Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "FFIKs nyheter"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

FFIKs nyheter


Falköpings FIK kallar härmed till årsmöte 
Plats: Frejahallen 
Datum: Lördagen 20 jan 2018
Tid: kl 14.00

Förslag till dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgift och träningsavgift
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret-/räkenskapsåret
13. Val av styrelse samt ordförande
14. Val av revisor (2st)
15. Val av ledamot i valberedning (2st)
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Kaffe!

(2019-02-02 16:47)
 

Våra vingar växer med stöd av

 

Postadress:
Falköpings FIK - Friidrott
Leonardo Pool Rodriguez, Lexberg Gökhem
52192 Falköping

Kontakt:
Tel: 0515728207
E-post: falkopingsfik@live.se

Se all info