Hoppa till sidans innehåll

 

SvRF ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSSEKTIONER

 

Arbetsordning


§ 1 Mål
Ungdomssektionen skall ha som mål för sitt arbete att:
• Främja en god kontakt bland föreningens medlemmar under 26 år och
därigenom skapa en demokratisk och vänskaplig anda.
• Aktivt främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande
• Tillvarata ungdomars möjlighet och vilja att delta i föreningsverksamhet och
demokratiska beslut
• Verka för en stark VI-känsla och ett bra samarbete med föreningens styrelse,
andra sektioner/kommittéer, personal och andra
verksamhetsinriktningar/åldersgrupper.
• Skapa en god kontakt med distriktets ungdomssektion (DUS) och verka för ett
aktivt och bra samarbete mellan ungdomssektionerna i distriktet.


§ 2 Verksamhet
Ungdomssektionen skall arbeta för att:
• Bedriva en aktiv och utvecklande verksamhet inom föreningen där alla
ungdomars hästintresse tillgodoses.
• Ge medlemmarna möjlighet till utbildningar, med och utan häst/ponny för att
öka kunskapen om, och känslan för hästen/ponnyn.
• Utbilda yngre medlemmar i föreningskunskap och demokratifrågor för att
motivera dem att ta ansvar för ungdomsfrågor i föreningen.

§ 3 Medlemskap
Alla föreningens medlemmar under 26 år är medlem i ungdomssektionen.

§ 4 Avgifter
Medlem erlägger endast en medlemsavgift till föreningen enligt dess stadgar och
årsmötets beslut.

§ 5 Utträde och uteslutning
Vad gäller utträde och uteslutning gäller §6 i föreningens stadgar.
Fråga om utträde och uteslutning behandlas av föreningens styrelse.
Medlem kan inte separat utträda eller uteslutas ur ungdomssektionen.

§ 6 Beslutande organ
Ungdomssektionens beslutande organ är årsmötet, extra allmänt möte samt
sektionsstyrelsen. Årsmötet och styrelsen kan tillsätta kommittéer eller motsvarande
(råd, grupper med mera) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer
har de befogenheter som årsmötet och/eller sektionsstyrelsen tilldelat dem.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
Ungdomssektionens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 8 Stadgetolkning
Ungdomssektionens verksamhet bedrivs enligt denna arbetsordning och föreningens
stadgar samt i tillämpliga delar de stadgar som gäller för distrikt och Svenska
Ridsportförbundet. I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning, eller om fall
skulle förekomma vilka inte varit förutsedda i dessa stadgar, överlämnas frågan till
föreningens styrelse.

§ 9 Stadgeändring och upplösning
Förslag till ändring av dessa stadgar kan avges av föreningens styrelse till Svenska
Ridsportförbundet. Ändringar av arbetsordningen görs endast av Svenska
Ridsportförbundet i samråd med Centrala Ungdomssektionen.

§ 10 Rösträtt
Vid sektionens årsmöte/allmänt möte och extra allmänt möte har varje medlem i
ungdomssektionen en röst. Medlem skall ha erlagt medlemsavgift i föreningen för att
utöva sin rösträtt - § 11 i föreningens stadgar.

§ 11 Beslut om omröstning vid allmänt möte
Omröstning sker öppet, eller med sluten votering om medlem så begär.
Dock skall personval ske med slutna sedlar. Vid val med slutna sedlar får en valsedel
inte ta upp fler namn än det antal personer som skall väljas.
Vid lika antal röster äger ordföranden utslagsröst utom i personval och vid sluten
omröstning då lotten avgör.

§ 12 Ungdomssektionens Årsmöte
US årsmöte skall hållas före föreningens årsmöte. Vad gäller kallelse och motioner
gäller vad som stadgas i §13 i föreningens stadgar.

 

 

Uppdaterad: 25 FEB 2021 17:06 Skribent: Marianne Göthberg
E-post: This is a mailto link

 Lizzie och Önne i snön

 

Vi ingår i SVRF 

 

 Vi samarbetar med Sisu 

n1046923386_30266619_792474

ponnylag dressyr 2013Marianne kör släde med Prinsen

263114_234637789899501_5921616_n

Marianne o Yamaica

30896_124840077545940_100000598444859_199112_7620849_n

 

NÅGRA AV VÅRA SPONSORER..

Genom Sopnsorhuset kan 

du sponsra FRK 

 

 

 dalsbanken

 Gå med i Granngårdens kundklubb och stöd FRK 

 

 

ragnerudsjöns camping

 

 

 

" " " "

 

Postadress:
Färgelanda RK - Ridsport
Slätthult 182
45893 Färgelanda

Besöksadress:
Slätthult 182
45893 Färgelanda

Kontakt:
Tel: 052822122
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

""