Hoppa till sidans innehåll

Ersättningspolicy


Ersättningspolicy 2017/2018

 

Tävlings- och ersättnings policy Falköpings AIK skidor

Policyn gäller barn- och ungdomar, juniorer samt seniorer/Oldboys. Policyn är skapad för att klargöra vilka ersättningar klubben har till åkare som tävlar på regional- och riksnivå.

Alla tävlingar ska vara sanktionerade av klubben innan resa.

Föreningen står aldrig för efteranmälningsavgiften och kommer du inte till start debiteras du anmälningsavgiften.

Styrelsen har mandat att frångå policyn vid speciella tillfällen.

En röd linje i policyn är att den som representerar klubben ofta kan få fler kostnader ersatta.

Åkares som ingår i Team skall få det godkänt av klubben.

Junior/ Senior som önskar tävla på riksnivå skall underteckna kontrakt med klubben med särskild ersättnings nivå.

Om man fått ur ersättning eller deltagit på läger och det efter säsongen visar sig att man inte uppfyllt kraven kan man bli återbetalningsskyldig.

Kraven föreningen ställer på dig

En förutsättning för att du ska kunna utnyttja klubbens förmåner vid tävlingar är att du har ett medlemskap i föreningen samt använder klubbens tävlingsdress/ klubbdress/rullskid löpar tröja/byxa ,när huvudbonad används skall klubbens mössa/pannband användas. Detta gäller även vid blomstersermoni / prisutdelning. För åkare yngre än 13-14års klassen är endast mössa/pannband ett krav.

Du ska också träna regelbundet med föreningen(33%) och delta i arbetet som föreningen gör.

Är du förälder och har barn som tränar och tävlar förväntas du medverka i det arbete som görs i föreningen för att din ungdom/junior skall få ta del av ersättningarna.

Barn- och ungdomstävlingar samt junior och seniortävlingar i Sverige (kortlopp)

Föreningen står för startavgiften. Västgötatävlingar skall prioriteras av åkarna.

ICA Cup och Folksam cup

Förbundet står för resa, boende och kamratmåltid för åkaren. Ledare utsedda av Västergötlands skidförbund blir ersatta av förbundet.

Förbundet debiterar föreningen en avgift/åkare. Denna avgift betalas av klubben.

Ungdoms-SM, DM, GM

Om bil är lämpligaste resesätt utgår milersättning med 18kr/mil om resan är längre än 15 mil. När endast en tävlande åker i bilen utgår halv ersättning. Minsta antalet bilar skall alltid eftersträvas.

Längre resor ska genomföras på ett praktiskt och ekonomiskt sätt gärna samordning med annan klubb.

Om annat resesätt än bil används ersätts normalt* inte kostnad som överstiger milersättningen.

Boende ersätts med max 250kr/åkare/dygn

Ungdom och Junior får ha med sig en ledare som får samma ersättning för resa och boende som åkaren.

Kamratmåltid för åkaren ersätts.

Vallabod: kostnad får äskas hos styrelsen som tar beslut för var tävling.

Långlopp i distriktet

Föreningen står för startavgifter.

Valfritt Skidtävling

Seniorer/Oldboys/Ledare som tränar regelbundet i vår träning samt deltar i snösprutning och föreningens arbete får en ”åkarpeng” som kan disponeras till startavgift i valfritt Skidtävling. Beloppet är tills vidare 700 kr/åkare/säsong utöver distriktslånglopp.

Du anmäler dig till loppet som vanligt.

Rullskid SM, master-SM

Föreningen betalar startavgiften.

Rullskidtävlingar

Föreningen betalar startavgiften.

 

 

 

Barmarksläger

Läger som inte klubben anordnar ersätts med 30 % av kostnaden. Läger som kan vara aktuella är 1 st barmarksläger eller att man åker med en annan klubb. Ex. vis sommarskidskola. Gäller upp till och med ungdom. MAX 1500kr

 

 

Stipender/penning vinster. 

Åkare/ledare som erhåller penningvinster som betalas till klubben får skidrelaterade kostnader för samma summa ersatta av föreningen. (ex utrustning resor läger mm som ej ersätts av denna policy) stipendier betalas ut till stipendiaten.       

Läger verksamhet.

Bredlägger: Klubben anordnar breddläger för alla som ingår i någon träningsgrupp. Lägerkostnaden subventioneras. Åkare yngre än klass 11-12 måste ha en förälder med sig.

Tävlingsåkarläger Ungdom/ Junior: Ungdomsledarna tar ut vilka som får åka. Kriterier som skall var uppfyllda. Ungdom från klass 11-12 och juniorer som under föregående säsong tävlat flitigt = 50% av det antal tävlingar som ingår i västgötacupen exempelvis ingår 14 tävlingar i cupen skall man åka 7 tävlingar, men alla tävlingar i Sverige räknas, du skall ha för avsikt att tävla flitigt även kommande år. Du skall deltaga i 50% av klubbens träningar under året (1jan-till lägret), du skall deltaga i våra arrangemang.

Junior/Senior/Oldboysläger: Deltagare eller tränare i träningsgruppens träningar  och vid klubbens arbeten, konstsnösprutning, Tour de Mösseberg mm.Klubben står för resa o logi. Budget skall godkännas av styrelsen.

 

Kontraktsåkare. Junior och senior som tävlar på riksnivå skall underteckna kontrakt med klubben. Kontraktet innehåller följande text och är öppet för samtliga medlemmar att teckna.

Undertecknad och föreningen har inför säsong 2017-2018 kommit överens om följande.

Åkare som tecknar detta kontrakt har rätt till de ersättningar som finns i klubbens ersättningspolicy samt ersättning enligt nedan.

Anmälningsavgifter: Samtliga startavgifter för skidtävlingar enlig SSF tävlingsbestämmelser i Sverige ersätts.

Junior Sm /SM/Nationella, Skandinaviska, Världs cuper/FIS tävlingar/Långlopp

På nationell nivå i Sverige.

Om bil är lämpligaste resesätt utgår milersättning med 18kr/mil om resan är längre än 15 mil. När

endast en tävlande åker i bilen utgår halv ersättning. Minsta antalet bilar skall alltid eftersträvas.

(vid tveksamhet om tävlingen är aktuell skall detta avgöras av styrelsen).

Längre resor ska genomföras på ett praktiskt och ekonomiskt sätt gärna samordning med annan klubb. Om annat resesätt än bil används ersätts normalt* inte kostnad som överstiger milersättningen.   Boende ersätts med med max 250kr/åkare.                                                                                             Åkaren får ha med sig en ledare som får ersättning för resa och boende som åkaren. Åkaren får ev kamratmåltid ersatt av klubben.

OBS! Klubben ersätter max 6 st tävlingar per säsong förutom JSM/SM.

Vallabod: Kostnad får äskas av styrelsen vid var enskild tävling.

 

FIS Code samt chip. Klubben betalar kostnaden för code samt chip. Åkare som har chip men ej har för avsikt att söka ny code skall överlåta chipet till klubben så att ägarbyte kan genomföras till annan åkare i klubben. Åkare som ej nyttjat code eller chip under säsongen får betala kostnaden själv.

Träningsbidrag Kontraktsåkare erhåller max 3000kr i träningsbidrag för att täcka lägeravgift på skidgymnasium eller Kostnader i samband läger med annan arrangör.

Övriga kostnader: Kontraktsåkarna med anhöriga kan utföra arbeten, ordna sponsorer utöver klubbens arbeten och sponsoravtal, dessa pengar kan användas gemensamt av samtliga kontraktsåkare för ersättning av kostnader som inte ersätts enligt policyn. Ex läger, dyrare resor och boende, vallabodar mm. Alla sponsoravtal och arbeten skall godkännas av styrelsen för att inte konkurrera med klubbens. Uttag av kostnader skall ske i dialog med styrelsen.

Produkt och Utrustningskontrakt: Åkaren får privat eller via team teckna produkt och utrustningskontrakt utan klubbens insyn. Reklam får läggas till på klubbkläder efter samråd med styrelsen.

Team deltagande: Åkare som ingår i Team skall få detta godkänt av klubben. Vid tävling där någon del ersätts av klubben får inte Teamkläder användas, åkaren skall normalt tävla för klubben. Teamet får inte söka ekonomiska lokala sponsorer som kan påverka klubbens möjlighet till sponsoravtal. Vid tävlingar där man representerar Teamet ersätts ej av klubbenex SKI Classic. Om möjligt skall klubbemblem bäras på teamkläder. Då åkaren anmäler sig till tävling där man kan ange både klubb och team skall klubbens namn stå först.

Sponsorbil: Åkare med sponsorbil har rätt att söka sponsorer till bilens kostnader. Sponsorn skall vara godkänd av styrelsen för att inte påverka klubbens möjlighet till sponsorsavtal. Styrelsen har ej rätt till insyn i kontraktet. Åkare med sponsorbil har endast rätt till milersättning enligt skattefri bränslekostnad. 2017 6:50kr för Diesel och 9:50kr Bensin eller Etanol.

Som kontraktsåkare skall du:

Tävla för klubben i juniorklass eller H/D 21.

Åkaren bör representera klubben vid DM samt JSM/SM eller Tjejvasan/Vasaloppet.

Junior skall deltaga på Tour de Mösseberg. (Landslagsuppdrag är giltig orsak till frånvaro).

Senior skall deltaga vid en större tävling i Västergötland typ GM eller Västgötaloppet alternativt Cuptävling om sådan går i Västergötland.

Barmarksläger: Kontraktsåkare bör deltaga vid klubbens barmarksläger på hösten. Deltagandet är gratis och resa från åkarens bostad till lägerorten ersätts.

Du förväntas delta som hjälpledare vid läger som klubben kallar dig till. Du eller anhörig skall uppfylla kraven enligt ordinarie ersättningspolicy(förutom träningsnärvaro). Om åkaren och anhöriga är bosatta utanför Falköpings kommun kan avsteg göras dock förväntas arbetsinsats vid klubbens arrangemang.

Du skall vara en god representant för klubben och vara en förebild för yngre åkare.

Kontraktet gäller för en säsong men kan avslutas om båda parter är överens.

Dopning: Om åkaren fälls för att ha använt otillåtna preparat (Dopning) upphör kontraktet med omedelbar verkan och ersättningar som betalats ut under gällande säsong skall återbetalas.

OSB!!! Ersättning betalas endast ut mot styrkt verifikation kvitto eller liknande. Ersättning skall begäras inom 30dagar från det att man haft kostnaden för att den skall godkännas. Dock senast 15/4.

 

 

Uppdaterad: 14 SEP 2017 21:55 Skribent: Krister Musslinder

 

 

Sisu

 

grasroten_160x160

Postadress:
Falköpings AIK SK - Skidor
Mösseberg Liastugan
52130 Falköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info