Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021


                                                             

ÅRSMÖTE 2021-11-30
Djurgårdens IF Konståkning

 

Dag
Tisdagen den 30 november 2021
Tid
kl 18.00
Plats
Djurgårdens IF - Pokalrummet, Stockholms Stadion
Deltagare
max 1 representant/minderårig medlem
Motion
Ska vara inlämnad senast den 8 november till This is a mailto link

DAGORDNING

 • §1  Mötets öppnande 
 • §2  Fråga om mötets behöriga utlysande
 • §2  Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • §3  Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 • §4  Fastställande av röstlängd
 • §5  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • §6  Fastställande av föredragningslista
 • §7  Föredragning av styrelsens versamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsområdet
 • §8  Föredragning av revisorernas berättelse om det gångna verksamhetsåret
 • Fastställande av balans- och resultaträkning
 • §9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • §10  Fastställande av medlemsavgifter
 • §11  Val av 
  • a) en ledamot för en tid av två (2) år
  • b) en suppleant för en tid av två (2) år
  • c) minst en (1) revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
 • §12 Eventuella övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen
 • §13 Mötets avslutande

 

  

Motioner skall vara inkomna senast 8 november 2020

Medlemsavgift måste vara betald för att vara röstberättigad på mötet

 

Valberedning 

Fredrik Lindman 

Magnus Wärnberg 

Uppdaterad: 02 NOV 2021 20:47
E-post: Adressen Gömd

#difkonståkning

 

Svenska Konståkningsförbundet

Stockholms Konståkningsförbund

Djurgårdens IF Alliansförening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Djurgårdens IF KF - Konståkning
c/o Anders Tengsell, Långbrodalsvägen 28
12532 Älvsjö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: styrelse@difkonstakn...

Se all info