Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy för FC Cimrishamn


Drogpolicy för FC CIMRISHAMN

FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som
har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

 

Vi ska alltid föregå med gott exempel genom att uppföra oss som ett bra föredöme både på och utanför planen. Vi skall inte uppträda påverkade när
vi representerar föreningen. Droger/narkotika får aldrig förekomma.

 

Idrotten har stor betydelse för vår hälsa.

 

Ett led i ovanstående uppgifter är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler är till stöd för våra spelare, medlemmar, ledare, funktionärer och föräldrar. Drogpolicyn ska också vara ett led i vårt sätt
att visa att vi bedriver en seriös verksamhet.

 

Definitioner

Droger definierar vi som:

Tobak, alkohol, narkotika och dopingklassade preparat.

 

Syftet med drogpolicyn

Vår ambition är att alla ska avhålla sig från alla droger enligt definitionen ovan. Vi vill skapa en drogfri innebandyklubb.

 

Drogpolicyn ska ses som en hjälp och stöd för den enskilde att kunna säga ”Nej” till alla former av droger i samband med föreningens verksamhet.

 

Ansvar

Ansvaret för att följa föreningens drogpolicy är gemensamt för alla inom klubben inklusive spelarnas föräldrar. Alla vuxna och ledare skall verka som förebilder för ungdomarna.

 

Aktuell lagledare skall i första hand kontaktas vid problem. Om detta inte är möjligt skall styrelsen kontaktas.

 

Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs seriöst och enligt föreningens stadgar, policys och direktiv.

 


Tobak (inklusive snus)

Svensk lag säger: Tobak får inte säljas till personer som är yngre än 18 år.

 

Vi tillåter inte att spelare, ledare, funktionärer och medlemmar under 18 år använder tobak inom föreningens verksamhet.

 

Vi tillåter inte våra spelare, ledare, funktionärer, medlemmar och föräldrar att använda tobak under eller i direkt anslutning till träning och tävling.

 

Alla övriga spelare, ledare, funktionärer, medlemmar och föräldrar rekommenderas att inte använda tobak. Alla aktiva över 18 år skall vara förebilder för de yngre medlemmarna och föregå med gott exempel.

Tobak får inte brukas inom synhåll för barn och ungdom.

 

Vi har också som målsättning att se till att våra motståndarlag inte använder tobak i direkt anslutning till de matcher eller sammankomster som vi anordnar.

Handlingsplan

Om vi upptäcker att någon av våra spelare använder tobak enligt ovan agerar vi på följande sätt:

-       Lagledare/tränare samtalar med spelaren samt kontaktar föräldrarna om spelaren är under 18 år.

-       Minnesanteckningar skall föras och skickas till ordföranden/sekreteraren i  FC Cimrishamn.

-       Vid upprepad användning av tobak i samband med föreningens verksamhet trots att samtal har genomförts utesluts spelaren från att tävla.


Om vi upptäcker att någon av våra ledare eller funktionärer bryter mot våra regler agerar vi på följande sätt:

-       Styrelsemedlem har ett enskilt samtal med ledaren/funktionären.

-       Minnesanteckningar skall föras och skickas till ordföranden/sekreteraren i  FC Cimrishamn.

-       Vid upprepade tillfällen av användande av tobak efter att samtal har genomförts skall Styrelsen inom rimlig tid besluta om avstängning från ledaruppdrag samt meddela den avstängde.

 

Om en förälder eller annan medlem använder tobak enligt ovan skall lagledare eller tränare med hjälp av denna policy påtala policyn och anvisa annan plats.

 
Alkohol

Svensk lag säger: Åldersgräns 18 år för att köpa folköl och dricka alkohol på restaurang. Åldersgräns 20 år för att köpa alkohol i butik.

 

Följande regler gäller för FCC:

-       Alkoholhaltiga drycker får inte förekomma bland vare sig spelare, ledare, funktionärer, medlemmar och föräldrar i samband med träningar, träningsläger, tävlingar, eller annan föreningsverksamhet.

-       Det är inte tillåtet att komma påverkad eller bakfull till träning, match eller annat möte.

 

Handlingsplan

Om vi upptäcker att en spelare bryter mot våra regler agerar vi på följande sätt:

-       Lagledare/tränare samtalar med spelaren samt kontaktar föräldrarna om spelaren är under 18 år.

-       Minnesanteckningar skall föras och skickas till ordföranden/sekreteraren i
FC Cimrishamn.

-       Vid upprepande tillfällen av berusning i samband med föreningens verksamhet trots att samtal har genomförts skall lagledare eller tränare kontakta styrelsen.

-       Spelaren skall av styrelsen erbjudas hjälp och stöd.

-       Styrelsen skall därefter besluta om åtgärd enligt föreningens stadgar.

 

Om vi upptäcker att någon av våra ledare eller funktionärer bryter mot våra regler agerar vi på följande sätt:

-       Styrelsemedlem har ett enskilt samtal med ledaren eller funktionären.

-       Minnesanteckningar skall föras och skickas till ordföranden/sekreteraren i FC Cimrishamn.

-       Ledaren eller funktionären skall erbjudas hjälp och stöd.

-       Vid upprepande tillfällen av berusning i samband med föreningens verksamhet stängs man av från sitt ledaruppdrag.

 

Om en förälder eller annan medlem uppträder berusad eller bakfull skall lagledare och/eller tränare med hjälp av denna policy be vederbörande avlägsna sig.

 

Om en tilltänkt chaufför till en bortamatch kommer berusad eller bakfull får inte denna person köra. Lagledare eller tränare skall med hänvisning till denna drogpolicy tillse att den tilltänkta chauffören inte kör.

-      Barn i aktuell bil skall erbjudas plats i annan bil.

-      Den tilltänkta chauffören erbjuds transport hem.

-      Polis kontaktas.

 

 


Narkotika och dopingpreparat

Svensk lag säger: Allt bruk av narkotika och hantering av prestationshöjande medel är förbjudet. ICO:s dopinglista gäller.

 

Vi har noll tolerans för narkotika och dopingpreparat för alla spelare, ledare, funktionärer, medlemmar och föräldrar under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Undantag finns om det är föreskrivet av en läkare, se avsnitt Användning av dopingklassade läkemedel.

 

Allt bruk/innehav av narkotika och dopingpreparat polisanmäls.

 

Handlingsplan

Om vi upptäcker att någon av våra spelare använt eller hanterat narkotika eller dopingpreparat agerar vi på följande sätt:

-       Ledarsamtal med spelare genomförs och kontakt tas med föräldrar om spelaren är under 18 år.

-       Ledaren informerar styrelsen och polisen.

-       Minnesanteckningar skall föras och skickas till ordföranden/sekreteraren i FC Cimrishamn.

-       Spelaren skall erbjudas hjälp och stöd.

-       Vid upprepande tillfällen av användning av droger efter att samtal har genomförts har Styrelsen att besluta om avstängning av vederbörande alternativt uteslutning enligt föreningens stadgar.

 

Om vi upptäcker att någon av våra ledare eller funktionärer bryter mot våra regler agerar vi på följande sätt:

-       Enskilt samtal genomförs av styrelsemedlem och kontakt tas med polisen.

-       Minnesanteckningar skall föras och skickas till ordföranden/sekreteraren i FC Cimrishamn.

-       Ledaren eller funktionären skall erbjudas hjälp och stöd.

-       Vid upprepade tillfällen av användande av droger efter att samtal har genomförts skall Styrelsen snarast besluta om avstängning från ledar- eller funktionsuppdrag samt meddela den avstängde.

 

Om en förälder eller annan medlem uppträder påverkad skall lagledare eller tränare med hjälp av denna policy be vederbörande avlägsna sig.

 

Om en tilltänkt chaufför till en bortamatch kommer misstänkt drogpåverkad får inte denna person köra. Lagledare eller tränare skall med hänvisning till denna drogpolicy tillse att den tilltänkta chauffören inte kör.

-      Barn i aktuell bil skall erbjudas plats i annan bil.

-      Den tilltänkta chauffören erbjuds transport hem.

-      Polis kontaktas.

 

 


Användning av dopingklassade läkemedel

Spelare får använda dopingklassade läkemedel under förutsättning att Riksidrottsförbundets dispensregler följs och att läkarens ordinationer följs.

Aktuell spelare alternativt spelarens förälder måste upplysa tränaren/lagledareb vid användande dopingklassade läkemedel.

Se vidare på www.rf.se.

FC Cimrishamn hänvisar till www.rodgronalistan.se där man kan se vad som gäller för olika preparat på ett enkelt sätt.

 

Handlingsplanernas strävan

Handlingsplanerna ska sträva efter att stödja och informera den felande i föreningen. Gemenskapen i klubben ska understrykas och sanktion ska om så behövs i första hand inriktas på tävlingsförbud, men inte förbud mot träning.

 

Om inte den fastställda drogpolicyn följs, kan medlemmen i sin förlängning som sista alternativ uteslutas från föreningens verksamhet

(se 13§ stadgarna).

 

 

Utvärdering & Översyn

Utvärdering och översyn av Drogpolicyn sker årligen och är en enskild punkt på dagordningen vid årsmötet. 

 

 

Kommunikation

- Policyn skall beskrivas och delas ut till alla nya spelare, ledare, funktionärer, medlemmar och föräldrar.

- Drogpolicyn skall finnas med på klubbens hemsida, www.fccimrishamn.se

- Policyn skall lyftas fram vid gemensamma träffar och möten med spelare, ledare, funktionärer, medlemmar, föräldrar och andra intressenter.

 

Övrigt

Föreningen har rätt att i sin verksamhet organisera fester och sammankomster utanför tränings- och tävlingsverksamheten för medlemmar och sponsorer där alkohol kan ingå. Föreningens styrelse skall här tillse att ingen alkohol serveras till ungdom under 18 år, då sådana deltar i dessa sammankomster. Alkoholkonsumtionen skall vara rimlig.

 

 

Simrishamn 2020-07-16

 

 

Styrelsen för FC Cimrishamn, Innebandy


 

FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

Vi ska alltid föregå med gott exempel genom att uppföra oss som ett bra föredöme både på och utanför planen. Vi skall inte uppträda påverkade när vi representerar föreningen. Droger/narkotika får aldrig förekomma.

Idrotten har stor betydelse för vår hälsa.

Ett led i ovanstående uppgifter är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler är till stöd för våra spelare, medlemmar, ledare, funktionärer och föräldrar. Drogpolicyn ska också vara ett led i vårt sätt att visa att vi bedriver en seriös verksamhet.

Uppdaterad: 08 DEC 2016 18:59 Skribent: Toni Larsson/Patrik Hammargren

 

SPONSORER

Bil-B.

Hn_byggnads

untitled

stano1

Rydells

Michelsens Bil


» Borrby Plåt AB
» Cimbrishamns rör 
» Futura Energi i Simrishamn
» Löfquist Maskiner AB
» GB Grossisten Syd AB Appelkvist
» Gladsax Ventilation 
» Gärsnäs Kiosken 0414-50565
» HKM Bygg & Inredning Simrishamn
» Hårgänget Simrishamn 0414-10886 
» Ingelsta Kalkon AB
» JHL i Tommarp
» JPW-Sport
» Kylprodukter i Kivik
» Löderups Lokalförening
» Löderups Strandbad Hotell & Restaurang
» Mur & Byggtjänst Österlen AB
   0709-695068  0708-574439
» Mäklargården Österlen
» Nordea
» Skillinge Fisk-Impex AB
» Sparbanken Skåne 
» Sture Nilssons Bil AB Hammenhög
» SYDEK
» Team Sportia Simrishamn
» Widerbergs elektriska AB
» XL Bygg Hans Anders
» Österlenskraft AB
» Österlinds Byggentreprenör AB

BIDRAGSGIVARE

Postadress:
FC Cimrishamn - Innebandy
Toni Larsson, Höstgatan 7
27237 Simrishamn

Kontakt:
Tel: 0760344188, 0760344188
E-post: This is a mailto link

Se all info