Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Protokoll Årsmöte


Årsmöte i Färjestadens Tennisklubb 4 mars 2019

  1. Mötets öppnande.                                                                                            Ordförande Mikael Johansson öppnade årsmötet 2019.                                                                                                                                           
  2. 2.   Mötets behörighet.    
  3. Mötet godkändes av årsmötet att ha behörighet med annons i Barometern, information på Facebook, samt FTK hemsida.
  4. 3.   Val av mötets ordförande.                                                             Årsmötet valde Per-Åke Sjöblom som ordförande på årsmötet.
  5. 4.   Val av mötets sekreterare.                                                                                                                                      Årsmötet valde Mikael Johansson som sekreterare på årsmötet.

5. Val av två personer att justera protokollet.                                                                                                                                       Årsmötet valde Karin Alkeberg och Anders Nordh som justerare av årsmötesprotokoll.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året (2018)   Verksamhetsberättelse bilägges till årsmötesprotokollet.

7. Ekonomisk berättelse för förra året. (2018)                                                        Ekonomisk berättelse redovisades av kassör Ronny Johansson. Balansräkning och ekonomisk berättelse bilägges till årsmötesprotokoll.

8. Revisorernas berättelse för förra året. (2018)                                                      Kassör Ronny Johansson redovisade utlåtande från revisor Håkan Malmqvist. Revisorernas berättelse bilägges årsmötesprotokoll.

9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse.                                                                 Årsmötet beslutade att styrelse får ansvarsfrihet för 2018.

10. Årets verksamhetsplan.

Ordförande Mikael Johansson redovisade årets verksamhetsplan vilket bilägges till årsmötesprotokollet.

11. Fastställande av diverse avgifter i Klubben.    

Avgifter FTK 2019

Medlemsavgift:

Junior: 200 kr Senior:  400 kr Familj: 500 kr

Familjemedlemskap gäller för boende på samma hushåll avseende två vuxna och hemmavarande barn upp till 21 år.

Abonnemang inne vecka 1 - 20, vecka 36 - 52 (abonnemang endast för medlemmar):

Abonnemang hög 2400 kr/år (måndag - fredag 16 - 22, lördag och söndag)

Abonnemang låg 1700 kr /år (måndag - fredag 6.00-16.00)

Träningsavgifter:

Träning junior 1 gång/vecka: 800 kr/år

Träning junior 2 gånger/vecka: 1200 kr/år

Träning senior 1 gång/vecka: 1400 kr/år

Timpriser inomhus:

Medlem: 100 kr

Icke medlemmar: 150 kr

Timpris utomhus
Medlem: 100 kr

Icke medlem: 160 kr

                  

12. Val av årets styrelse.

                                                                                

Val av ordförande för 2019:   Mikael Johansson

 

Val av vice ordförande 2019: Anders Nordh

 

Val av kassör för 2019: Ronny Johansson

 

Val av sekreterare för 2019: Mikael Johansson

 

Val av två styrelseledamöter för 2019 - 2020: Nyval ledamot Göran Andersson, omval ledamot Torbjörn Ekman

 

Val av en styrelseledamot för 2019: Beatrice Solhjort, Karin Alkeberg invalda 2018 för två år dvs 2018 - 2019

 

Val av suppleanter i styrelsen för 2019: Juhani Flenerius, Eric Forsberg, Jonas Doverholt  

 

 

13. Val av årets revisorer. Håkan Malmqvist         

                                                                                    

14. Val av årets valberedare. Stefan Nygren

 

 

 

15. Val av årets ledamöter i sektioner.                                                                   

 

Tävlingssektionen 2019:  Sektion utgår, styrelsen styr

 

Företag & Projektsektionen 2019: Sektion utgår, styrelse styr

 

Utbildnings & Ungdomssektionen 2019: Sektion utgår, styrelse styr

 

Driftsektionen 2019: Torbjörn Ekman klubbens driftansvarig, Glendon Karlsson, Staffan Thörnberg, Jonas Doverholt, Juhani Flenerius

                                                                 

16. Drogpolicy.                                                                                                         

Mötet beslutade att drogpolicy ska efterföljas i föreningen. Information kommer att ske under året vid någon av klubbens aktiviteter.

 

17. Firmatecknare

 

Årsmötet beslutade att kassör Ronny Johansson ska vara klubbens firmatecknare för 2019 samt även för perioden 1/1 - 2020 till nästa årsmöte i mars 2020.      

 

 

                                                                     

18. Övrigt

 

Årsmötet beslutade att följande personer ska representera klubben och medverka i Ölands Idrottskrets under 2019. Mikael Johansson, Göran Andersson, Torbjörn Ekman.

 

Glendon Karlsson avtackades av klubben som avgående ledamot efter 19 år i styrelsen.

19. Mötets avslutande

Mötets Ordförande Per-Åke Sjöblom förklarade årsmötet avslutat.

 

Sekreterare:                                               Justerare:

 

----------------------------------------------           -------------------------------        ------------------------------     

Mikael Johansson                                      Karin Alkeberg                      Anders Nordh          

Uppdaterad: 23 NOV 2017 01:03 Skribent: Mikael Johansson
E-post: Adressen Gömd

 

Postadress:
Färjestadens TK - Tennis
Bostorp 112
38696 Färjestaden

Besöksadress:
Tallhöjdens Idrottsplats, Idrottsgatan
38630 Färjestaden

Kontakt:
Tel: 0702372525
E-post: info@farjestadenstk....

Se all info