Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2020


                                                             

ÅRSMÖTE 2020-11-16
Djurgårdens IF Konståkning

 

Dag
Måndagen den 16 november 2020
Tid
kl 18.00
Plats
Djurgårdens IF - Pokalrummet, Stockholms Stadion
Deltagare
max 1 representant/mindreårig medlem
Anmälan
senast 8 november till This is a mailto link

 

 • §1  Mötets öppnande 
 • §2  Fråga om mötets behöriga utlysande
 • §2  Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • §3  Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 • §4  Fastställande av röstlängd
 • §5  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • §6  Fastställande av föredragningslista
 • §7  Föredragning av styrelsens versamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsområdet
 • §8  Föredragning av revisorernas berättelse om det gångna verksamhetsåret
 • Fastställande av balans- och resultaträkning
 • §9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • §10  Fastställande av medlemsavgifter
 • §11  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner från enskild medlem, jämte styrelsens yttrande 
  • a)  Styrelsens förslag till korrigering i stadgarna
  • b)  Ev. motioner
 • 12  Val av 
  • a) föreningensordförande för en tid av två (2) år
  • b) två ledamöter för en tid av två (2) år
  • c) minst en (1) revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år

 

 • §13 Eventuella övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen
 • §14 Mötets avslutande

 

Motioner skall vara inkomna senast 2 november 2020

Medlemsavgift måste vara betald för att vara röstberättigad på mötet

 

 

Valberedningens förlag till styrelse 2021

Styrelseordförande 
Leila Eriksson ( omval 2 år )

Ledamot 
Matilda Bergström ( omval 2 år )

Ledamot
Anders Tengsell ( omval 2 år )

Ladamot 
Joelle Ruegg ( 1 år kvar )

Suppleant 
Ivan Nalvarte ( 1 år kvar )

Revisor
Per Darnell ( omval 1 år )

Revisorssuppleant
Pelle Kotshack ( omval 1 år )

 

Valberedning 

Fredrik Lindman 

Magnus Wärnberg 

Uppdaterad: 15 OKT 2020 15:42
E-post: Adressen Gömd

#difkonståkning

 

Svenska Konståkningsförbundet

Stockholms Konståkningsförbund

Djurgårdens IF Alliansförening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Djurgårdens IF KF - Konståkning
c/o Anders Tengsell, Långbrodalsvägen 28
12532 Älvsjö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: styrelse@difkonstakn...

Se all info