Hoppa till sidans innehåll

Jämnställhetspolicy


 

 

 
  Flickor och pojkar, kvinnor och män inom Fliseryds Jaktskytteklubb ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och ska dela inflytande och ansvar, på alla nivåer och inom alla områden.  
   

 •

Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva idrott.  
  Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. FJSK vill utforma verksamheten så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.  
     
Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt.  
  Kvinnors och mäns idrottsutövning tilldelas resurser efter samma principer, när det gäller budget, skjutbanor, träningstider och liknande och att kvinnors och mäns idrottande får samma uppmärksamhet.  
     
 • Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ.  
  FJSK arbetar för att dra nytta av de olikheter som finns i kvinnor och mäns sätt att arbeta. Valberedningen arbetar aktivt för att utjämna den för tillfället sneda könsfördelningen inom styrelsen.  
       
•  Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka.  
  Det innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män, ges samma möjligheter att utvecklas som aktiva, ledare, tränare, anställda och förtroendevalda.  
     
 

För att få tyngd och hållbarhet i vår policy kommer vi att lyfta fram den vid årsmöten, gemensamma träffar m.m. Dessutom skall vår policy finnas presenterad på vår hemsida.Ansvaret för att föreningens policy efterlevs ligger på alla berörda runt föreningen, men slutligen på styrelsen

 

 

Utskrift

 

  

.

Uppdaterad: 02 APR 2018 17:50
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Fliseryds JSK - Skyttesport
Sam Almlöf, Åbyvägen 32
38473 Fliseryd

Besöksadress:
Östra Läggevivägen 21
38473 Fliseryd

Kontakt:
Tel: +46702690797
E-post: This is a mailto link

Se all info