Hoppa till sidans innehåll

Medlemsmöte 150208


Sammanfattning från medlemsmöte 15-02-08 kl:15:00

1. Styrelsen hälsar välkommen.
På föregående medlemsmöte presenterade styrelsen information om att verksamheten skulle stå inför förändring. En kanslitjänst tillsattes på prov och nya instruktörer kom till klubben på timbasis. Styrelsen skulle utvärdera denna förändring fram till februari och fastställa hur nya organisationen slutligen ska se ut.

2. Ekonomi 
Styrelsen kan berätta att vi gjort ett + - 0 resultat 2014 och att checkkrediten är outnyttjad. Detta är ett stort lyft från föregående år, men självklart vill vi att klubben ska nå bättre resultat än så. Målet är att under 2015 göra plusresultat. 

3. Enkäten 
Styrelsen gjorde en enkät som delades ut till medlemmarna. Det kom inte in jättemånga svar, men tillräckligt för att kunna göra en utvärdering. Denna enkät var en del i styrelsens arbete för att utvärdera förändringarna i organisationen. Generellt var många svar positiva i undersökningen, nedan följer några av de kommentarer som noterades i enkäten. 
”Stämningen på klubben har blivit mycket bättre” 
”Vi behöver fler och bättre hästar” 
”De nya instruktörerna är bra”
”Lektionerna är mycket roliga och varierande” 
”Excet är lite läskig, för han bockar” 
”Lektioner börjar försent ibland”


Excet nu har fått en ny sadel, efter att en equieterapeut har tittat på honom. Han är nu mycket gladare och har skött sig fint på lektionerna under senaste veckorna. Styrelsen berättar också att ofta blir vissa lektioner försenade på grund av att hästarna inte blir klara i tid. Därför uppmanas alla ridande att dyka upp i tid till lektionerna för att göra iordning sina hästar. Rekommenderad tid är 30 minuter innan lektionen. Personal finns på plats för att hjälpa de yngre barnen, i annat fall får man hjälpas åt. 

Det råder brist på ledare för fredagsgruppen samt biljettridningen. Skötare är på uppstart igen, och vi tror att detta kommer bli bättre. Däremot är det viktigt att alla försöker hjälpas åt ideellt för att få dessa aktiviteter att funka.

4. Hästmaterial 
Hästen Tachini, som varit på ridskolan på prov under några månader, har visat sig fungera väl i verksamheten. Styrelsen kan nu meddela att Tachini har köpts för 25 000kr inklusive all utrustning. Styrelsen har beslutat för att från och med hösten 2015 inte hyra hästar från Grällsta Ridcenter. Escola lämnades tillbaka under vintern 2014, då hon var för grön för verksamheten. Styrelsen valde att inte ta någon annan häst istället, då ingen lämplig fanns. Det är dyrt att hyra hästar på detta sätt och klubben behöver nu också stärka kvalitén på hästar.

5. Tävlingsverksamheten 
Filipstads Ridklubb blev utnämnd till ”Årets tävlingsarrangör 2014” vilket vi är jätteglada för. Detta tack vare en ambitiös tävlingssektion och alla funktionärer som ställer upp i ur och skur. Vi behöver bli fler funktionärer, för att orka hålla fortsatt hög kvalité. Dessutom kommer junitävlingarna 2015 vara 4-dagars, nationell tävling. Tävlingarna generererar väldigt bra intäkter för klubben och det är jätteviktigt att vi hjälps åt med ideell kraft. 

Vi har många tävlingar under året och förslag under mötet är att tävlingskommittén ska göra en sammanställning på årets tävlingar och sätta upp på anslagstavlorna.

6. Trivselregler 
För allas trivsel vill styrelsen uppmärksamma att de regler som finns på anläggningen bör respekteras. Flertalet gånger har personer uppmärksammat att rökning sker på anläggningen utanför rökrutorna. Det är oerhört viktigt att vår klubb inte brister på dessa punkter, då vi är en klubb för unga. Viktigt att berörda vuxna respekterar dessa regler, annars vidtas konsekvenser. 

Parkeringen på anläggningen behöver förtydligas, då uppsatta regler inte följs. De parkeringar som finns är på baksidan om privatstallet, samt några få parkeringar mellan gödselstacken och ridskolestallet. Förslag under medlemsmötet är att vi under ekonomiska förutsättningar ska sätta upp tydliga skyltar.
7. Organisationsförändringar 
Styrelsen kan meddela att en omorganisering kommer att ske, då våra ekonomiska förutsättningar gör att vi måste bemanna rätt för att täcka det behov som finns. Dessutom vill styrelsen att organisationens förändring ska göra utrymme för tillväxt och större ekonomisk omsättning. Två av våra instruktörer, Karin och Maria kommer att hålla lektioner fram till mars månad, men väljer därefter att trappa ned på grund av tidsbrist. Christina kommer att fortsätta. Idag har vi två stalltjänstmedarbetare, och en kanslitjänst på 100 %. 

Styrelsen har kartlagt klubbens behov och ser att vi behöver en kanslist på 50 %, vilket innebär att Anette Jonsson kommer att gå ner på 50 % i tjänst för att sköta administrativa uppdrag, som fakturering och bokningar. En stallmedarbetartjänst kommer att tas bort. En kommer att vara kvar på 75 %. Detta innebär att facklig förhandling är påbörjad och ännu är ingen uppsagd, då fackliga förhandlingen inte är klar. 

Styrelsen har efter noggrann utvärdering sett att klubben behöver en Verksamhetschef som håller organisationen samman. En person som ser till ridskolans och hyresgästernas intresse, och som är navet i verksamhetens drift och utveckling. Denne person kommer att verka som instruktör i viss utsträckning samt göra stallarbete. Styrelsen har anställt Linnéa Wiigh på 100%, provanställning med start 1/6-2015. Fram tills dess kommer Linnéa vara timanställd för att täcka vissa behov som klubben har. Linnéa har gjort praktik på klubben under hösten och gjort ett strålande arbete och visat på stort engagemang, som också ligger till grund för styrelsens beslut.  

Linnéa befinner sig just nu på praktik i Holland, och är på sluttampen av sin unghästutbildare utbildning. Hon kommer efter 200 undervisningstimmar även kunna plocka ut ett certifikat på att hon är Ridlärare Level 1, enligt Svenska Ridsportförbundets riktlinjer. Vice ordförande, Marie Dahlgren kommer att vara personalansvarig för Linnéa.  

Styrelsen vill tydligt informera att styrelsens ordförande, Lena Wiigh inte varit involverad i styrelsens omröstning i frågan, eller i diskussioner om anställning av Linnéa.

8. Övrigt 
Linnéa har på uppdrag av styrelsen fått i uppgift att ta fram material för olika alternativ till underlag, då planen är att byta ut underlagen i båda ridhusen under 2015.
Med vänlig hälsning 
Styrelsen
Uppdaterad: 07 JUN 2016 20:10 Skribent: Katarina Hammargren

Partner till FRK:

  Logga Region Värmland

GOTA_stand_cmyk_170pix

 

Loka Brunn

 

FRK på Visit Filipstad:

logo kommunen

Postadress:
Filipstads RK - Ridsport
Box 18
68221 Filipstad

Kontakt:
Tel: 0730235679, 0730235679
E-post: This is a mailto link

Se all info