Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte FK Boken

19 JAN 2022 17:32
Årsmötet flyttat till 2 mars, kl 19, Sista Hus
 • Uppdaterad: 19 JAN 2022 17:32

Kallelse till ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Friluftsklubben Boken kallas härmed till ÅRSMÖTE onsdagen den 2 mars 26 januari 2022 kl. 19.00.
Plats: Sista Hus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagordning enligt nedan.

Programmet innehåller i övrigt prisutdelning, fika, mm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Föredragningslista vid FK Bokens ÅRSMÖTE den 26 januari 2022 för verksamhetsåret 2021.

Årsmötet öppnas.

 1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 2. Val av a) ordförande, b) sekreterare för årsmötet.
 3. Val av två justeringsmän, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
 4. Styrelsens berättelse.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
 7. Val av:
 8. Klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
 9. Två ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
 10. Eventuella kompletteringsval av styrelseledamot.
 11. En suppleant i styrelsen för en tid av två år.
 12. Eventuella kompletteringsval av suppleant i styrelsen.
 13. Eventuella kompletteringsval till kommittéerna.
 14. En revisor jämte revisorssuppleant för en tid av två år samt eventuella kompletteringsval av revisor eller suppleant.
 15. Val av valberedningskommitté med tre ledamöter, varav en sammankallande jämte två suppleanter.
 16. Fastställande av arbetsplan för det kommande verksamhetsåret.
 17. Förslag, som väckts av styrelse eller som inlämnats till styrelsen av medlem minst 14 dagar före årsmötet.

Förslag från styrelsen:

 1. Medlemsavgift 2023

Familjeavgift = 1000 kr; vuxna (21 år och äldre) = 400 kr; ungdom (20 år och yngre) = 200 kr.

 1. Tävlingsavgift 2022

Vuxna fr.o.m. HD21. Tävling 1 – 5 ingen avgift. Tävling 6 och vidare halv avgift. Löpare betalar själv merkostnaden för efteranmälan.

Ungdom -20. Ingen tävlingsavgift.

Ovanstående gäller för nationella tävlingar. Sommartävlingar och tävlingar utomlands betalas av löparen själv.

Kassören kommer att fakturera tävlingarna 2–4 ggr per år.

 1. Diskussion, utan fattande av beslut av vid årsmötet väckta frågor.
 2. Årsmötet avslutas.

 

Skribent: Håkan Palm

Gynna våra sponsorer:

 

 

 


 

Stöd FK Boken genom att handla i Ullmax webshop.
I kassan väljer du "FK Boken" innan du betalar.

Postadress:
FK Boken - Orientering
Harden, Duvstigen 14
28437 Perstorp

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info