Hoppa till sidans innehåll

Trafik/DrogpolyciFliseryds Jaktskytteklubb Trafikpolicy

Fliseryds Jaktskytteklubb ställer sig bakom riksdagen och regeringens Nollvision. Utgångspunkten är ett etiskt ställningstagande. Ingen skall behöva dö eller skadas vid transporter när Fliseryds Jaktskytteklubb har verksamheter.

Alla transporter i samband med våra skytteverksamheter skall ske med erfarna bilförare och trafiksäkra transportmedel, följa gällande trafikbestämmelser, anpassa hastigheten, eco driving och total trafiknykterhet.

Alla som cyklar till och från vår Jaktskytteklubb bör ha cykelhjälm, alla under 15år skall ha hjälm enligt gällande lag.

Att vi inom Jaktskytteklubben är medvetna om det särskilda ansvar det innebär med skjutsningar till o från våra skytteverksamheter. Jaktskytteklubbens mål är att genomföra detta så trafiksäkert som möjligt.

När Fliseryds Jaktskytteklubb skall ut och åka med buss eller transporteras i bilar så görs en lista på vilka som närvarar och där även deras anhöriga skall finnas med i händelse av att man behöver kontakta anhöriga.

Om en olycka inträffar så kontaktas ordförande i Jaktskytteklubben och det blir också han som håller i kontakten mot anhöriga och eventuell press.
Ordförande och ansvarig för detta är:

Birger Fransson
Hagevägen 9

380 53 Fliseryd

Hem tele 0491-92659
Mobil tele 076-0464212
E-post; This is a mailto link

Fliseryds Jaktskytteklubb

Ordf Birger Fransson

 

Drogpolicy för Fliseryds Jaktskytteklubb.

Fliseryds jaktskytteklubbs drogpolicy ska skapa en samsyn och vara vägledande när det gäller föreningens ställningstagande kring frågor som rör tobak och alkohol. Vi vill dessutom att den ska vara tydlig ut mot våra medlemmar om var vi står i frågor rörande tobak och alkohol. Drogpolicyn ska vara vägledande för alla från styrelsen, ledare, ungdomar och föräldrar.

Med tobak menas både snusning och rökning. Vi tillåter inte att föreningens ungdomar under 18 år använder tobak i föreningens lokaler eller på skjutbaneområdet, under eller i anslutning till tränings- eller tävlingsskytte eller annan föreningsaktivitet.

Vi tillåter inte att föreningens ungdomar under 18 år dricker alkohol i samband med vår verksamhet. För de i föreningen och andra skyttar som är äldre än 18 år tillåts inte förtäring av alkohol under eller i direkt anslutning till tränings- eller tävlingsskytte.

Jaktskytteklubben arbetar och verkar mot all användning av narkotika och doping, vi kommer att via föreläsare aktivt informera samtliga medlemmar och vår drogpolicy.

Vid arrangemang i andra lokaler och där Fliseryds Jaktskytteklubb står som ansvariga gäller sunt förnuft. Dock gäller att Fliseryds Jaktskytteklubb och dess deltagare följer gällande lag rörande tobak och alkohol.

Vi strävar efter att ledare och andra vuxna i föreningen i alla sammanhang uppträder som goda förebilder när det gäller förhållandet till alkohol.

I samband med barn och ungdomsverksamhet ser vi även att ovanstående regler gäller för ledare, föräldrar och övriga medlemmar. Med tanke på deras roll som förebilder är det mycket viktigt att de föregår med gott exempel.

Fliseryds Jaktskytteklubb
Ordf Birger Fransson

Uppdaterad: 08 FEB 2013 20:23

Postadress:
Fliseryds JSK - Skyttesport
Sam Almlöf, Åbyvägen 32
38473 Fliseryd

Besöksadress:
Östra Läggevivägen 21
38473 Fliseryd

Kontakt:
Tel: +46702690797
E-post: This is a mailto link

Se all info