Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte och klubbkapprodd 2019

16 SEP 2019 18:37
  • Uppdaterad: 16 SEP 2019 18:37

Styrelsen i Falkenbergs roddklubb kallar till årsmöte lördagen den 12 0ktober klockan 10:00 till 11:00.

Efter mötesförhandlingar blir det klubbkapprodd och fika.

Hjärtligt välkomna!

FRK logga


KALLELSE ÅRSMÖTE
Datum: Lördag den 12 oktober 2019
Tid: 10.00 – 11.00
Plats: Roddklubbens klubblokaler


DAGORDNING
§ 1 Årsmötets öppnande.
§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd.
§ 3 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.
§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§ 6 Fastställande av föredragningslista.
§ 7 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse.
§ 8 Genomgång av resultat- och balansräkning.
§ 9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning.
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.
§ 12 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem senast 15 augusti.
§ 13 Fastställande av medlemsavgifter.
§ 14 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
§ 15 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
§ 16 Val av:
     a) Klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande för det kommande verksamhetsåret.
     b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en mandattid av 2 år.
     c) Revisorer (2 st) jämte suppleant (1 st) för det kommande verksamhetsåret.
     d) Ledamöter i valberedningen (2 st) varav en skall vara sammankallande.
     e) Ombud (2 st) jämte suppleant till Hallands Roddförbunds årsmöte.
     f) Ombud (1 st) jämte suppleant till Svenska Roddförbundets årsmöte.
    g) Juniorernas kontaktperson (medlem under 18 år).
    h) Seniorernas kontaktperson.
§ 17 Övriga frågor
§ 18 Mötets avslutande

Skribent: Martin Broberg
E-post: Adressen Gömd

 

FBG Falkenberg

 

SISU

Postadress:
Falkenbergs RK - Rodd
Rönnhagsvägen 9
31144 Falkenberg

Besöksadress:
Rönnhagsvägen 9
31144 Falkenberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: falkenbergsrodd@hotm...

Se all info