!

Södra bowlinghallen blev efter något år en del i Firma Söderbowling tillsammans med Mosebacke och Riddarhallen, med ägarduon Hugo Engelbrecht och Ewert Ekström.

Södra Bowlinghallen Interoör 
Interiör från nyinvigda Södra Bowlinghallen med dåtidens scoring! Idag är läktaren borta och banorna flyttade närmare där kameran står för att ge plats för maskinerna.

Södra Bowlinghallen invigdes 24 februari med de sedvanliga tävlingarna. Första dagen var det pressens tur att spela för att de efterföljande dagarna vara öppet för övriga klasser fram till den 28'e. Segrade gjorde G Dahlberg - KAP av totalt 581 deltagare. Vid själva invigningen hade Lindén engarerat P A Hansson som talare och som även slog de första officiella slagen, det andra blev strike till allas stora glädje.

Södra bowlinghallen 1937 inbjudan

I 6-mannalagstävlingen hade trelleborg skänkt ett klot som pris, lite snålt kan man tycka. Här segrade Komet stort före SIS. Det verkade vara få Djurgårdare som placerade sig förutom Östen som blev sexa individuellt och tia i tremanna med G Johansson och J Utter.

Vilka klubbar spelade på den nya hallen då? Några nyregistrerade föreningar var Mercur med 16 spelare. Klubben hade sina rötter i Kooperativa förbundet. Klotet med 7 spelare. BK Reco för anställda i General Motors. Ordförande var boxaren Gunnar Berggren och hade bara 5 medlemmar. SLT med KG Karling, sekreterare i korpen, som ordförande. Tolvan med 16 man. Av de redan eteblerade klubbarna flyttade Dagens Nyheter, BK 33, Södermalms BS, Socialdemokratens BK och Linnea in från Mosebacke.

I mars spelas stadsmatchen mellan Göteborg och Stockholm på Söder. Man möttes i en tolvmannatävling och stockholmarna segrade med 9285p mot 8710p.

Innan sommaren arrangeras en tävling för oregistrerade spelare på söderhallen tillsammans med Mosebacke. Det är ett "södermästerskap" för boende på södermalm. Man spelar 4 serier på vardera hall.

Efter sommaren gör Engelbrecht - Mosebacke och Ekström  - Södra en sammanslagning av hallarna vilket blir början till Firma Söderbowling. Werner Linström, Kometen, engageras som hallföreståndare.

1938. I februari spelas en telefonmatch mot ett tolvmannalag från New York - United Swedish Bowling League. Matchen börjar klockan 20 och spelas över tre serier.

SM spelas i stockholm och femmanna går på Söder.

Inför höstsäsongen är det några nyregistreringar på Söder: Konsum, Käglan och Colijns som alla startar i serien.

Firma Söderbowling med ägarna Engelbrecht och Ekström tar över ägarskapet av Riddarhallen inför sommaren och har nu tre hallar - Södra, Mosebacke och Riddarn..

Oktober. Social-demokraten och SBS arrangerar tävlingen Bowlingfightern där man spelar både individuellt och lag. Det blir en återkommande tävling på som samlar stockholms bästa.

1939. Bowlinghallarna drabbas hårt av inkallningarna till försvaret. På Svea måste Ernst Enbom och garderobsvaktmästaren Kalle Wickman inställa sig i krigarmundering. På Söder är det Lindström och Engelbrecht som försvunnit och på Riddarhallen är det Harry Johansson som ryckt ut. Annars verkar inte hotet om krig ha påverkat bowlingen nämnvärt. Inte ens i Finland verkar man ha lagt ner bowlingspelet ännu!

Klubbarna på hallen är nu: Esselte (fd SLT), Raketen, Soc.dem, Mercur, SBS, Tolvan, Klotet, DN, Rio, Collijns, SFBK och Klipp. Nyregistrerade klubbar den här säsongen är: Spårvägen, Lunda, Bergmans Enka och Framåt.

1940, April. John Lindén avlider. Han var direktör på Sveahallen och initiativtagare till Södra Bowlinghallen.

Under våren tar Firma Söderbowling över driften av Sveahallen och har nu fyra hallar i sin ägo.

Inför höstsäsongen ser klubbläget ut som följande: Mercur, Klotet, BK Reco, SLT, Tolvan, DN, BK 33, SBS, SocDem BK och Linnea. Nyinflyttade klubbar är Söderhof och BK Gänget.

Eftersom det är krigstider kan man inte importera någon bowlingmaterial från utlandet. Importen var starkt begränsad och något utrymme för lyxkonsumtion som exempelvis bowlingkäglor fanns naturligtvis inte i konkurrens med viktigare förnödenheter. Firma Söderbowling börjar då egen tillverkning av käglor. Flera försök hade gjorts tidigare men ingen kunde klara kvalitetskraven. Hugo Engelbrecht lanserade Den "Svenska Kronkäglan" som avsynades på Södra bowlinghallen av förbundet en septemberkväll. Käglorna tillverkades av solitt bokträ utan limskarvar och uppvisade inte mer slitage efter ett antal serier än de amerikanska och kunde godkännas för tävlingspel till ligastarten.

Kägelinspektion på Söder 1940 september Svenska bowlingkäglan

I oktober meddelar firma Söderbowling att man tänker arrangera gratis spel för Stockholms sportjournalister. Det kommer att finnas bokade banor på torsdagseftermiddagarna framöver. Allt för att öka intresset kring bowlingsporten.

1942. Firma Söderbowling tvingas lägga ner Mosebacke. Fastighetsägaren gav hallen två dagar för att flytta ut sedan skulle huset rivas! Samma år, under Påskhelgen, inviger Hugo Engelbrecht Kungsholmshallen och Firma Söderbowling upphör. Evert Ekström blir ensam ägare av Södra som byter namn till Söderhallen. Verner Lindström flyttar till Östermalm där han tar över driften tillsammans med Östen Eriksson, samtidigt följer Söderhof och Framåt med till Östermalm. Sveahallens ägare blir firman Bowlingtjänst med H Engelbrecht, H Johansson och H Rohdin som delägare.

Inför hösten flyttar SBS till kungsholmen och tar med sig stortävlingen "Bowlingfightern".

November. I tävlingen "Söderbrickan" ser sig hallföreståndaren tvungen att förhindra ett av lagen att starta eftersom de stärkt sig aningen för mycket med rusdrycker i omklädningsrummet. Vilken klubbtillhörighet laget hade framgår inte, men det var tydligen inte så ovanligt men i det här fallet hade man laddat för mycket.

1943. I januari meddelas att det går en stöldvåg på Stockholms hallar. Söderhallen har haft inbrott och någon har brutit upp kassalådan. Tjuven kom över en mindre summa växelpengar och 1500 cigaretter. Bowlingförbundets presentkort på 250 kr hade man däremot kvarlämnat. På Kungsholmen hade någon stulit spegeln på toaletten! Ficktjuvar härjar även på hallarna och den som inte låser in sina tillhörigheter riskerar att förlora dem.

I augusti genomförs en femdagars instruktörskurs på Kungsholmen för sveriges hallföreståndare. Ett av utbildningsmomenten är hur man bonar bowlingbanor och det hålls av Ewe Ekström på Söder som ansågs vara en expert på det området.

Under hösten läggs tidningen bowlaren ner och återupptas först i maj 1944.

Redaktionsarbete-på-söderhallen

Redaktionellt arbete med Bowlaren på Söder!

1944. I bowlaren kan man läsa var och när respektive klubb tränar och på söder ser det ut som följande: 

Måndagar:17-18 Luma Asea 18 -19 Hede, Klotet 19-20 BKG, Möller &Co. 20-21 Årsta 21-22 Sluggo, Möller &Co. 22-23 S&H
Tisdagar:11-13 Jakobsdal 13-15 DN17-19 Rudge17-18 Eken 18-19 Reco19-20 Baltic19-21 HTR 20-23 Söderhof 21-23 LT
Onsdagar:16-17 BK Zeta 17-18 Atlas Diesel 18-19 Mercur 19-21 Hellas 20-21 Linnea 21-23 Mälarhöjden, KBS
Torsdagar:11-13 Spårv.(ringvägen) 13-15 DN 15-16 Res 17-18 Framåt, BBS 18-19 Raketen 18-20 Klipp 19-21 SBS 20-21 Lunda 21-22 Bowly 22-23 Eriksdal
Fredagar:17-18 Bag. bol.18-19 Vi 19-20 DIF 20-21 Viking 21-22 LMV 22-23 Järnhand! SMGK
Lördagar:13-14 Ford 14-15 Asea 15-17 Casco 17-18 DBK 26

Djurgården tvingades flytta eftersom östrmalmshallen lades ner och kom då till söder lagom till höstsäsongen. Samtidigt firade DIF tjugofemårsjubileum och i samband med det arrangerade klubben en jubileumstävling på hallen.

Serien. Säsongen 44/45 hade stockholmsserien svält ut och kom att omfatta 107 klubbar med 185 lag - 945 spelare. På söder var man 29 klubbar och 48 lag.

I oktober åker tjuven fast! Ficktjuven som härjat på hallen fastnar i en fälla som man gillrat. Det visade sig vara en olicensierad spelare.

Söderhallen 1945 reklam  Söderhallen sommaröppet 1945

Efter sommaren har man slipat samtliga banor och efter detta tänker man sig slippa pratet om 4:an som rännbana! Samtliga klubbar spelar kvar med ett nytillskott - Sofia CK från riddarn.

På grund av kriget är tillgången på nya klot obefintlig. Man har provat lite olika varianter där bowlare som har överblivna klot kunnat lämna in dessa för nydistribuering. Nu kommer förslag där man kan försäkra sitt klot för 2 kr/år. Några av hallarna bl a söder har redan försäkrat sina klot som dessutom märkts och registrerats.

1946. Ny modell av käglor levereras från Hässelby-Eriksson och används på en tävling på hallen i januari. Telefonmatch mellan New York och Stockholm spelas på söder, amerikanskt spelsätt. I mars är det dags igen för det årliga mötet mellan Helsingfors och Stockholm.

I februari kan man läsa att det finns stora planer i Stockholm. I Hornsberg bygger SL ett nytt bussgarage och ovan på detta skall det bli en 24-banors hall. På söder planerar man att inrymma en hall i det nya badhuset på Surbrunnsgatan. Det blev väl inte så mycket med detta!?

Maj - tävlingen om Axel Johanssons Vandringspris för femmannalag lockar 350 deltagare vilket var mycket så där i slutet på säsongen, men hallens nya amerikanska käglor lockade även om toppoängerna uteblev. Hellas segrade.

Efter kriget kan man nu ta upp handeln med USA igen och tio års uppehållet med import av riktig bowlingmateriel upphör! Nu börjar man prova en ny metod av boning av banorna på Kungsholmen och Söder. Det är den amerikanska metoden "mineralistic" vilket innebär att man lackar banorna med en syntetlack och inte schellack. Banorna bestryks sedan med banolja varje dag innan spel. Dessutom lackar man ansatserna som tidigare varit obehandlade. Allt för att få så lika förhållanden som möjligt.

1947. Hammarby firar 50-årsjubileum med en tävling under trettonhelgen i söderhallen - 335 startande. 

Den årliga telefonmatchen mot svenskamerikanerna i New York spelas i januari. Stockholm vinner och kan därmed plocka hem "Hans Lagerlöfska" vandringspriset till stockholm för alltid.

Poängnivån i Stockholm har sjunkit drastigt sedan man börjat med den nya banbehandlingsmetoden "mineralistic". Under en tävling på söder klarade bara 2 spelare 800p av 200 startande. Nu vill man kanske återgå till den gamla schellack-metoden. Problemet är att banorna blir så mycket smutsigare med den gamla så Ewe på söder vill att förbundet tar fram en instruktion hur banbehandlingen ska göras för att bibehålla poängnivån. Nu är det åter dags för importstopp från amerika vilket innebär att det inte går att få någon bowlingmateriel från USA.

Inför årets möte i seriekomittén läggs det fram ett förslag att man ska ändra lagstorleken från fem till åttamanna. Det beror på att man inte kan utnyttja söders åtta banor fullt ut. Alternativet är att skapa fyrmannalag som i stockholmsserien.

Söders ryckte om att vara lättspelad befästs med statistiken från årets ligasäsong!
Medelpoängen har varit: Hemmalag 27st - 765,8p och för Bortalag 15st - 762,2p högst i ligan.

Inför sommaren meddelar Kungsholmen och Söder att de kommer hålla öppet hela sommaren förutom i juni då man ska slipa om banorna!

1948. SM går på Söder och Holmen 15-19 mars. Pga detta tvingas hallarna ställa in alla abonnemang under veckan. Berörda klubbar får dock förtur till starterna.

Söderhallen

Rekord: Två 300-serier slogs på söder 6:e januari.

Söderhallen sommaren 1948 

Höstens spelprogram: Bowlingfightern tidigareläggs och flyttas från holmen till söder pga VM och spelas i augusti. DM spelas på söder men inte förrän i februari -49. Senare meddelas att fightern är inställd. Första tävlingen för säsongen blir istället Hellas 25-årsjubileumstävling.

1949. DM - Evan Pettersson DIF vinner individuellt.

Djurgården går upp i allsvenskans östra grupp och spelar där tillsammans med Söderhof, Wictoria, AIK, DN, KKS, Hellas och MP

I oktober slår djurgårdarna distriktsrekord på söder i en match mot AIK: 6568p. AIK hade 6225p.

1950. Hallföreståndare på söder är nu Calle Wickman från Bowly. Han slog den första 300-serien på söder, under hallens invigningstävling. Han var tidigare rockvaktmästare på hallen.

I februari krossar Söderhof DIF's rekord på söder med en slagning på 6860p vilket är det nya svenska rekordet för åtta man.

Vilka klubbar spelar på söder nu? AllsvenskanSöderhof, DIF, DN Stockholmsserien Klass 2: Viking, MT, HIF, Hellas SBS Klass 3: Jakobsdal, Bowly, Baltic, KF, Sofia, Raketen, KBS Klass 4: Ford,  Atlas Diesel, Framåt, SMGK, Eriksdal Klass 5: Mälarhöjden, Järnh.IK, Luma, Klövern, S&H Övriga klasser: Årsta, Klipp, Reco, Kat & Tid, Stureby. Det är 30 klubbar totalt!

1951. Mars. Djurgården firar 60-årsjubileum och i samband med detta arrangerar DIF bowlingsektion en 2-mannalagstävling för 15 av stockholms elitklubbar. Djurgården har den ofina smaken att vinna sin egen tävling med Evan Pettersson och John Ek som parhästar.

Övriga tävlingar på hallen det här året: Stadsmatchen mellan New York och stockholm spelas i februari. April Restaurang Astons Vandringspris 4-mannalag. Maj Södermästerskapet 2mannalag. November Söderbrickan 5-mannalag. December Söders åttabanstävling för 2-mannalag.

December. Henrik Berg, Söderhof, slår 1022 två pinnar från svensk rekord(även distriktsrekord). Det skedde i en telefonmatch mot bl a Västerås som gurkorna vann.

Den stora händelsen det här året måste ändå vara Djurgårdens SM-guld i allsvenskan. det var hårda strider som utkämpades mellan framförallt Söderhof och DIF på hallen i ligan det här året.

Munko Lindberg, Djurgårdshof segrarlaget i Åttabanstävlingen, slår 1746p med en 300-serie..

1952. Eva Carlsson som normalt sköter serveringen på söder spelar i Klipps A-lag och slår 741p, 150p mer än sin manlige motståndare!

Februari. Hellas slår rekord i stockholmsserien på söder i klass 3 - 6564p.

Mars. Sällskapet Gamla Bowlare (G.B) spelar en stadsmatch mot göteborgs veteraner. Stockholm vann med siffrorna 6133-5743 där göteborgarna hade åldershandikapp på 120 pinnar mot stockholms 20.

April. Söderhof slutar etta i allsvenskans östra grupp och DIF ur. Söderhof åkte i kvarten mot N6 från Malmö i SM-finalerna, Sandviken svenska mästare. Djurgårdarna blev nedflyttade till tvåan trots att man hade tredje högsta snittet.
I stockholmsligan redovisas de 15 högsta slagningarna hemma och borta. Av dessa har 8 gjorts av söderlagen hemma och 5 borta. Av det drog man slutsatsen att det inte var lättare banor på söder utan att lagens kvalité helt enkelt var högre!
SM - Söderhof tar storslam och blir svenska mästare individuellt och i fyrmanna. Stadsmatch mellan Stockholm och Västerås i tolvmannalag. Västerås leder efter fem omgångar med 599p. Stockholmarna gjorde vad de kunde och plockade 529p men det räckte nu inte och det tredje vandringspriset gick till Västerås.
Finalen i elittävlingen Guldklotet (Hans Bergers vandringspris) spelas på söder. Två stockholmare och 14 privincialare har kvalat sig till slutspelet. Segrade gjorde Nils Ericson SIS.

November. Den allsvenska telefonstadsmatchen spelas på söder för stockholmarnas del. Det är åttamannalag från varje klass Mästare samt ABC. Stockholm segrade överlägset med Mästarklassens slagning på 7024p, H Berg Söderhof slog 1008p.

DIF ångar på i tvåan med omgångsbästa slagningen på 6532p. Evan Pettersson var nära 1000 med 995p.

1953. Januari. Söders banor släpper till höga resultat hela tiden! I ettan slår Söderhof 6796 mot AIK. Söderhof slår även rekord för 2-mannalag 6 serier - 2708p. Värst är ändå Djurgården som slår nytt svenskt rekord både för åttamannalag som individuellt, 7009p totalt med Evan Pettersson som höjde det individuella rekordet till 1037p.

Rekordslagning på Söder Evan Pettersson

Mars. Sandviken slår nytt svenskt rekord för 2-mannalag över tre serier - 1448p.

April. Inbrottförsök på hallen. Någon har försökt bryta upp entrédörren men blivit avbruten och kvarlämnat alla redskap! Knivsöder!!!

När ligan är färdigspelad slutar DIF etta i klass 2 och går upp till allsvenskans östra grupp. Där är det nu fem lag från söder - DIF, Söderhof, DN, Hellas och SBS, två från kungsholmen - AIK och Wiktoria, och ett från riddarn - City. AIK tycker att detta är orättvist eftersom söderbanorna ger större hemmafavör och vill att dessa matcher ska spelas på neutral hall. Uppfattningen från Ewe är att detta mest skulle missgynna AIK självt eftersom söderklubbarna ändå måste mötas inbördes på hallen ändå och dessutom är väldigt duktiga bortaspelare.

Södermästerskapet 1953

Södermästerskapet arrangeras med "amerikanskt system" - Alla spelade i samma klass med handikapp. A-klassare: 5p B-klassare: 10p och C-klassare: 15p/serie, Det var också väl tilltagna prissummor så tävlingen lockade 300 spelare så där sent på säsongen. Segrade gjorde en B-klassare - Kurt Olsson SBS med 1717p.

Verner Lindström tidigare hallföreståndare på söder tar över riddarhallen av Hugo Engelbrecht. Eftrsom Fenix lagt ner har det blivit så fullt på övriga hallar att man tvingas spela ända till kl 23 på lördagar och söndagar!

 

1955. Klubbarna på hallen är nu: Allsvenskan - DIF, Sturehof, DN, Älvsjö, Hellas, SBS Klass 2 - Stureby, Årsta, Reco,  HIF, Bowly Klass 3 - Klipp, Sofia, MT, Raketen, KBS Klass 4 - Baltic, Framåt, BVK, Eriksdal, Jakobsdal, Gänget, Järnh, SMGK Klass 5 - Atlas, Klövern, Söd. & Haak, Casco

Efter att importstoppet från USA häfts efter åtta år kan kontakten med amerikanska bowlingprodukter börja igen. Den nya "gamla" metoden att behandla banorna - Mineralistic - hade sina brister och amerikanerna hade förändrat den utan att det nått sverige. I stället för att dra banan med en trasa som doppats i conditionern använde man nu en spruta som man belade banan med 1 - 1 1/2 ounc olja. Sedan drog man en mjuk duk, bred som banan, ner  från övertrampslinjen till kägelstället och tillbaka. På det sättet fick man en jämnare ytbehandling. Den här metoden testades nu på söder och holmen. En annan nyhet var de automatiska kägelresningsmaskinerna men de skulle vänta på sig ytterligare några år. Man har även fått en laddning nya käglor av märket King. Problemet var att de var mycket tunga vilket gjorde att resultatnivån blev lägre och de sk "Tuppstrikarna" (Messegner) uteblev. En nyhet var att käglorna hade en plastring i botten som skulle hålla käglans livslängd.

I de följande matcherna blev det nu jämnare eftersom man spelade på de överviktiga käglorna och många klubbar protesterade mot de "felaktiga" käglorna.

Söderhallen 1955

Under sommaren gör man vissa underhållsarbeten på banorna, bl a vänder man på ansatserna eftersom det blivit gropar på högersidan. Man installerar elektrisk övertrampskontroll med fotoceller på samtliga banor.

1956. 18 mars. Munko Lindberg, DIF, slår svenskt rekord på två serier - 579p - 300, 279. På fyra blev det 989p.

I sista omgången möttes Söderhof och DIF hemma på söder. Söderhof som var det klart bättre laget missade djurgårdens svenska rekord med 17 pinnar pga två övertramp. DIF förlust innebar att man åkte ur allsvenskan igen tillsammans med Spårvägen. Viking och DN, båda söderlag, ersatte.

Under sommaren gör man en del förbättringar i hallen. Banorna hyvlas efter konstens alla regler, Ewe skulle enligt uppgift ha legat med millimeterskala för att kontrollera banorna, så nu skulle kanske strikesviterna utebli. Entrén har fått en tilltalande målning, klubbrummet en ny make-up och en ny ventilationsanläggning har installerats.

1957. Söderhof vinner slutspelet i allsvenskan och blir svenska mästare. DIF förlorade sista och helt avgörande matchen hemma mot Atom, i tvåan, som tog förstaplatsen och flyttades upp tillsammans med MP till allsvenskan.

Södermästerskapet med sina efter amerikanska mått stora prispengar lockar många deltagare som varje år. Den här gången är det en spelare i Mästarklassen som vinner nämligen Evan Pettersson DIF på 1798p. Han blev därmed 250 kr rikare men det var i presentkort för att kringgå amatörregeln. Djurgården vann även 2-mannatävlingen, Evan och Berra Johansson.

Nu har man prövat en ny typ av kägla på Svea och Söder under ett antal tävlingar. Man kallar dessa för "Plastkäglor" men egentligen är det en vanlig kägla där utsidan är plastöverdragen. Det har visat sig att denna typen håller mycket längre än de gamla som bara är målade och kan sänka en stor utgiftspost som käglorna stått för. De nya käglorna är helt underhållsfria jämfört med de gamla som man var tvungen att rengöra och lacka om efter 30 timmars spel. Tyvärr är dessa käglor tre gånger så dyra som de svenska och livslängden är inte tillräcklig för att det ska löna sig ännu!

Klubbläget: DN, Söderhof, Hellas, Viking, DIF, HIF, Älvsjö, Årsta, Jakobsdal, Stureby, Baltic, KF, AtlasCopco, Eriksdal, Framåt, Mälarhöjden, Gänget, Raketen, Sofia, SBS, Tanto, Järnhandl, Klövern, Reco, Casco, Klipp, Rosen. Ny klubb för säsongen är Tidbecks IK som kommer från korpen.

Söder Julslagning 1957

1958. Mars. Stockholm vinner en korpmatch för åttamannalag mellan Eskilstuna, Örebro och Stockholms korpförbund. Matchen skulle eg gått på Kungsholmen men eftersom man missat att boka i tid fick det bli söder.

I mars spelas andra deltävlingen i STBF jubileumstävling. Åtta serier för 2-mannalag, fyra serier på PA och fyra på Söder.

26 april. Gunnar Karlbom, BK Wiktoria, slår svenskt rekord på åtta serier 1906p. Det blev även rekord på 6 serier - 1439p och 7 serier - 1695p. På fyra hade han 1040p. Rekordet på fyra innehas nu av Börje Björkman, Atom, 1094p (Kungsholmen 1957).

Efter sommaren har hallen piffats upp i sedvanlig ordning. Banor, kägelställ och bomrännor har fått en justering. Returerna har målats i en ljusröd nyans. Nya på hallen är Nancey Karlestedt och Maj-Britt Wikman som sköter servering och garderob. Man har även rensat ut lokalerna på bowlares avlagda/bortglömda utrustning.

1959. Södermästerskapets segrare är Gösta Ericson, DIF. Inför höstsäsongen flyttar Djurgården och Rosen till nyöppnade Åkeshov med automatiska kägelresningsmaskiner (AMF). Även Kungsholmen och PA-hallen har installerat maskiner. Söder som ännu inte moderniserats har justerat ställ och sidobalkar. Nu ändrar man priserna till att gälla per serie i stället för timme. Nytt pris blir 1:40 kr på hallarna med maskiner och på övriga 1:20 kr per serie. AMF har nu köpt Hässelby-Erikssons ban- och kägelfabrik i Gränna.

1960. Enskedehallen öppnar och i och med detta kommer ett förslag från seriekomittén att förbundet ska abonnera hallen och allt ligaspel ska flyttas dit! Det beror framför allt på att det finns ett intresse att ligaspelet ska förläggas till vardagar istället.Hallarna svarar då att i så fall kommer de tvingas att höja abonnemangsavgifterna. Dessutom hade förbundet lovat ersättning för uteblivna matcher när man bestämde att andra mötet mellan två lag i samma hall skulle spelas på neutral plan, men någon ersättning fick man aldrig så förbundets förtroendekapital är kört i botten!

Under sommaren installeras resarmaskiner i hallen och även söder blir en "modern" hall. Alla abonnemang är uppsagda och klubbarna får slåss om de platser som finns.

Djurgården flyttar nu tillbaka till söder efter en säsong i åkeshov. Även Hammarby har fått plats men klubbar som Baltic och Klipp tvingats flytta på sig för att göra plats. Reco har lagt ner. På de andra hallarna byggs det för fullt, även Riddarn med sina fem banor blir automatiserade. Svea däremot får vänta ytterligare något år.

November. I Bowlaren fortsätter den eviga diskussionen  om kägelvikten kontra poängnivån. Man tänkte sig att poängerna skulle gå ner i samband med att man installerade maskiner men så har nu inte varit fallet. På Enskede har man käglor med maxvikt och trots detta faller käglorna som aldrig förr! Man publicerar då i vanlig ordning en lista med hallarnas kägelvikter som alla ligger mellan 15-16 kg/bana. Leverantörerna AMF och Brunswick kommer inte att leverera några satser som understiger 16kg i fortsättningen. Troligare är väl att ombyggnationerna av hallarna medförde att sidobalkarna (Kickbacks) blev bättre och tillät mer sidostudsar.

1961. Under sportlovet görs en satsning på ungdomsbowlingen i stockholm. På samtliga hallar ställs banor till ungdomarnas förfogande mellan kl 9-13 där det kommer att finnas instruktörer. Allt spel sker till reducerat pris. Veckan avslutas med en tävling på tvåserier.

I juni byter söderhallen föreståndare och namn. Den nye ägaren är AMF med hallchefen 28-årige Holger Hurtig som aldrig har hållt i ett klot tidigare. Söderhallen byter även namn till Maria för att förknippas med torget som också bytt namn, men kanske mest för att inte blandas ihop med söderhallen i Helsingborg.

Inför höstsäsongen bantas div 1 till sex grupper istället för nuvarande åtta. Tvåan utökas istället till tolv. Lagantalet förändras inte i grupperna så i östra gruppen är det fortfarande åtta lag - DIF, Söderhof, Hellas, MP, Hermod, DN, Atom och Swithiod. Stockholmsgruppen är därmed oförändrad men i övriga grupper har flera lag tvingats ner i tvåan!

1962. Söderhallen firar 25-årsjubileum det här året. Ny ägare är nu TWB Svenska AB med hallföreståndare Sten Heurgren. Samtidigt byter ägarna tillbaks till det gamla namnet Södra Bowlinghallen. TWB äger även Kungsholmen och Svea. Man inför ett rabattsystem för att öka spelet på hallen. Genom att köpa ett kuponghäfte så betalar man för tio serier men får spela elva. Ny på hallen är också Gun Hult som ska sköta serveringen, vilket hon tidigare gjort nere på kungsholmen. Man bygger en ny bardisk och ställer in nya möbler. Hallen öppnar kl 9 på morgonen.

Hallens jubileumstävling lockar 550 deltagare.

TWB 1962 TWB - Trans World Bowling  är ett ägarkonsortium med flera hallar i USA. Nu kommer de till sverige och har engagerat AMF's fd direktör Freddy Bloem. Man börjar ta över hallar i sverige och löser hallarna med kontanta medel, vilket ingen annan klarar. I varje hall man tar över aviseras det för hyreshöjningar och klubbarna börjar fundera på om man ska gå över till att träna bara varannan vecka eller inte alls. De hallar TWB tagit över så här långt är just Söder, Kungsholmen och Svea i Stockholm. I Göteborg är det Mässhallen som enrollerats. Nya tider stundar!

 

30 augusti öppnar Sergelhallen med tolv banor. Djurgården flyttar dit lagom till höstsäsongen och nu är man klar med Söderhallen. Även Hellas flyttar till Sergel.

Klubbarna på söder är nu: Söderhof, Stureby, Hammarby, Tanto, Mercur, Årsta, Jakobsdal, Atlas Copco, Sofia, Klipp, Bowly, Eriksdal, Mälarhöjden.

Pensionärsbowling. Under hösten startar man pensionärsbowling på TWB's hallar i samarbete med korpen. Man startar klockan nio på morgonen.

I december är det dags för ledarbyte igen. Nils Nilsson (även kallad Korp-Nisse eller Dubbel Nelson) tar över som hallföreståndare.

1963. Holger Hurtig, Södrerhallens (då Mariahallen) tidigare föreståndare, tar över nystartade Solna Bowlinghall som ligger i Hotel Flamingos källare. Ägaren är Solna Investment AB.

Augusti. I söderhallen slipar man om banorna och justerar maskinerna. Dessutom lägger man om golvet bakom banorna. Ny föreståndare är Åke Waldner, Hook, tillsammans med Axel Schelin. Klubbläget: Bowly och Söderhof har avlösts av Derby och Amiki (fd AIK-juniorer). Säsongens första tävling blir nya div-1 klubben Hammarby´s jubileumstävling 21 september.

1964 1 april. Ny ägare. Solna Investment AB tar över TWB's hallar och bildar en ny hallkoncern. Hallarna i portföljen är Solna, Kungsholmen, Svea och Söder i Stockholm. I Göteborg är det Mässhallen.

Efter sommaren har man piffat upp söderhallen med "glada" färger, maskiner och banor har blivit justerade. Seriepriset är nu 1:90 kr, billigast i stan, rabattkortet finns kvar.

Stora förändringar i stockholmsserien. Seriekommitén har beslutat att allt ligaspel ska förläggas till förbundets två hallar Enskede och Brännkyrka.

Hörru 1964


1965. i maj spelar man Korp-cup på Söder och i Solna. 2-mannalag i olika klasser 

med final på Kungsholmen.

Öppettider sommaren 1965 klotannons 1968
För den som ville hålla formen över sommaren publicerade man när stockholmshallarna hade semmesterstängt! På varje hall med självaktning kunde bowlaren beställa ett klot som kom borrat från importören - AMF. Det var ett greppklot som tidigare där man provade ut greppet med hallpersonalens hjälp.

 

September. Ny hallföreståndare igen. Den här gången heter han Evert Svensson, tidigare bitr. hallföreståndare på Kungsholmen och spelare i Årsta. 

1966. Tisdagsligan. Söderklubbarna HIF, Sofia, Derby och Jakobsdal tränar alla på tisdagar och passar då på att genomföra en träningsserie. Inför sista omgången hade alla lagen chans att vinna. Nu slutade HIF etta med Derby tvåa och Jakobsdal trea.

Tävlingen om vandringspriset Söderbrickan tar slut, en riktig långkörare. Man spelade med femmannalag (lågklassare) om fem serier. Pin Club var titelförsvarare och kunde ta hem priset för alltid. Nu var det bara två lag som ställde upp, båda från Oin Club, så det var ingen tvekan om vilken klubb som skulle segra. Det var för många andra tävlingar den här helgen skriver bowlaren.

Söderklubben Bowly firar 25 år och gör det med internationella tävlingar i oktober.

1967. Sofia CK firar 25 år och gör det med sin jubileumstävling i oktober.

1968. Under sommar sker en explosion i fastigheten där Södra bowlinghallen ligger. Det är ett filmlager som exploderar och hallen drabbas av vattenskador pga detta. Hallen får sedan skulden för det inträffade i dagspressen, det skulle ha berott på en tinnerburk som stått i entrén och avdunstat. Brandutredningen däremot ser inte detta samband.

USA-proffset Jerry Dutler kommer till Sverige för att ge bowlare lite tips. Han till hör AMF-Staff of Championship och besöker Västra Frölunda, Solna, Söder och Kungsholmen i oktober

1969. Sommaren bjuder på rikliga regnmängder. Flera av stockholms hallar blir översvämmade. På Brännkyrka läckte det in men man hann upptäcka det i tid. Både Söder och Sergel däremot blev hårt drabbade. På Sergel hamnade vattnet under banorna så de fick resas och ställas på högkant. Söderhallens banor blev så skadade att man tvingades byta ut dem och hallen kunde inte öppna förrän 8 september. Klubbarna fick plats nere på Svea så länge.

1970. Sigmas Lars Öhman segrare i A-klassen i tävlingen om KAP's vandringspris. Ingen klarade pari, Calle Eklöw Hermod kom närmast med 1582 i B-klassen!

Under sommaren gör flera hallar stora ombyggnationer. Svea plockar bort två banor för att ge plats för en kaffeteria och har nu åtta banor. Åkeshov som bytte maskiner året innan har fått bukt på bullret med ny ljudisolering. Söderhallen byter också maskiner det här året och nu blir det Brunswick. I Tyresö invigdes en ny åttabanorshall 23 augusti. PA-hallen har fått en bastu och en sqashbana.

1971. Januari. Evert Svensson slutar som hallföreståndare och tar över Solnahallen istället men fortsätter ändå som ägare. Ny föreståndare på söder blir nu Allan Brolin som tidigare varit mek på Brännkyrka.

Tävlingen om KAP´s vandringspris vandrar vidare med Rolf Kings Pari som segrare. Andra tävlingar på hallen det här året var "Timglas-cupen" i maj med en vinnar och en förlorasida. "Söderslaget" över åtta serier spelades i september.

1972. I Kransens tävling "Astons Vandringspris" segrade Hasse Östlund, Nore, på 1827p vilket var näst högsta slagningen i "maskinåldern". Det renderade i fyra nya distriktsrekord dock. Amiki slog nytt svenskt rekord i 4-manna med 6489p.

Söderklubbarna i allsvenska serien är nu bara två stycken Apollo och Jakobsdal, båda i div3. I stockholmsserien är det desto fler: Tanto, Nore, Attack, Riff, Elam, Concordia, Baloo och SU-BK. Nytt i stockholmsserien för säsongen 72/73 är att man spelar i respektive hemmahall igen.

1973. Tävlingarna det här året var: Mars - Astons Vandringspris, arrangör Nore BK, med en Skantic färg-TV i förstapris. Maj -. Hallmästerskapet, som spelades samtidigt på alla hallarna i stockholm. December - City arrangerar Stockholmsmästerskapet - Guldklotet/Ungdomsklotet, Josef Wiener segrade. 

Vid ett sammanträde i Stockholm i juli med landets olika bowlinghallar beslöts att bilda Sveriges Bowlinghallägarförening, SBHIF. Till ordförande valdes Lennart Lindblad,Stockholm, K. G. Cederfalk, Göteborg, sekreterare,Olle Kjellberg, Stockholm, kassör, övriga styrelsemedlemmar, Roland Andersson, Malmö, Folke Andersson, Örebro. Suppleanter Nisse Strömstedt, Uppsala och Åke Bjerselius, Norrköping. I och med att man börjar föra statistiken med datorns hjälp kommer nu en ny klassindelning. Herrar Klass A -  över 185, Klass B - 184,9-174,9 Klass C 174,9-154,9 och Klass D 154,9 eller lägre. Damer Klass A - 170 och uppåt, Klass B - 169,9-160 och Klass C - 159,9 eller lägre.

1974. Nore BK arrangerar tävlingen Södermaran med 16 serier, kanske en olycklig benämning eftersom bara 20 bowlare sluter upp. I november går City´s jubileumstävling 40-år som även ingår i Guld- och Ungdomsklotet. Tanto arrangerar KAP´s vandringspris i december.

1975. Klubbarna: Nore, City, Jakobsdal som spelar i div 2 östra svealand, div 3 Tanto, Söderhof, Div 4 Apollo, SBS Bl a.

I september annonserar Södermalms Bowlingsällskap att man ämnar träna på torsdagar kl 18 och uppmanar alla gamla som nya medlemmar att sluta upp.

1976. Lasse och Bosse vinner Hallmästerskapet i Mars. Det är Bosse pelander AIK och Kalevi Ruutinen RAA. I november spelar man Söderhallen Open för andra året. Första priset är 10 000kr, väldigt mycket då. Segrade gjorde Kjell Nordberg - Meteor. Tyvärr var deltagar-antalet så dåligt att tävlingen gick med förlust det här året igen.

1980. Söderhallen blir inte godkänd i banbesiktningen utan måste omslipas under sommaren. Efter sommaren tar Uffe Lönngren o Micke Sjögren över hallen och den byter namn till 54:an. Amiki flyttar tillbaka från Kungsholmen.

1981. Med 16 personer kom Qatar, en av de nyaste bowlingnationerna på ett 4 veckor långt sverigebesök. Under ledning av den förre engelska landslagsspelarenTom Marshall låg man 14 dagar i Stockholm och lika lång tid i Malmö. I Stockholm hann man med att träna på PA-hallen, Birka, Söder och Södertälje. På söder spelade man dessutom en träningsmatch mot Amiki som precis flyttat tillbaks från kungsholmen.

1982. Ferit Team Championship. I mars arrangerar BK Ferit en stortävling med stora prissummor för tremannalag 5 Ser amerikanskt.

I allsvenska serien spelar nu i Div 1 - Amiki, Div 2 - BK Ferit, Div 3 - BK Apollo. Övriga spelar i stockholmsserien.

Hösten. Bowlingens dag arrangeras i hela Sverige med blandad framgång. Tanken var att öka rekryteringen till bowlingsporten. På 54:an svarade Uffe följande om intresset: Forsta gången hade vi ett 50-tal i hallen, i den andra Bowlingens Dag-driven var det bara 25. Något större intresse bland dessa att vara med i en bowlingskola fanns det faktiskt inte. Det är svårt att värva nya spelare till innerstadshallarna. De flesta som kom ner är enbart att betrakta som "engångslirare".

1983. April. Amiki blir svenska mästare i allsvenskan.

September. I tredje omgången möttes Amiki och Tyresö på söder, en match det tydligen hade förts en del snack kring redan innan sommaren. Hallchefen hade enl utsaga sagt att han skulle tvätta bort vänstern vilket de flesta tog som ett skämt. När nu matchen gick av stapeln visade det sig att vänsterkanten helt sonika var ospelbar och att det var svårt för högern att spärra sjuan. Allt detta enligt Otto Brusewitz i Tyresö. Tekniska Kommittén som besiktat banorna innan matchen konstaterade att det helt enkelt inte var tvättat på länge och att detta skulle vara orsaken till de svåra banorna. Dessutom skulle Amiki ha uppträtt allmänt osportsligt ex inte släppt in Tyresö i hallen, inte låtit dem träna och misskrediterat motståndarna, allt detta renderade i en protest till förbundet där bl a Ove Jonasson varnades.

1985. Det ryktas att Trol ska flytta från PA-hallen till söder men det blir inget. Däremot flyttar Amiki till Kungsholmen. Anledningen skulle vara den nya Elitserien med amerikanskt spel och då skulle inte söder räcka till?!

1986. Hallen byter tillbaks till det gamla namnet Södra bowlinghallen igen.

1987. Amiki flyttar tillbaks till söder igen.

1988. Ulf Lönngren funderar på att sälja hallen eftersom han satsat på videouthyrningsbutiker och inte har tiden som behövs. Efter sommaren lämnar Uffe över hallchefskapet till Petri Kuusisto, även han Amikispelare.

söder 1988 Petri tar över

1989. Det spelas elitseriesammandrag på söder. Amiki vinner samtliga av sina möten.

1991. I februari spelas det sammandrag på söder i elitserien. Det var Amiki, AIK, Kaskad, Taifun, Nobel och Falköping.

Juni. Amiki flyttar till Högdalen.

September. Efter att hallen gått i konkurs tar Hans Östlund och Leif Fockmo över Hallen.

Söderhallen 1991 september

De driver vidare med Jocke Brolin som hallföreståndare.

1994. Klubbarna på hallen är nu: Nore BK och Södermalms BS. De flesta andra har flyttat till Mälarhallen, Enskede och Brännkyrka. Den forna storklubben söderhof är borta. Några är vilande som ex Pripps.

I slutet av nittiotalet tar Jocke Brolin över hallen och driver den tills Peter Alm som är nuvarande ägare tar över verksamheten 2001. Samtidigt med ägarbytet lägger man in Laminatbanor och skaffar en modern oljemaskin. Under åren har man gjort stora förändringar bl a installerat en avancerad ljusanläggning.

Hallens nuvarande namn är Rock & Bowl Mariatorget eller Södra Bowlinghallen(?). Nu finns det inga klubbar på söderhallen utan det är mest lösspel, men en del pensionärsbowling är det fortfarande. Däremot arrangeras en deltävling i Stockholmsmästerskapet varje år, Söderstriken som spelas i Mars.

Skärmavbild 2015-02-12 kl. 16.06.11

 

Kungsholmen

Här spelade Djurgården en säsong, 42/43 och sedan var man tillbaka på Östermalm. Jag kommer inte att skriva något längre inlägg om den här hallen av den anledningen.

Kungsholmshallen

Kungsholmen

Kungsholmen på 40- och 50-talet

 

Kungsholmen-1959

 

 

Åkeshov

Sergel

Birka

Solna

Vårby

 

Uppdaterad: 26 JAN 2017 13:22 Skribent: Anders Eriksson

Postadress:
Djurgårdens IF Bowlingförening - Bowling
Kalle Illerstål, Cirkusvägen 6 nb
12631 Hägersten

Kontakt:
Tel: 0722251380
E-post: This is a mailto link

Se all info