Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 130127


Föreningen höll årsmöte för verksamhetsåret 2012 den 27 januari klockan 18.00, på Färjestadens Hembageri, kvällens underhållning var vår medlem Kjell Hågestad "100-marathonmannen". Förutom förhandlingar bjöds även på fika.

 

Föreningens ordförande Tomas Larsson hälsade välkommen och öppnade mötet som besöktes av 38 medlemmar.

Ett framgångsrikt och spännade år lägger vi bakom oss. Framgångsrikt med stort deltagarantal med bra ökningar på våra cykellopp samt ett bra ekonomiskt år. Spännade var samarbetet med projekt Ölandsidrotten med syfte att öka just deltagarantal på Ölandsrundan, depån i Gårdby under Ironman och införskaffandet av en teamdräkt för våra cyklister.

Tomas valdes till att leda kvällens årsmöte och Gösta Kullman till sekreterare.

Till justeringsmän valdes Bibbi Lind och Gunnel Nyberg.

Styrelsens versamhetsberättelse upplästes och godkändes.

Även resultaträkningen godkändes och revisorernas godkännande av räkenskaperna för 2012.

Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Val:

Tomas Larsson, ordförande.

Styrelseledamöter på 2 år - Erik Petersson, Carl-Johan Hultenius och Olle Johansson.

Kvar på ett år sitter Kennet Nyberg, Gösta Kullman och Birger Rickardsson.

Till suppleanter på ett år omvaldes Ingalill Rudman och Leif Nilsson.

Till revisorer på ett år - Berit Hübinette och Inger Henriksson.

Revisorsuppleant på ett år - Elly Hallgren.

Till vintersportsektion på ett år - Erik Pettersson (sammankallande) Olle Johansson, Kennet Nyberg, Karl-Erik Sjöberg och Ingvar Adfolfsson.

Valberedning - Jan Karlsson, Solveig Gustafsson-Ny och Johnny Magnusson.

Medlemsavgiften för nästa år - 2014 beslöt man behålla 50 kronor för vuxna och behålla 20kr för ungdom upp ti o m 15 år.

Inga motioner eller övriga frågor.

Mötet ajournerades för fika och Kjell Hågestad hälsades välkommen och presenterades som "100-marathonmannen" med det var numera inaktuellt då han var uppe i 105 för dagen. Kjell berättade i ord och bild om sitt 100:e marathonlopp i Stockholm som sammanföll med 100-årsjubileet av marathonloppet i "Solskensolympiaden 1912". Kjell sprang hela sträckan med en skylt i handen om att det var hans 100:e marathon. Efter detta övergick han till att, med Berit Lundströms support, berätta och visa vackra bilder från upplevelsen i Schweiz 2010 - Swiss Alpine Marathon. I slutet av juli genomfördes ett antal sträckningar i Davos där Berit sprang 42 km och sönderskrapad efter en vurpa med 11 km kvar släpade sig i mål. Kjell sprang däremot den oerhörda sträckan över 78km (som från Färjestaden till Böda men i vilken terräng). Alpint vackert men väldigt backigt, högsta punkten vid ca 2600  m, stundtals kunde man bara gå. Kjell tog sig runt på 12 timmar och 26 minuter. På frågan om han skulle göra det igen så svarade han att sådana här lopp var engångsföreteelser och att de ville ha nya utmaningar. Kjell tackades med blommor och de båda fick medlemskap i föreningen för 2013.

Efter detta togs årsmötet åter upp och det delades ut flitplaketter, "Öländsk Motionstok" till de som deltagit i flest motionsarrangemang (42 möjliga) under året. Flest hade Inger Petersson med 39 stämplar, Ingegerd Isaksson, Marianne Johansson, Mats Johansson och Tomas Larsson 38, Karin Sörensen 37, Inez Nilsson och Marcus Nordén 36, Gösta Kullman 35, Rosalie Wallster och Jan Karlsson 34.

Erik Petersson fick medalj för terräng-ÖM i klass M70.

Vintersportsektionen med Erik Petersson, Olle Johansson, Kennet Nyberg, Ingvar Adolfsson och Karl-Erik Sjöberg fick blommor för deras jobb med skidspåren i samhället och i Saxnäs. Många tack har inkommit från allmänheten via Gästboken och mail.

Ordföranden fick blommor för sitt arbete med hemsidan och Olle för att han leder träningen på Malkars.

Elly Hallgren fick också blommor för att hon ställer upp och hjälper till med fikat.

Ordföranden riktade ett tack till styrelsekamraterna, kanslisten, funktionärer för utan dem kan vi inte genomföra arrangemangen och sist men inte minst alla motionärer-utan dem ingen förening!

Årsmötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse.

ÅM13 38 personer på ärsmötet 130127

Uppdaterad: 28 JAN 2013 00:02 Skribent: Tomas Larsson

Postadress:
Färjestadens Motions IF - Skidor
Erik Petersson, Storgatan 9
38631 Färjestaden

Kontakt:
Tel: 0768636532
E-post: This is a mailto link

Se all info