Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Vetlandamodellen

Samarbete mellan föreningar inom barn- och ungdomsidrott.

Original med deltagande föreningar

Bakgrund

Barn och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Vi utgår ifrån att barnen/ungdomarna ska vara i centrum och inte tvingas att välja en idrott. För att värna om barn och ungdomars möjligheter har vi idrottsföreningar i Vetlanda kommun enats om att arbeta och ta gemensamt ansvar för att barn och ungdomar ska kunna hålla på med flera idrotter samtidigt. Vi ska i största möjligaste mån organisera våra aktiviteter så att barn och ungdomar kan hålla på med flera olika idrotter längre upp i åldrarna. Hänvisning till RF:s ”Anvisningar för barn- och ungdomsidrott”.

Högsäsonger
Sommarsäsong: April – September

Vintersäsong: Oktober – Mars

Gemensamma riktlinjer
1. Idrotten som har högsäsong prioriteras. Vid kollision ska i första hand barnet/ungdomen själv få välja utan att ledare försöker påverka individens val.

2. Varje idrott får erbjuda träningar året om i sin idrott. Träningarna som ligger utanför idrottens högsäsong är främst för barn och ungdomar som väljer att utöva endast en idrott. Det får inte finnas krav eller förväntningar på att barn och ungdomar som är aktiva i två eller flera idrotter ska delta på träningarna för den idrott som har lågsäsong.

3. Cuper och träningar som anordnas av idrott i lågsäsong och krockar med idrott i högsäsong prioriteras efter följande:
 Cuper – Högsäsongsidrotten har förtur. Ta hänsyn till att barnen/ungdomarna kan hålla på med fler idrotter och kommunicera planeringen med de andra idrotternas ledare.
 Träningar - Ledarna har kännedom om vilka som har annan idrott och påtalar tydligt att det är bra att träna högsäsongsidrotten när det krockar.
 Träning i annan idrott accepteras som träning inför cup.

4. Respektive idrottsförening ska ta upp Vetlandamodellens riktlinjer på ledarträffar och se till att ungdomsansvariga och styrelsen i föreningarna har god kännedom om Vetlandamodellen.

5. God dialog mellan föreningar och ledare är viktigt för att möjliggöra och uppmuntra barn och ungdomar att kunna vara aktiva inom flera idrotter samtidigt.

Genomförande

Vi, idrottsföreningar som ingår i Vetlandamodellen arbetar och tar gemensamt ansvar för att barn och ungdomar ska kunna hålla på med flera idrotter samtidigt. Vi ska i största möjliga mån undvika att organisera våra aktiviteter så att barn och ungdomar tvingas att välja aktivitet.

Dialogmöten

Två gånger per år, vår och höst, träffas samtliga medverkande idrottsföreningar för en dialog och uppföljning av Vetlandamodellen. Vetlanda kommuns kultur- och fritidsförvaltning är sammankallande till dialogmötena.

Ledare och vårdnadshavare

Vi anser det viktigt att ledare och vårdnadshavare har kunskap om Vetlandamodellen. Vår önskan och förhoppning är att ledare och vårdnadshavare skapar och upprätthåller en stödjande miljö så att individen (barnet/ungdomen) kan utöva flera idrotter samtidigt. Ledares och vårdnadshavares förhållningssätt och attityd gör skillnad i barns och ungdomars idrottande.

Utbildning

Deltagande föreningar ska under första året genomföra en Barnledarutbildning för samtliga ungdomsledare. Detta sker i samarbete med Smålandsidrotten. Efterföljande år sker denna utbildning vid två tillfällen per år, vår och höst och då för nytillkommande ledare.

Kollisioner

Kollisioner kan inte helt undvikas eftersom det exempelvis finns tävlingar och turneringar som planeras och genomförs från centralt eller regionalt förbund. Men där vi kan påverka, framförallt på lokal nivå, ska vi verka för att undvika kollisioner.

Riktlinjer vid kollision

Samtliga deltagande idrottsföreningars styrelser har beslutat om att följa Vetlandamodellens riktlinjer. Vetlandamodellen är till för att underlätta för ledare om vilka aktiviteter som prioriteras utifrån samarbetet. Ledaren ska således uppmuntra individen att delta utifrån eget intresse och inte utifrån ledarens intresse.
Vid en eventuell kollision ska i första hand barnet/ungdomen själv få välja utan att ledare försöker påverka individens val.

 

 

 

 

Ekenässjöns IF har i dagsläget renoverat/inköpt med betydande ekonomiskt bidrag från Wernerstiftelsen: nya fönster i klubbstuga, 7-mannamål, dusch och bastu utrymme.

Postadress:
Ekenässjöns IF - Fotboll
Bo Dahl, Hantverkargatan 4
57450 Ekenässjön

Kontakt:
Tel: 038330021
E-post: berny@el-projekterin...

Se all info

 

 

Ekenäs Mekaniska