Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan till årsmöte tisdagen den 3 mars 2020

22 JAN 2020 22:49
Eslövs AI Friidrott avhåller sitt årsmöte Tisdagen den 3 mars 2020 kl. 19:00 i Ekevallahallen.
 • Uppdaterad: 22 JAN 2020 22:49

Eslövs AI Friidrott

Box 155 – 241 22 Eslöv

 Bankgiro 785-1249

Hemsida: www.eai.se/friidrott

E-mail: This is a mailto link

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

  

Eslövs AI Friidrott avhåller sitt årsmöte 

Tisdagen den 3 mars 2020 kl 19:00 i Ekevallahallen

 

Frågor som medlem önskar få behandlade på årsmötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda före den 24 februari 2020 under ovanstående e-mail.

 Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för årsmötet.
 3. Val av mötesordförande.
 4. Val av mötessekreterare.
 5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare.
 6. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. Styrelsens rapport över verksamheten 2019.
 9. Styrelsens och kassörens ekonomiska rapport för år 2019.
 10. Revisionsberättelse.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören för det gångna årets förvaltning.
 12. Fastställande av medlemsavgift för år 2021.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. Val av ordförande för EAI Friidrott intill nästa årsmöte. Avgående är Eva Ekelund.
 15. Val av 3 ordinarie styrelseledamöter på 2 år. I tur att avgå är: Mats Klingberg, Martin Hoff och Michael Andersson. Kvarstående till nästa årsmöte är: Alger Westring, Sven Mattsson och Sven Assarsson.
 16. Val av 3 styrelseersättare på 1 år varav en är personlig för Friidrottens Vänner. Ersättare har varit Anders Henriksson (Friidrottens Vänner), Magnus Möllerström och Ingrid Henriksson.
 17. Val av 2 revisorer för år 2019 jämte ersättare. Revisorer har varit Lars Mårtensson och Patrik Fridh. Ersättare har varit Judith Blomsterberg.
 18. Val av ledamöter i valberedningen för 2019 varav en sammankallande. Valberedningen har bestått av Dick Blom (sammankallande), K-G Holmgren och Gert-Åke Hansson.
 19. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 7.
 20. Årsmötets avslutning.

 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisorernas berättelse finns tillgängliga på kansliet i Ekevallahallen fr o m 25/2.

 

Skribent: Styrelse
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
EAI Friidrottsförening - Friidrott
Box 155, Odengatan
24122 Eslöv

Kontakt:
Tel: 0731568387
E-post: This is a mailto link

Se all info