Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 120129


Föreningen höll årsmöte för verksamhetsåret 2011 den 29 januari klockan 18.00, på Färjestadens Hembageri, kvällens underhållning var Thorsten Jansson som berättade om "Vi går runt Öland". Förutom förhandlingar bjöds även på fika.

 

Föreningens ordförande Tomas Larsson hälsade välkommen och öppnade mötet som besöktes av 40-talet medlemmar.

Mötet började med en parentation, en tyst minut för avlidna styrelsemedlemmen och ordföranden under 11 år - Helen Winqvist.

Tomas valdes till att leda kvällens årsmöte och Gösta Kullman till sekreterare.

Till justeringsmän valdes Bibbi Lind och Kennert Gustafsson.

Styrelsens versamhetsberättelse upplästes och godkändes.

Även resultaträkningen godkändes och revisorernas godkännande av räkenskaperna för 2011.

Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Val:

Tomas Larsson, ordförande.

Styrelseledamöter på 2 år - Kennet Nyberg, Birger Rickardsson och Gösta Kullman.

Kvar på ett år sitter Erik Pettersson, Carl-Johan Hultenius och Olle Johansson.

Till suppleanter på ett år valdes Ingalill Rudman och Leif Nilsson.

Till revisorer på ett år - Berit Hübinette och Inger Henriksson.

Revisorsuppleant på ett år - Elly Hallgren.

Till vintersportsektion på ett år - Erik Pettersson (sammankallande) Olle Johansson, Kennet Nyberg, Karl-Erik Sjöberg och Ingvar Adfolfsson.

Valberedning - Jan Karlsson, Solveig Gustafsson-Ny och Johnny Magnusson.

Medlemsavgiften för nästa år - 2013 beslöt man höja till 50 kronor för vuxna och behålla 20kr för ungdom upp ti o m 15 år.

Under övriga frågor berättade Tomas om att föreningen kommer att få ett arrangemangsbidrag på 10000:- att utveckla ett av sina arrangemang med - Ölandsrundan. Föreningen utvald som ett av fem arrangemang för 2012. Fem nya väljs för 2013. Bakom projekt Ölandsidrotten, som det kallas, står Smålandsidrotten, Ölands IK, Camping Öland, Ölands Näringslivskontor ett EU och Leader-projekt. I föreningens projektgrupp ingår Tomas, Leif, Erik och Olle.

Mötet ajournerades för fika och Thorsten Janssons berättelse och bilder - Vi går runt Öland. En fantastisk berättelse i ord och vackra diabilder. Vi, syftade på att Thorsten hade en kamrat med sig runt de 26 etapperna, Lars Lindell. Start i januari 1998 vid Ottenby och Långe Jan och tillbaka i maj 1999. Kusten upp på östra sidan 20 mil lång pga en mycket "sårig" kust på nordöstra ön och 737 stängsel som försvårade promenaden. I oktober hade man nått Norra Udden det datum då det var tänkt att hela rundan skulle vara avslutad men icke. Västra sidan ner var "bara" 15 mil. Den kunde blivit mycket jobbig men då det blev en sträng vinter med mycket is kunde man gå på den utanför kuststräckan ner till Färjestaden. Efter föredraget kunde åhörarna köpa hans bok om äventyret: Öland Runt till fots. Thorsten tackades med blommor.

Efter detta togs årsmötet åter upp och det blev lottdragning och efter detta delades det ut flitplaketter, "Öländsk Motionstok" till de som deltagit i flest motionsarrangemang under året. Flest hade Marcus Nordén med 39 stämplar, Inger Pettersson 38, Ingegerd Isaksson, Lars-Erik Hallgren 37, Karin Sörensson, Mats Johansson, Jan Karlsson 36, Inez Nilsson, Marianne Johansson 35, Gösta Kullman och Tomas Larsson 34.

Erik Petersson fick mottaga Vätternrundans Veteranklubbs standar för 35 genomförda Vätternrundor. Den fina plaketten för 40 genomförda Vasaloppet med ingraverat Nr 140 fick Erik också mottaga samt blombukett från föreningen.

Övriga lopp som föreningens medlemmar deltagit i: Göingerundan, Ihretrampen, Döderhultstrampen, tre etapper av cykelloppet Laholm 6-dagars, Vätternrundan, Halvvättern, Tjejvättern, Hjälmaren Runt, Kvastaloppet, Dacketrampen, Kyrkstafetten, Viktorialoppet, Hornsjön Runt och Margaretaloppet, Ö-rullen och Bödasandsrullen på rullskidor, Halv-Vasan, Tjejvasan m fl.

Elly Hallgren fick också blommor för att hon ordnat med fika, dukning mm på Hembageriet denna kväll.

Tack till alla, motionärer, funktionärer, söndagsvärdar och sponsorer!

Uppdaterad: 28 JAN 2013 00:02 Skribent: Tomas Larsson

Postadress:
Färjestadens Motions IF - Skidor
Erik Petersson, Storgatan 9
38631 Färjestaden

Kontakt:
Tel: 0768636532
E-post: This is a mailto link

Se all info