Hoppa till sidans innehåll

FMCK Enköping - Motorcykel och Snöskoter

INGEN FRIKöRNING PÅ ÖVNINGSFÄLTET.

 OBS NYA REGLER FÖR KÖRNING  PÅ GÖTA MS TRÄNINGSOMRÅDE GÄLLER OMGÅENDE SE TEXT NEDAN FRÅN GÖTA MS HEMSIDA 

Kårchefen

Nya villkor för körning på S1

2015-06-30 20:53

 

Viktig info rörande träning på S1

 

 Vi har blivit uppsagda från nuvarande avtal per den sista Juni 2015 och fått teckna ett nytt gällande från första Juli 2015, avtalet vi fått var inte överhuvudtaget förhandlingsbart med FortV. Vårt enda alternativ hade varit att vara utan avtal.

Det nya avtalet innebär begränsningar avseende vilka tider vi får nyttja området.

Vi har tagit kontakt med Svemo (ordförande) samt RF för att få stötting i detta.

Dialog med kommunen inledd i syfte att få tillgång till annan mark att köra på.

Göta MS kommer att arbeta vidare med Ledningsregementet och Fort V i syfte att få till bättre villkor.

 

 

Enligt avtalet med Fort V har vi följande tränings tider på S1

-          Tisdagar kl. 16.00 – 22.00

-          Torsdagar kl. 16.00 – 22.00

-          Lördagar kl. 10.00 – 17.00

 

Körning förbjuden:

-     Alla dagar kl. 22.00 – 07.00 året om.

-     Alla måndagar, onsdagar, fredagar och söndagar året om.

-     Alla lördagar fr.o.m. 1 oktober t.o.m. 31 januari innan kl 12.00.

-     Alla dagar under perioden 15 april – 31 maj.

-     Alla dagar veckan före och under första älgjaktsveckan.* 

*Älgjakten startar andra måndagen i oktober varje år.

 

Vid varje träningstillfälle skall Nyttjanderättshavaren tillse:

-          att förare bär särskild träningsväst.

-          att det råder ordning i depån.

-          att avstädning sker efter varje träningstillfälle.

-          att tillstånd och dispenser för verksamheten innehas.

Några frågor från Göta MS till Fort V och Fort Vs svar i rött

Vad ligger bakom detta orimligt försämrade avtals förslag mellan Göta MS och fortverket? Både den enormt höga hyran och kraftigt försämrad tillgänglighet på området kommer få stor inverkan på vår ungdomssatsning för framtida utövare och även övrig enduro verksamhet.

Det avtal som tidigare förelegat har varit mycket förmånligt och inskränker på Försvarsmaktens egna verksamhet inom fältet. FORTV anser att detta avtal är rimligt utifrån den verksamhet som bedrivs på fältet och även med hänsyn till det utökade behov av tillgänglighet på fältet som Försvarsmakten har. Fältet innehåller dessutom vattenskyddsområde, SNUS-områden och har fler fornminnen, något som gör att fältet redan nu begränsar Försvarsmaktens användning. När det gäller hyran så följer den liknande avtal FORTV tecknat på andra ställen i Sverige.

 

Varför införa träningsförbud på söndagen? Om inte militären är på fältet så stör vi ju ingen och då är väl alla nöjda?

Försvarsmaktens önskemål. Dessutom måste vi ta hänsyn till andra så som ridskolan, hundklubbar, orienterare samt friluftssällskap m.m.

Varför ändra träningstiden 1/10-31/1 till 12-17? Det innebär en träningstid på 2-3h per vecka innan mörkret infaller. Jakträttsinnehavarens önskemål.

 

Varför införa träningsförbud 15/4-31/5? Är det för att inte störa fågelliv och övriga djurarter så hoppas vi att även militärerna respekterar naturen och lägger ner skjutövningar och bandvagnskörning i skogen under den aktuella perioden. Vi ljudmäter våra medlemmars motorcyklar enl. Svemos direktiv för att inte störa omgivningen.

Militärens verksamhet belastar tillväxtperioden för djuren inom området tillräcklig under denna period. För att minska störningar får inte externa parter köra inom området denna period. Försvarsmakten är den primära nyttjaren på fältet, därefter jakträttsinnehavare och sedan externa föreningar. Försvarsmakten har sitt miljötillstånd och lägger sina övningar precis när de själva vill utifrån de tillstånd de innehar.

När vi ansöker om tillstånd för en större tävling på området så ska vi ansöka om det ”i god tid” vad innebär det? Är det minst 3mån, 6mån eller 1år? ca 1 år i förväg.

Som vi ser det med dessa stora försämringar så kommer vi att stå inför att många kommer att köra på illegala tider och på områden där vi i dag aldrig kör. Idag har vi i Göta MS en bra kontroll på våra medlemmar och stor respekt för militärerna och alla andra som nyttjar övningsfältet.

Det är Länsstyrelsen som bedriver tillsyn över civil verksamhet och FORTV/Försvarsmakten som kontrollerar att avtalet följs. Överträdelser av avtalet kan leda till att avtalet sägs upp och då kommer all körning med civila motorcyklar bli förbjuden i terrängen inom området. I och med att avtalet är uppstyrt med tider, rapporter, anmälningsplikt etc. så är det lättare att avvisa när överträdelser sker och när obehöriga befinner sig på området. Understryker att det är klubbens ansvar att informera medlemmar om de nya villkoren och se till att avtalet efterföljs.

Avtalsförslaget är utarbetat av FORTV och Försvarsmakten i samråd. FORTV representerar fastighetsägaren och Försvarsmakten nyttjaren. Eftersom FORTV enligt lag måste bedriva viltvård inom området är även den jakträttsinnehavare som FORTV upplåtit jakten åt samrådspart. Utifrån de aspekter FORTV har att ta hänsyn till är detta det avtal FORTV har att erbjuda. Önskar ni ej teckna avtalet måste snarast meddela FORTV det.

Göta MS styrelse

Postadress:
FMCK Enköping - Motorcykel och Snöskoter
Granitgatan 3 Att: Joakim Segersköld), PL 937
74981 Enköping

Besöksadress:
LedR By 28
74981 Enköping

Kontakt:
Tel: 0171-157000
E-post: This is a mailto link

Se all info