Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 17/2-2022

28 JAN 2022 11:31
Välkomna på årsmöte 17/2-2022 kl 19. Lokal: online - Zoom
 • Uppdaterad: 28 JAN 2022 11:31

Styrelsen har glädjen att bjuda in till ordinarie årsstämma torsdagen den 17 februari kl 19. Pandemiläget gör att årsstämman även i år hålls digitalt på Zoom. Länk är skickad till samtliga medlemmar.

Nedan finns Kallelse till årsmöte 2022 med dagordning och styrelsens förslag till skytteprogram för 2022. Kallelsen kan komma att kompletteras med ev. inkomna motioner senast två veckor före mötet. Det slutgiltiga skytteprogrammet publiceras på hemsidan efter årsmötet.

Påminner om att ev. motioner måste vara Sören Halvarsson till handa senast 1:a februari kl 15.00 på This is a mailto link

Påminner också om att det är dags att betala medlemsavgiften för 2022, á 300 kr för seniorer och 100 kr för juniorer, till Swish 123 350 09 49 eller PlusGiro 291429-9. Märk betalningen med "medlemsavgift" och namn. Kontakta Björn Ahlström om inbetalningskort önskas.

 

Välkomna!

 

Styrelsen, genom Björn Ahlström

 

Kallelse till årsmöte för Falubygdens jaktskytteklubb

 

OBS!

I enighet med årsmötesbeslut 2018 skickas denna kallelse endast ut via e-post till de som inte särskilt anmält önskemål om brevutskick till sekreteraren Björn Ahlström, 070-834 9992.

 

På grund av smittspridning av COVID-19 kommer mötet att hållas helt digitalt även detta år. Utöver anslutning via dator är det också möjligt att ringa in till mötet via telefon. Se separat instruktion. Möteshandlingar skickas ut via E-post. De finns också, efter överenskommelse, att hämta en hos Sekreteraren, Björn Ahlström, tel 070-8349992.

 

Motion till årsmötet skall insändas till ordf. Sören Halvarsson, senast den 1a februari 2022 kl 15.00. Sörens e-postadress: This is a mailto link Ev. motioner samt deras svar från styrelsen kommer att skickas ut via e-post senast en vecka innan mötet samt finnas tillgängliga enligt ovan.

 

 

Lokal: Zoom. Länk för anslutning samt instruktion finns i mejlet till vilket kallelsen bifogats   

Tid:                 torsdagen den 17:e februari 2022 kl 19.00           

 

 

Dagordning

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på̊å rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter.

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, 300 kr för seniorer och 100 kr för juniorer.

Styrelsen föreslår oförändrat, lerduveserier, á 30:-/serie för medlemmar och 50 kr/serie för icke medlemmar i klubben.

På älgbanan föreslår styrelsen oförändrat: 50 kr för skjutintyg gällande älg och björn. 30 kr/serie för icke medlemmar och kostnadsfritt för medlemmar i klubben.

För de jaktlag som, efter överenskommelse med banansvarig, önskar hyra älgbanan för övningsskytte: Österålaget föreslås oförändrat 3000 kr per säsong, 8 tillfällen á max 3 h och Holtägtlaget oförändrat 800 kr/ säsong, två tillfällen.

 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.             
 1. Val av
 2. a) föreningens ordförande för en tid av ett år, nuvarande Sören Halvarsson;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två̊ år, mandattiden för Björn Ahlström och Ben Jansson går ut;
 3. c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år, nuvarande Olof Kringstad;
 4. d) två̊ revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år, nuvarande Lars Karlsson och Per-Ola Olsson. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 5. e) två̊ ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, nuvarande Per-Olof Olausson och Fredrik Niord, av vilka en ska utses till ordförande;
 6. f) Ledare för Kulsektionen på ett år, nuvarande, Sören Halvarsson, Per-Olov Olausson och Göran Lundgren;
 7. g) Banansvarig på älgbanan, nuvarande Sören Halvarsson och på 50-metersbanan, nuvarande Per-Olov Olausson;
 8. h) säkerhetsansvarig på båda banorna, nuvarande Sören Halvarsson;
 9. i) Ledare för Lerduvesektionen på ett år, nuvarande Joakim Tiger och Ben Jansson. Ban- och säkerhetsansvarig för lerduvebanorna, nuvarande Joakim Tiger;
 10. j) Kontaktman för älgbanans övningsskjutningar på ett år, nuvarande Sören Halvarsson, assisterande, Göran Lundgren;
 11. k) Tävlingskommitté på ett år, nuvarande Per-Olov Olausson, Björn Ahlström, Jan Höglund och Joakim Tiger;
 12. l) Behöriga att skriva föreningsintyg, ett år, nuvarande Sören Halvarsson och Björn Ahlström.
 13. Frågor för diskussion
 • Information och diskussion om skjutbanornas framtid
 • Behov av underhållsinsatser på byggnader och banor under det kommande året
 • Arbeten under året med fortsatt avveckling av gamla trapbanan och Holkmossestugan
 • Arbeten med gräsklippning och buskröjning vid banorna
 • Elförsörjningen till Klubbstugan
 • Skytteprogram inkl. tävlingar under år 2021. Programmet skall inlämnas till Miljökontoret före 28 feb
 1. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

 

Vi behöver få in din korrekta e-postadress. Skicka den till Björn Ahlström, falubygdensjaktskytteklubb@gmail.com                           www.falujakt.se

 

Bilagor

 • Styrelsens förslag till skytteprogram 2022

 

Välkomna!

Skribent: Björn Ahlström
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Falubygdens JSK - Skyttesport
Sören Halvarsson, Stråtenbo 130
79194 Falun

Kontakt:
Tel: 02342345
E-post: This is a mailto link

Se all info