Hoppa till sidans innehåll

Lathund


Aktiviteter

Vilka aktiviteter kan jag som medlem vara med på?

Alla aktiviteter som beskrivs på webben under Kåraktivitet, om inte något annat anges i aktivitetstexten. Ordonnanser kan även delta i aktiviteter under Hemvärnsövning, men observera att anmälan till hemvärnsövning även måste göras till kompani/bataljon.

Visa svar


Dölj svar


Hur gör jag för att skapa en aktivitet?

Om aktiviteten belastar kår-kassan eller använder militär utrustning eller mc, tag först kontakt med någon i styrelsen för förankring. Likaså om militärt övningsfält ska användas.


Annars, eller därefter, lägg upp en aktivitet under i kalendern på webben, med en beskrivande text och utnyttjande av datumfälten, så hamnar den i tidsordning med normal möjlighet till anmälan. Kom ihåg att helst redan från början ange tid och plats för samling.

Visa svar


Dölj svar


Vilken utrustning ska jag har på mig på aktiviteterna?

När man kör 258/257 ska man ha ordonnansutrustning eller FMCKs  (vilket kan köpas för c:a 1600 kr).
När man kör civil mc i FMCK terrängaktivitet skall gul FMCK-väst användas över civil klädsel, alternativt ordonnansutrustning.
När man kör civil mc i aktivitet på väg, valfri egen utrustning.

Visa svar


Dölj svar


Hur får jag tag på en FMCK-väst?

Kan köpas för självkostnadspris av utbildad ordonnans (genomgått GKMC) eller av medlem som är under utbildning till ordonnans (anmäld till eller går GKMC).  Pris 160 kr.

Visa svar


Dölj svar


MC

Får jag som medlem köra en militärregistrerad mc?

Bara om du har förarbevis, gult eller blått, som du får när du går kurserna Basfärdighet och/eller GK-MC.

Visa svar


Dölj svar


Vad är det för skillnad på gult och blått förarbevis?

Bägge ger behörighet att köra 258 eller 257 (Jawa), men det blåa innebär behörighet att genomföra reparationer. Blått utfärdas efter GKMC (ordonnanskurs) eller efter särskild mekkurs.

Visa svar


Dölj svar


När måste jag ha körorder?

Alltid då du kör militärregistrerat fordon. Körorder ska vara skriftlig, men i undantagsfall muntlig. Behöriga att skriva körorder i FMCK Örebro är kårchef och kassör. Vid hemvärnsövning gäller kallelsen om körorder till övningen, där kompanichef ska skriva körorder.

Visa svar


Dölj svar


Kan jag delta i tävling med 258-an?

Som FMCK-ordonnans kan du delta i Bergslaget, Stig Hasselrots Minne, RM Vinter och egna kårtävlingar. Kåren måste godkänna användandet. Det finns mer info om detta på Riks hemsida.

Visa svar


Dölj svar


När får jag en egen MC258?

Du får personligt ansvar för 258 när du är ordonnansutbildad (genomgått GKMC). Då märks en mc med ditt namn och telefonnummer, och du har vårdansvar för den mc:n, och ansvar för att den besiktigas varje år.  Din MC258 får inte stå låst i vårt garage då det finns situationer då den kan behövas användas, vid stöd till samhället, beredskapsstyrka eller annan speciell situation. Normalt kontaktas du på det telefonnummer som står på lyktan innan den lånas.

Visa svar


Dölj svar


Kan jag ha min 258 hemma?

Ja, om den förvaras på ett säkert sätt. Dock gäller fortfarande kravet på körorder för användning.

Visa svar


Dölj svar


Får man montera backspegel på 258?

Ja, FMCK Örebro förespråkar en modell från Biltema:

 

Artikelnummer spegeln 82173.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Tillbehor/Speglar/Backspegel-svart-rund-82173/

 

Artikelnummer fäste 82507.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Tillbehor/Speglar/Spegelfaste-universal-82507/

Visa svar


Dölj svar


Garaget

Vem får vara i garaget?

Alla medlemmar.  Enklast är att komma på garagekvällarna på torsdagar kl.18.00. Alternativt efter överenskommelse med medlem som har nyckel, eller med egen tilldelad nyckel.

Visa svar


Dölj svar


Kan jag få nyckel och kort till varmgaraget?

Ja, men under två förutsättningar: du är ordonnans eller kårfunktionär, och du ska ha varit aktiv i garaget en tid, så att vi känner dig och att du känner rutiner och säkerhetskrav

Visa svar


Dölj svar


Får jag ha min civila mc i garaget?

Ja i mån av plats kan du använda garaget för mek av egen mc. För regelrätt förvaring finns i dagsläget platser för uthyrning årsvis.

Visa svar


Dölj svar


Avtalet

Vilka kurser får jag gå?

Man följer FMCKs utbildningsstege, och klättrar nerifrån och uppåt. Aktuell utbildningsstege finns i varje nummer av FMCK-Journalen och på Riks hemsida www.fmck.se. 

Visa svar


Dölj svar


Hur gör jag mina avtalade 4 dagar/8 dagar per år?

Dessa dagar kan endast göras i hemvärnsövningar, s.k. KFÖ och SÖF initierade av kompani eller bataljon. Kåraktiviteter ger inga hemvärnsdygn. Kursdeltagande ger heller inga hemvärnsdygn, däremot registreras något som heter Övrig tid för kurstimmar.

Visa svar


Dölj svar


Var blir jag krigsplacerad?

Du blir placerad där krigsorganisationens behov är störst, om möjligt med hänsyn tagen till var du bor. Placeringen görs i samråd med avtalsansvarig i kåren, som har pejling på aktuella behov. På bataljonsstab behövs fyra ordonnanser och på kompani två ordonnanser. På bat.stab ska det även finnas en gruppchefsutbildad ordonnans.

Visa svar


Dölj svar


Får jag ett vapen som ordonnans?

Ordonnans är beväpnad med Pistol M/88 (Glock 17C), och får användas vid skjutning och vapenövning. Utbildning ges av FM.

Visa svar


Dölj svar


Beredskapsstyrkan

Vad är beredskapsstyrkan?

En organisation med hemvärnsmän och frivilliga som utgör stöd till samhället vid större olyckor, skogsbränder, översvämningar och andra påfrestningar på samhället. En vanlig stödinsats för ordonnanser är deltagande vid eftersök efter försvunnen person, under polisens ledning. För att beredskapsstyrkan ska göra en insats måste Räddningstjänstlagen ”gälla”, något som kan beslutas av Räddningsledare eller länsstyrelse.

Visa svar


Dölj svar


Kan jag som ordonnans gå med i beredskapsstyrkan?

Ja om du som ordonnans fullgjort dina avtalade övningstimmar kan du anmäla dig. Som medlem hamnar du på en larmlista och kan få samtal från larmaren om insats när som helst på dygnet. Om du då har möjlighet med tanke på familj och jobb åker du ut, annars får du avstå. Alla medlemmar i beredskapsstyrkan måste ha arbetsgivarens godkännande, även om det hela är frivilligt. Rimlig  ersättning ges vid insats.

Visa svar


Dölj svar


Övrigt

Kan FMCK utfärda en tävlingslicens?

Ja

Visa svar


Dölj svar


Vad är skillnaden mellan Kårträff och Rikskårstämma?

Kårträffen är ett årligt evenemang dit alla medlemmar är inbjudna för att delta i samvaro och lekfulla tävlingar under en helg. Normalt bor vi i militärtält och betalar ett självkostnadspris för maten.

Rikskårstämman är ett beslutande möte med representanter för kårer och förbund i landet, varje kår och förbund får kostnadsfritt skicka en representant till stämman. Övriga intresserade kan anmäla deltagande och betala kostnaden. De beslut som tas är givetvis beredda av riksstyrelsen. En hel del nyttig information ges till deltagarna. Se www.fmck.se för mer information

Visa svar


Dölj svar


Får jag som medlem delta i styrelsemöten?

Styrelsemöten är inte öppna för medlemmar.

Visa svar


Dölj svar


Är jag försäkrad i FMCK?

Ja det är du om du betalt medlemsavgiften. Det finns både person och viss sakförsäkring, läs i FMCKs handbok för detaljinformation. Handboken finns i garaget, övre plan.

Visa svar


Dölj svar


Var först med det senaste, gilla oss på Facebook!

En torsdag i månaden kl.18.00 har FMCK Örebro mekkväll i garaget. Målsättningen är att minst en styrelseledamot ska finnas på plats vid dessa tillfällen.

Postadress:
FMCK Örebro - Motorcykel och Snöskoter
Argongatan 120
70374 Örebro

Kontakt:
Tel: 019126604
E-post: This is a mailto link

Se all info