Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 100131


Föreningen höll årsmöte för verksamhetsåret 2009 den 31 januari klockan 18.00,  på Färjestadens Hembageri, kvällens underhållning var Göran OT Dahlberg som berättade om Ölands Järnvägar. Förutom förhandlingar bjöds även på fika.

 

Föreningens ordförande Helen Winqvist hälsade välkommen och öppnade mötet som besöktes av 37 medlemmar.

Helen valdes till att leda kvällens årsmöte och Gösta Kullman till sekreterare.

Till justeringsmän valdes Kennert Gustafsson och Bibbi Lind.

Styrelsens versamhetsberättelse upplästes och godkändes.

Även resultaträkningen godkändes och revisorernas godkännande av räkenskaperna för 2009.

Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Val:

Helen Winqvist, ordförande.

Styrelseledamöter på 2 år - Tomas Larsson, Birger Rickardsson och Gösta Kullman.

Kvar på ett år sitter Erik Pettersson, Carl-Johan Hultenius och Olle Johansson.

Till suppleanter på ett år valdes Kennet Nyberg och Ingalill Rudman.

Till revisorer på ett år - Berit Hübinette och Inger Henriksson.

Revisorsuppleant på ett år - Elly Hallgren.

Till vintersportsektion på ett år - Erik Pettersson (sammankallande) Olle Johansson, Kennet Nyberg, Karl-Erik Sjöberg och Ingvar Adfolfsson.

Valberedning - Jan Karlsson, Solveig Gustafsson-Ny och Johnny Magnusson.

Under övriga frågor berättade Gösta om föreningens 30-ärsjubileum och att det kommer överraskningar under året.

Inger om Postcyklingen som FMIF troligen kommer att vara funktionärer på. Postens personalklubb håller mästerskap i Lundegård den 11 september.

Börje frågade om boule sektionen - men den var inte aktiv - banorna sköttes dock av Gösta Kullman som såg till att de inte växte igen.

Mötet ajournerades för fika och Göran OT Dahlbergs berättelse om Ölands Järnvägar.

Göran inledde med att han tyckte det var speciellt roligt med kakvalet då en av småkakorna med sylt på, kallas för Järnvägare.

OT är ju en stor vän även av Kalmarsundsbåtarna så vissa kopplingar dem emellan togs upp. Passagerartrafiken med ångbåt till Öland från 1867, tåget på Öland dröjde 40år.

1896 hölls ett stort möte angående järnväg på Öland, initiativtagare A P Danielsson. Färjestaden representerades av Adolf Johansson, Möllstorp.

Tidigare sköttes passagerartrafiken på Öland från skjutsstationer och Gästgiverier.

Varför skulle Öland då ha järnväg? -Öland var "efterblivet" på många sätt, kulturellt etc. -Fanns på flera ställen i övriga Sverige. -I norr behov av virkestransporter från Bödaskogen. -I söder betestransporter till Sockerbruket som byggdes i Mörbylånga.

I norr byggdes BBJ - Böda-Borgholm Järnväg.

Färjestaden-Borgholm och Färjestaden-Ottenby, SÖJ Södra Ölands Järnväg.

Degerhamn mfl orter ville avvakta pga kostnaderna därför fick järnvägen den något egendomliga sträckningen rakt över ön vid Kastlösa.

Viktig händelse för ön - kungen kom t o m till Mörbylånga för invigningen av stationen där.

Rallarna kom från Skåne/Blekinge/Småland/Lappland många bildade familj på Öland och det finns många på ön som idag har rallarblod i ådrorna.

Loken i norr hade namn som Böda - Borgholm - Farmor - Kejsaren i söder var fantasin mindre då loken bara fick nummer.

1928 slog man ihop de olika linjerna till Ölands Järnväg pga ekonomiska problem och 1947 tog Statens Järnvägar, SJ, över.

SJ som samtidigt satte in tågfärjorna Balder och senare Bure för att kunna transportera lok och vagnar till ön. Tidigare hade de forslats hit med pråm.

Viktiga yrkesgrupper: den med störst status var stationsinspektoren, Stinsen. Konduktören som sålde biljetter. Bromsarna som bromsade vagnarna i nedförbackarna. Personal i lokverkstäder/stallar. På de mindre hållplatserna var det oftast kvinnorna som på halvtid tog hand om ruljansen.

Finns det räls kvar? I hamnen i Färjestaden, vid restaurant "På Kaj 4" - gamla Bojen går de t o m in under byggnaden och i lokstallarna ska de finnas kvar enligt uppgift. Dessutom, här och var, järnvägsslipers, trästockarna som låg under rälsen. 

I Lundtorp (huset vid järnvägsgatan på väg mot Skogsby) fanns en rangerbangård. Den långa sega uppförsbacken gjorde att man ställde av vagnarna med betor här för att sedan köra lok och passagerarvagnar ner till Färjestaden. Göran rekommenderar, de som inte cyklat till Skogsby denna väg att göra detta så förstår man.

I Färjestaden fanns förutom Stationen även Järnvägshotellet numera "Sparbankernas Fastighetsbyrå" och ungefär där Kakelcenter ligger fanns det järnvägsbommar.

1961 var järnvägsepoken på Öland slut, 30 september kördes sista turen.

Publiken var med på noterna och det fanns flera som ställde intressanta frågor under föredraget. Göran OT tackades med blommor.

Efter detta togs årsmötet åter upp och det delades ut flitplaketter, "Öländsk Motionstok" till de som deltagit i flest motionsarrangemang under året. Flest hade Inez Nilsson och därefter följde:Marcus Nordén, Ingegerd Isaksson, Inger Petersson, Lars-Erik Hallgren, Elly Hallgren, Jan Karlsson, Helen Winqvist, Tomas Larsson, Ingemo Nilsson, Ingalill Rudman och Birgit Ivarsson. Det brukar delas ut tio men i år blev det tolv då de tre sistnämnda hade lika många stämplar i medlemskortet.

Gösta Kullman fick diplom från Lidingöloppet för 30 genomförda lopp, blommor från föreningen. Blommor även till Kennet Nyberg, 25 Vasalopp, Olle Johansson, 35 Ölandsrundor, Evry Johansson, 20 Vasalopp och Helen Winqvist, föreningens ordförande i 10 år.

Övriga lopp som föreningens medlemmar deltagit i: Vätternrundan, Halvvättern, Hjälmaren Runt, Kyrkstafetten, Viktorialoppet, Hornsjön Runt, Sylvesterloppet och Margaretaloppet m fl. 

Ett stort tack riktades till Elly Hallgren som ställt upp och ordnat med fikat på Hembageriet. Elly som även fick representera alla de som under året på olika sätt hjälpt oss vid olika arrangemang, fick en stor applåd.

Tack till alla, motionärer, funktionärer, söndagsvärdar och sponsorer! 

Uppdaterad: 08 FEB 2010 22:48 Skribent: Tomas Larsson

Postadress:
Färjestadens Motions IF - Skidor
Erik Petersson, Storgatan 9
38631 Färjestaden

Kontakt:
Tel: 0768636532
E-post: This is a mailto link

Se all info