Hoppa till sidans innehåll

Så här gör vi i Falkenbergs Roddklubb


SOCIALT ANSVAR

Alla har samma rätt att vara med och bli medlem i klubben där jämställdhet och integration ska tillämpas. Föreningen tar avstånd från alla former av rasism eller hets mot folkgrupper med olika religion eller människor med olik sexuell läggning.

Alla har ett ansvar för att mobbning och trakasserier aldrig förekommer.

 ALKOHOL, DROGER OCH DOPING

Narkotika, doping och våld är förbjudet enligt lag och givetvis också i Falkenbergs Roddklubb. Det är inte tillåtet att vara påverkad av eller nyttja alkohol, tobaksprodukter eller doping i samband med idrottsutövande. Åtgärdsplan för om något händer ska finnas.

Om alkohol nyttjas i samband med våra arrangemang, som t.ex. julfesten och företagsevenemang, bör det vara på ett förnuftigt och ansvarsfullt sätt. Dock ska alla närvarande tänka på att det är Falkenbergs Roddklubb som håller i arrangemanget och att man därmed ska nyttja alkohol med måtta.

Ledare och föräldrar kör inte ”dagen efter” till läger eller tävlingar.

 RODDARE

En roddare ska:

 • Känna till och ta ansvar för att leva upp till klubbens överenskomna regler, policy och målsättningar.
 • Hålla överenskomna tider och avtal.
 • Meddela frånvaro i god tid.
 • Alltid göra sitt bästa på träningar och tävlingar.
 • Ta med sig duschgrejer och ombyte.
 • Komma ihåg att ta med rätt utrustning och hålla den ren och hel.
 • Verka som föredöme för yngre roddare.

 FÖRÄLDRAR

Föräldrar ska:

 • Känna till och ta ansvar för att leva upp till klubbens överenskomna regler, policy och målsättningar.
 • Hjälpa roddare att komma i tid till träning och tävling samt att de alltid har rätt utrustning och kläder.
 • Se till att roddare har rätt mängd sömn och äter och dricker tillräckligt med vätska och mat före och efter träning/tävling.
 • Hjälpa roddare att planera så att det blir tid för både skolarbete och träning.
 • Hjälpa roddare att i god tid meddela ledare om man inte kan delta på träning/tävling.
 • Lära roddare rätt hygien efter träning och tävling.
 • Hjälpa klubben och tränare med de tjänster som krävs för att verksamhet med träning och tävling ska kunna bedrivas, exempelvis bilkörning, bära båtar, köra motorbåt mm.
 • Ta del av den information som kommer från klubben genom hemsidan och Facebook.
 • Låta föreningens tränare ansvara för roddare under träning och tävling.

 LEDARE

En ledare ska:

 • Känna till och ta ansvar för att leva upp till klubbens överenskomna regler, policy och målsättningar.
 • Närvara vid klubbens utbildningar och tränarmöten.
 • Samarbeta med klubbens övriga tränare.
 • Hjälpas åt och vara positiva förebilder och företrädare för klubben.
 • Skapa bra relationer med föräldrar, andra klubbar och domare.
 • På ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera sina roddare.
 • Vara först på plats vid träning/tävling och lämna sist.
 • Bära föreningens kläder vid träning, tävling då man som aktiv ledare representerar föreningen.
 • Vid interna problem mellan ledare och förälder ta kontakt med styrelse för råd/medling.
 • Om denne slutar, se till att verksamheten kan fortsätta på ett betryggande sätt.

 BÅTAR

Roddbåtar ägs och förvaltas av klubben. Fördelning vem som ror respektive båt tas fram av tränargruppen. Privata roddbåtar får köpas av seniorer efter beslut av styrelsen. Dessa får ligga i båthuset på anvisad plats och utan att avgift tas ut.

Varje utövare ansvarar för ett ansvarsfullt nyttjande av tilldelad båt. Båten ska efter avslutat träningspass tvättas av och placeras på för båten avsedd plats. Repor och andra skador ska meddelas närmaste tränare.

RESOR och TRAFIK

För resa till av klubben sanktionerad aktivitet ska i första hand klubbens minibuss användas. Ersättning för transport med egen bil till tävling ersätts av klubben efter beslut av tränargruppen. Milersättningen är enligt av styrelsen fastställd.

Styrelsemedlemmar ersätts för resa till möte och dyl.

Tränare ersätts för resa till av klubben beslutade arrangemang.

För övrigt sker inga ersättningar för resor i föreningen.

Alla resor som sker i föreningens regi ska följa trafikreglerna.

I övrigt gäller att:

 • Samåkning i största möjliga utsträckning tillämpas.
 • Antalet passagerare inte ska överstiga antalet tillgängliga säkerhetsbälten i bilen/minibussen.
 • Minibussen skall användas till föreningens verksamhet. Den får inte hyras ut då det saknas tillstånd och ej är försäkrad för detta. Efter beslut av styrelsen kan bussen användas av medlem för deltagande i övrig idrottslig verksamhet.
 • Minibussen bokas i god tid.
 • Minibussen alltid lämnas tillbaka fulltankad och städad.

 DELTAGARAVGIFT

Klubben tar ut deltagaravgift till tävlingar och läger. Detta inkluderar transport-kostnader. Storleken på avgiften bestäms av tränargruppen och ska anges innan arrangemanget.

Tävlingar och läger arrangerade av roddistriktet eller roddförbundet är deltagaravgiften för roddaren samma som belastas klubben. Om reducerad avgift ska gälla ska det beslutas av styrelsen.

 SPONSRING

All klubbens sponsring handläggs av sponsoransvarig. Roddare får ha egna sponsorer endast i undantagsfall och då enligt beslut av styrelsen.

 ERSÄTTNINGAR

Styrelsen

Ledamöter och deras ersättare har inga former av ersättning från föreningen eller andra intressenter.

Ledare och tränare Ledare och/eller tränare som medföljer till tävling har ersättning för logi och mat. I övrigt har ledare inga former av ersättning från föreningen eller andra intressenter.

 ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR

Ersättning för utebliven arbetsinkomst ersätts inte.

Uppdaterad: 03 MAJ 2019 14:50 Skribent: Martin Broberg
E-post: Adressen Gömd

 

FBG Falkenberg

 

SISU

Postadress:
Falkenbergs RK - Rodd
Rönnhagsvägen 9
31144 Falkenberg

Besöksadress:
Rönnhagsvägen 9
31144 Falkenberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: falkenbergsrodd@hotm...

Se all info