Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte | måndag 16 oktober

2017-09-24 19:58
Medlemmar i Eskilstuna Basketbollklubb kallas till ordinarie årsstämma, måndag den 16 oktober 2017, klockan 19:00 i Bollhuset.
  • Uppdaterad: 2017-11-29 15:08

Medlemmar i Eskilstuna Basketbollklubb kallas till ordinarie årsstämma, måndag den 16 oktober 2017, klockan 19:00 i Bollhuset.

Eventuella motioner skickas till This is a mailto link, märk mailet "Motion".

------------

Förslag till dagordning:

Dagordning, årsmöte Eskilstuna Basket
Förslag till dagordning för årsstämma i Eskilstuna Basketbollklubb (81-8000-0674) den 16 oktober 2017.

§1          Mötets öpnnande
§2          Mötets behöriga utlysande
§3          Fastställande av röstlängd
§4          Godkännande av dagordning
§5          Val av ordförande för mötet
§6          Val av sekreterare för mötet
§7          Val av justeringsmän och rösträknare som jämte ordförande undertecknar protokollet
§8          Verksamhetsberättelse inklusive verksamhetsplan för avslutad säsong
§9          Revisorns berättelse
§10        Fastställande av balans- och resultaträkningarna
§11        Styrelsens ansvarsfrihet
§12        Medlemsavgifter
§13        Verksamhetsplan för kommande säsong
§14        Beslut om deltagande i Eskilstuna Föreningsbingo
§15        Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
§16        Motioner
§17        Val av styrelse
                - Val av ordförande för ett år
                - Val av ledamöter för två år
                - Val av suppleanter för ett år
§18        Val av revisor samt suppleant
§19        Val av valberedning
§20        Årsmötets representanter
§21        Frågor utlysta under mötet
§22        Övriga frågor
§23        Mötets avslutande

------------

Vi ses den 16:e!

Hälsningar,

Styrelsen
genom
Oscar Lindberg

Skribent: Oscar Lindberg
Epost: This is a mailto link Du gillar väl Eskilstuna Basket på Facebook?

 

Våra sponsorer

 

 volvo

 


 

 SBBF:s hemsida. Öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss utveckla hemsidan!
Maila dina förslag till
This is a mailto link

 

Postadress:
Eskilstuna BBK - Basket
Bollhuset, Prästängsgatan 8
63346 Eskilstuna

Kontakt:
Tel: 016-124100
Fax: 016-124288
E-post: This is a mailto link