Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

24 FEB 2021 14:34
Välkomna på digitalt årsmöte, 22/3 18.30. Klicka in för mer information
  • Uppdaterad: 24 FEB 2021 14:34

Årsmöte 2021-03-22
Kl 18.30 via Teams. Länk skickas ut i efterhand

Förslag till dagordning

MÖTETS ÖPPNANDE
2. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
3. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET
4. VAL AV 2 JUSTERINGSPERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET
5. FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
6. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
7. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
8. RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020
9. REVISORERNAS BERÄTTELSE
10. FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN FÖR DEN TID REVISIONEN AVSER
11. FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER FÖR ÅR 2022
12. VAL AV STYRELSE
A. ANTAL LEDAMÖTER I STYRELSEN
B. ORDFÖRANDE (MANDATPERIOD 1 ÅR)
C. LEDAMÖTER (MANDATPERIOD 2 ÅR)
D. 2 REVISORER (MANDATPERIOD 1 ÅR)
E. VALBEREDNING (2-4 LEDAMÖTER 1 ÅR) OCH SAMMANKALLANDE
13. BESLUT OM VERKSAMHETSPLAN 2021
14. BEHANDLING AV STYRELSEN FÖRSLAG OCH I RÄTT TID INKOMNA MOTIONER
15. EVENTUELLA ÖVRIGA FRÅGOR SOM ANMÄLTS UNDER PUNKT 6
16. AVSLUTNING

dagordning årsmöte 2021.docx

Resultat 2020 och Budget 2021.pdf

Valberedningens förslag.docx

Verksamhetsberättelse 2020.docx

Verksamhetsplan 2021.docx

Revisionsberattelse.pdf

Länk till digitalt årsmöte;

Skribent: Martin Nilsson
E-post: Adressen Gömd

 

 

 

Postadress:
Eslövs TK - Tennis
Postbox 15
24121 Eslöv

Besöksadress:
Ringsjövägen 2C
24138 Eslöv

Kontakt:
Tel: 0707927655
E-post: This is a mailto link

Se all info