Hoppa till sidans innehåll

Medlemsansökan


Som medlem i FMCK Örebro förutsätts du ha intresse för frivilligförsvaret dvs Hemvärnet/ De nationella skyddsstyrkorna. Som medlem kan du anses lämplig att bli utbildad i ordonnanstjänst för krigsplacering i Sannahedsbataljonen på kompanistab eller bataljonsstab. Ett av kompanierna kallas insatskompaniet. Kompaniet har något högre krav på deltagande vid övningar. Det normala kravet på tjänstgöring, sk kontrakterad tid, är 4 dagar i krigsförbandsövning per år.  I insatskompaniet 8 dagar.

Vi har utöver de rent militära uppgifterna även mer civila aktiviteter som syftar till att stärka och stimulera oss som grupp. Träffar, utflykter, garagekvällar och olika utbildningar. Bland annat lär vi ungdomar hur man bäst hanterar en EU-moped i trafiken.

Kraven för medlemskap i föreningen är att du verkar i enlighet med våra stadgar och bidrar till att uppfylla de förväntningar som vår uppdragsgivare (främst Försvarsmakten) har på oss. Men vi behöver också stödmedlemmar. Personer som kanske inte vill eller kan utbilda sig till mc-ordonnanser men ändå tycker att det vi håller på med är en bra fritidssysselsättning.

För att bli utbildad till mc-ordonnans krävs att du är svensk medborgare, inte har någon kriminell belastning, har intresse för frivilligförsvaret och har mc-körkort. Det är önskvärt att du genomfört värnplikt. Vi utbildar numera inte för körkort klass A eller A1. För att få köra våra tjänstemotorcyklar krävs minst behörighet A1. (Körkort lätt MC)

Vi har mycket kul i våra aktiviteter och övningar, och som mc-ordonnans finns även möjlighet att stödja det civila samhället och polisen vid t.ex. eftersök av försvunnen person.

Känns det som att detta är något som passar in på dej, kontakta oss på telefon 019-126604 eller på mail This is a mailto link så ger vi dig möjlighet att träffa oss och bilda dig en uppfattning om oss och det vi gör.

Medlemsavgiften är 300 kr per år, eller 400 kr för familj.

Hjärtligt välkommen att kontakta oss för medlemskap och kanske utbildning till mc-ordonnans.

Välj typ av medlemskap

Välj om du vill ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om medlemskap i föreningen. För att utöva en idrott ska du markera kryssrutan för den idrotten under "Jag vill vara aktiv i följande idrotter". Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen, markera de du önskar vara aktiv inom.

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Ange dina personuppgifter

Du är under 18 år, ange målsmans uppgifter

Postadress:
FMCK Örebro - Motorcykel och Snöskoter
Argongatan 120
70374 Örebro

Kontakt:
Tel: 019-126604
Fax: 019-395163
E-post: This is a mailto link

Se all info