Hoppa till sidans innehåll

Välkommen till Årsmöte Falköpings AIK Slalom

04 SEP 2018 20:29
Välkommen till årsmöte för Falköpings AIK Slalom Torsdagen den 27/9 kl. 19.00 i Café Snöflingan
  • Uppdaterad: 04 SEP 2018 21:32

Klicka på texten för att ladda ner inbjudan

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultat-räkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) 2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);

g) beslut om val av ombud till FAIK IA (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

h) val av styrelseledamot i FAIK IA.

13. Övriga frågor.

Skribent: Thomas Karlsson
Epost: Adressen Gömd


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Falköpings AIK SLK - Skidor
Box 655
52121 Falköping

Kontakt:
Tel: 070-286 01 29
E-post: This is a mailto link

Se all info