Hoppa till sidans innehåll

Föreningspolicy


Detta är Falu Cykelklubb

Falu Cykelklubb bildades redan 1923 och har fostrat en mängd framgångsrika cyklister genom åren. Klubben har på senare år vuxit på framför allt ungdomssidan tack vare ett stort engagemang från våra ledare och en lekfull och lättsam form av cykelträning.

Vår verksamhetsidé

Falu Cykelklubb ska vara det självklara alternativet för alla cykelintresserade i Falun med omnejd som tycker om att cykla tillsammans. Vi erbjuder motion, träning och tävling för alla åldrar med extra fokus på barn och ungdomar. Vår målsättning är att få fler att träna och tävla på cykel.

Allmänt

Vår policy ska fungera som ett stöd och vägledning för verksamhetens utövare, målsmän och ledare. Dessa ska hållas levande och ändras efter verksamhetens förutsättningar och behov, i en strävan mot ständiga förbättringar.

Policy för barn- och ungdomsverksamhet

I Falu Cykelklubb ska alla barn och ungdomar ges möjlighet att lära sig cykla samt utveckla sin teknik efter egen ambitionsnivå och vad som är bäst för respektive individ. Målet är att de ska lära sig cykla på ett roligt, lekfullt och allsidigt sätt i en uppmuntrande och positiv atmosfär, samt få ett livslångt intresse för idrotten.

Vid deltagande i klubbens verksamhet ska man visa både varandra och ledare respekt. Vi vill också uppmuntra till en stöttande attityd där man hjälper och peppar varandra i såväl med- som motgång. Mobbning, trakasserier och andra former av kränkningar får inte förekomma.

Vi uppmuntrar våra ungdomar att utbilda sig till att bli framtida ledare i klubben,

Policy för träning och tävling

Barn- och ungdomsverksamheten delas in i grupper efter ålder och utvecklingsnivå med minst två ledare per grupp. Träningarna ska framförallt vara roliga, lekfulla, allsidiga och lagom utmanande. De ska också fokusera på att skapa en kamratlig, trygg och social gemenskap inom gruppen för ökad trivsel.

För barn är leken, liksom tävlingen, ett naturligt inslag i idrotten. Tävlingen måste få bli en del av leken men vinnare- respektive förlorarsituationerna ska avdramatiseras. Tävlingsresultaten ska ges mycket liten uppmärksamhet. Deltagandet är det viktiga.

Vid träningar och tävlingar ska alltid godkänd cykelhjälm användas och cykeln ska ha väl fungerande bromsar.

Klubbkläder ska alltid bäras under tävlingar och under prisutdelningar. I tävlingsklass krävs klubbkläder med aktuella sponsorer.

Våra ledare ska ha ledarväst/jacka på sig under träningar. På tävlingar för barn- och ungdomar är det önskvärt att alla som har, använder klubbkläder.

Ett trevligt uppförande och ett vårdat språk gäller såväl före som under och efter träningar och tävlingar. Uppsatta regler i klubbens verksamhet och regler på tävlingar ska också respekteras.

Policy för ledare

Våra ledare ska sträva efter att se varje deltagare både som individ och cyklist, och träningarna ska anpassas till var och ens nivå. För att detta ska lyckas uppmuntrar vi våra ledare att utbilda sig. Vi är också övertygade om att en välplanerad verksamhet är avgörande för att både ledare, och de barn och ungdomar som deltar, ska trivas och nå framgång. Ledarna ska också vara goda förebilder i sitt ledarskap genom att visa respekt och vara rättvisa mot varandra och deltagarna.

Våra ledare ska även bidra till att förmedla klubbens policys till barn och ungdomar på ett enkelt sätt.

Vi kontrollerar också att våra ledare inte har anmärkningar i brottsregistret, som gör dem olämpliga att arbeta med barn och ungdomar, genom att begära in ett begränsat registerutdrag.

Policy för målsmän

Vi vill att föräldrar ska vara ett positivt stöd för sina barn i med och motgång, och inte utgöra en negativ press som bidrar till hets och prestationskrav. Vi vill också att föräldrarna förhindrar att sina barn tränar eller tävlar fysiskt när de är sjuka (feber, halsont etc.).

Att föräldrar engagerar sig är en förutsättning för att vi ska ha en barn- och ungdomsverksamhet. Det är ur föräldragruppen vi i första hand rekryterar våra ledare. Vi ser gärna att föräldrar är delaktiga i aktiviteter runt träning och tävling, särskilt i de yngre barngrupperna.

Policy för alla medlemmar

När man representerar Falu Cykelklubb eller som medlem deltar i någon av våra verksamheter visar vi varandra respekt och omtanke. Vi är stolta över vår förening och gör vårt bästa för att andra ska uppfatta Falu Cykelklubb som en förening med positiva förtecken.

Policy mot tobak, alkohol, droger och doping

Drogfrihet och nykterhet är ett självklart krav vid träning, tävling, läger eller möten som arrangeras av klubben. Detsamma gäller naturligtvis doping som vi tar starkt och tydligt avstånd från.

Som ledare är det extra viktigt att tänka på sitt ansvar och att vara en god förebild för att skapa sunda vanor hos våra barn och ungdomar. I rollen som ledare ska man därför inte nyttja alkohol, tobak, droger eller doping i något sammanhang inom föreningens verksamhet.

Policy för möte med andra människor och djur

Eftersom vi ofta rör oss i områden som används av andra människor för träning och rekreation så är det viktigt att visa hänsyn och respekt. Vi sänker farten, ger oss till känna och håller avstånd vid möte med andra människor och djur.

Trafiksäkerhetspolicy

Transporter ska ske med trafiksäkra transportmedel, följa gällande trafikbestämmelser, anpassad hastighet och total trafiknykterhet. Eventuella böter vid trafikförseelser betalas inte av föreningen.

Alla ska göras medvetna om det stora ansvar det innebär att skjutsa barn och ungdomar i privata bilar till träningar och tävlingar.

Vi samarbetar med berörda myndigheter och verkar för trafiksäker miljö i samband med tävlingar och andra arrangemang som genererar mycket trafik.

Så här gör vi om någon bryter mot vår föreningspolicy

Om någon gör något som vi uppfattar som ett brott mot vår föreningspolicy är det främst ledarens, men också alla andra medlemmmars ansvar att reagera och agera med tillrättavisning. Vid enskild händelse utdelas muntlig varning av ansvarig ledare. Vid upprepning varnas medlem skriftligen av styrelsen och vid återkommande förseelser kan det ytterst handla om att utesluta medlemen.

Så här sprider vi vår föreningspolicy

Föreningspolicyn finns för våra medlemmar här på hemsidan. Vid varje tränarupptakt och vårupptakt går man igenom vår policy. Policyn används också i kontakt med andra i vår omvärld så som skolor, kommun, sponsorer och andra samarbetspartner.

Uppdaterad: 29 JAN 2021 16:50 Skribent: Styrelsen
E-post: Adressen Gömd

 

  Bioracer 

dalabataljon

Drg.heraldisk

 

 

Postadress:
Falu CK - Cykel
c/o Anette Löfgren, Jesper Svedbergsvägen 27
79136 Falun

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: kassor@falucykelklub...

Se all info

RF-SISU

Antidoping

Intersport Logo

Rightforbike