Hoppa till sidans innehåll

Föredragningslistor till årsmötet för EHF & EHS samt förslag till budget 2017

 FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE i EHF 2017-02-16

1.   Årsmötets öppnad

2.   Fastställande av röstlängd för mötet.

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

5.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6.   Fastställande av föredragningslista.

7.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 2016, sid 2-4.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret 2016, sid 4-5, 6.

8.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhetsåret.

a) Revisions berättelse

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.Fastställande av medlemsavgifter för 2017, bilaga 1.

11.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksamhetsåret 2017, se bilaga 2 och 3.

 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

a) Styrelsen har inte lagt några ytterligare förslag.

b) Inga motioner har inkommit.

13.Val av (Se Valberedningens förslag

a) föreningens ordförande för en tid av ett år.

b) tre övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; fyllnadsval av en övrig ledamot för ett år.

 c)två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

d)två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta.

e)tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

f) beslut om val av ombud till SDF-möten

14.Övriga frågor.

15. Årsmötet avslutas.

 

  FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE i EHS 2017-02-16

1.   Årsmötets öppnade.

2.   Fastställande av röstlängd för mötet.

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

5.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6.   Fastställande av föredragningslista.

7.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 2016, sid 2-4.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret 2016, sid 4-5, 6.

8.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhetsåret.

a) Revisions berättelse

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.Fastställande av medlemsavgifter för 2017, bilaga 1.

11.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksamhetsåret 2017, se bilaga 2 och 3.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

a) Styrelsen har inte lagt några ytterligare förslag.

b) Inga motioner har inkommit.

13.Val av (Se Valberedningens förslag)

a) föreningens ordförande för en tid av ett år.

b) tre övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; fyllnadsval av en övrig ledamot för ett år.

c)två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

d)två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta.

e)tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

f) beslut om val av ombud till SDF-möten

14.Övriga frågor.

15. Årsmötet avslutas.

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Förslag till budget 2017  

 

 

 

Intäkter i kr                                            2016                                    2017              Utfall 2016

 

Entré, licenser, övergångar                      175 000                               135 000         137 000

 

Arrangemang – USM, årsfest                  200 000                               175 000         173 000

 

Cuper, träningsläger, extern träning        370 000                               350 000         349 000

 

Transporter senior                                    25 000                                 0                    0

 

Marknad, sponsor arbete                          800 000                               625 000         622 000

 

Försäljning, lotterier                                 650 000                               625 000         604 000

 

Kiosk och servering                                  30 000                                 35 000           33 000

 

Bidrag                                                      350 000                               500 000         510 000

 

Medlemsavgifter                                      400 000                               415 000         418 000

 

Lagkassor                                                 0                                          275 000         281 000

 

 

 

Summa intäkter i kr                              3 000 000                            3 135 000      3 126 380

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader i kr                                        2016                                    2017              Utfall 2016

 

Plan och hallhyror                                    -250 000                             -250 000        -265 000

 

Anmälningsavgifter                                  -150 000                             -175 000        -174 000

 

Materialkostnader                                    -250 000                             -250 000        -322 000

 

Gästkort cuper                                          -300 000                             -375 000        -370 000

 

Försäljning, kiosk och servering              -475 000                             -575 000        -578 000

 

Färdbiljetter, busskostnader                     -175 000                             -235 000        -245 000

 

Kanslitjänst                                              -250 000                             -250 000        -231 000

 

Domararvoden                                         -200 000                             -225 000        -210 000

 

Övriga löner                                             -150 000                             -75 000          -121 000

 

Utbildning                                                -150 000                             -75 000          -74 000

 

Kostnader egna arrangemang                   -300 000                             -275 000        -318 000

 

Kostnader marknad, sponsring                 -30 000                               -22 000          -22 000

 

Licenser                                                    -50 000                               -50 000          -41 000

 

Träningsläger                                            -60 000                               -40 000          -38 000

 

Förbundsavgifter                                      -10 000                               -5 000            -1 600

 

Bil och reseersättningar                            -175 000                             -150 000        -134 000

 

Övriga kostnader                                      0                                          -100 000        -106 000

 

 

 

Summa kostnader i kr                           -2 975 000                          -3 127 000     -3 233 578

 

 

 

Beräknat resultat                                    +25 000                              +8 000           -107 058

 

 

 

                

 

 

 

Information från styrelsen

Uppdaterad: 08 FEB 2017 18:20 Skribent: Pia Sundqvist

 

 

------------------------

Vi är stolta EHF- partners:

 

* * * * *

 ICA_Maxi

PEAB (2)

sl_8305_c_pos_r1sparbanken 2 copy

intersport_logo

LOGO_blå

Kempa 

Lhådölogga

 

Bigelius

 

Logo Plåthuset 2004

 

cykelhörnan

Karlssons logo

 

brunsbergloga

 

Limek-omgjord

 

 

 

Bilforum copy

 

GHH_logga

 

  ICAsupermarket_vasterhallen_liggande copy

 

7_Sten-o-son_95px_ny

 

   Exting_omgjord

Ackes__fargcenter

 

  

HB_SMALL_CMYK copy

  

TAKSKE~1

 

UpplandsBoservice_Stor

 

axelsson

EP Härold Enköpings Posten logga

 

 

  FoP Logo_cmyk_web

enköpingskiroprakter

 

ENAHÅBOtidningen Logo_utanstreck kopia

mio

 

Polyresor NEG pa¦è svart platta

LuningPMS209

Part logo

Byggmax

Postadress:
Enköpings HF - Handboll
Enköpingsnäs Trogsta 21
74592 Enköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info