Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 160131


Färjestadens Motions årsmöte för verksamhetsåret 2015 den 31 januari klockan 18.00, på Färjestadens Hembageri, kvällens gäst var Karl-Oskar Erlandsson som berättade om gamla Färjestaden. Förutom förhandlingar bjöds även på fika. Ett drygt 30-tal medlemmar kom till mötet. (bilden ordförande Tomas Larsson och föreningens äldsta medlem som i februari fyller 92 år, Marcus Nordén som hade flest motionspromenadtillfällen under 2015, missade inte en enda)

Föreningens ordförande Tomas Larsson hälsade välkommen och öppnade mötet.

Under året har vi arrangerat cykellopp som Alvartrampen ihop med Mörbylånga GoIF, loppet hade en bra ökning av deltagare. Sedan Skansentrampen/Öland Tvärs och Ölandsrundan som minskade i deltagarantal då det var ett uselt väder. Vi höll även i år depå i Eriksöre i Wings for life world run. Arrangerade en löpning ihop med Köpstaden. Ekonomiskt blev det ett minus-år men räknar man bort investeringen av en snö-scooter och ombyggnaden av förrådet så blev det ett bra överskott även om det inte syns i behållningen. Föreningen har en solid kassa.

Många av våra medlemmar har deltagit i olika arrangemang i löpning, cykel, skidor, simning, triathlon etc runt om i Sverige som går att läsa om på hemsidan. Nämnas kan Erik Petersson som vann H 70 i Terräng-ÖM och dessutom blev ÖM-mästare i friidrott H 70 100 m och 1500 m.Tomas cyklade för utom nedan nämnda Vätternrundan även Hjälmaren Runt för 20:e gången.

Tomas valdes till att leda kvällens årsmöte och Gösta Kullman till sekreterare.

Till justeringsmän valdes Eva Johansson och Marianne Johansson.

Styrelsens versamhetsberättelse upplästes och godkändes.

Även resultaträkningen godkändes och revisorernas godkännande av räkenskaperna för 2015.

Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Val:

Tomas Larsson, ordförande.

Styrelseledamöter på 2 år - Birger Rickardsson, Kennet Nyberg och Gösta Kullman.

Kvar på ett år sitter Carl-Johan Hultenius, Olle Johansson och Erik Petersson.

Till suppleanter på ett år omvaldes Ingalill Rudman och Leif Nilsson.

Till revisorer på ett år - Berit Hübinette och Inger Henriksson.

Revisorsuppleant på ett år - Elly Hallgren.

Till vintersportsektion på ett år - Erik Pettersson (sammankallande) Olle Johansson, Kennet Nyberg, Karl-Erik Sjöberg och Ingvar Adfolfsson.

Valberedning - Jan Karlsson, Solveig Gustafsson-Ny och Birgit Pettersson.

Medlemsavgiften för nästa år -  2017 beslöt man höja till 70 kronor för vuxna och behålla 20 kr för ungdom upp t o m 15 år. Höjning pga att den är för låg om man ser till andra föreningar och att den inte höjts på många år.

Inga motioner.

Övriga frågor - informerades om att, då föreningen har en solid kassa, köpt en ny snöscooter till spårläggning (tyvärr ser det dåligt ut för skidor i år). Dessutom tillbyggnad av föreningens förråd uppe i motionsspåret..

Mötet ajournerades för fika och efter detta kvällen gäst Karl-Oskar Erlandsson välkomnades. Karl-Oskar berättade kunnigt om det gamla Färjestaden. Om forntiden och de boplatser som kunnat konstateras från denna tid runt Färjestaden som bl a längs med "Sandåsgatan" och nedanför Landborgen. Den vackra guldkragen "Färjestadskragen" från Folkvandringstid ca 400-talet som hittades söder om Skansen. Sveriges tyngsta guldföremål som hittats med sina 700 gram. Förmodligen gjord av någon kunnig i området Öland/fastlandet då ornamenteringen tyder på detta. Färjestaden som omnäms första gången 1389. Att Erik av Pommern 1420 ville ha ett "fast hus", Kråkeskärs Skans därav namnet Skansen. Visades en intressant topografisk flygbild där man tydligt kunde se den forna skansens placering trots modern bebyggelse. Idag kan man tydligt se detta i hörnet vid dagiset och ut mot Storgatan. Även till viss del i parken mot nya gymmet. Färjeläget som fick en fastare organisation på 1600-talet då det tidigare bedrevs av färjkarlar som inte alltid var så nyktra och alvarliga olyckor hände. Färjestadens Gård där det nuvarande huset är från 1802. Det senaste tingshuset från 1900 som stod på den plats där SPA finns idag och flyttades till hörnet Storgatan/Telegatan mittemot Konsum idag ett bostadshus. Ett mycket intressant förredrag som givetvis innehöll mycket mer och fina bilder.

Efter sitt anförande tackade ordföranden Karl-Oskar med en tulpanbukett och en bunt med bingoremsor för kommande söndagar då han inte ville ha någon ersättning.

Efter detta togs det ajounerade årsmötet åter upp och det delades ut flitplaketter, "Öländsk Motionstok" till de som deltagit i flest motionsarrangemang under året. Flest, 39 st hade: Marcus Nordén därefter Birgit Petersson, Marianne Johansson med 37 tätt följda av Mats Johansson, Tomas Larsson med 36 sedan med 35 stämplar kom Per Olof Engberg, Kerstin Lindström och en trio med 34 Jan Karlsson, Ingegerd Isaksson och Lars-Erik Hallgren.

Erik Petersson och Karl-Erik Sjöberg fick en specialinfattad medalj samt blommor för 45 genomförda Ölandsrundor. Tomas Larsson fick specialgjord pokal och blommor för att han kört sin 40:e Vätternrundan i rad. Elly Hallgren för att hon hjälpte oss med fikat.

Ordföranden tackade för intresset avslutade årsmötet.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 01:51 Skribent: Tomas Larsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Färjestadens Motions IF - Skidor
Erik Petersson, Storgatan 9
38631 Färjestaden

Kontakt:
Tel: 0768636532
E-post: This is a mailto link

Se all info