Hoppa till sidans innehåll

Protokoll från Årsmötet 2013


Årsmöte med Föreningen Angarns Ryttare

lördagen den 16/2-2013 på GIH, Stockholm

 

 

1. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes Lena Pettersson

 

2. Upprättande av röstlängd

Som röstlängd används anmälda medlemmar till årsmötet

 

3. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Lotta Hjalmarsson

 

4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

Till att justera årsmöteshandlingarna valdes Anna Lisspers Lindau och
Jessica Frödin Boije

 

5. Fastställande att mötet blivit i laga ordning utlyst

Det fastställdes att mötet har blivit utlyst i laga ordning

 

6. Behandling av årsberättelsen

Mötet läste verksamhetsberättelsen som sedan lades till handlingarna

 

7. Revisorernas berättelse

Mötet läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

 

9. Fastställande av balansräkning

Mötet läste ur balansräkningen som fastställdes och lades till handlingarna                                                                                     

 

10. Val av styrelseledamöter samt suppleanter

Följande representanter valdes:

Ordförande   Lena Pettersson (måndag 1)                     Nyval 2 år            

Måndag 2      Saknas                                                       Nyval 1 år    

Måndag 3      Isabella Hallberg                                      Omval 1 år   

Tisdag 1         Ewonne Dahlin                                         Nyval 2 år

Tisdag 2         Agneta Wenström                                    Omval 1 år   

Tisdag 3         Saknas                                                       Nyval 2 år    

Onsdag 1       Kajsa Mattson                                          Omval 1 år   

Onsdag 2       Saknas                                                       Nyval 2 år    

Onsdag 3       Malin Sundkvist                                       Omval 1 år   

Torsdag 1      Saknas                                                       Nyval 2 år    

Torsdag 2      Saknas                                                       Nyval 2 år    

Torsdag 3      Fredrika Andersson                                  Nyval 2 år    

Fredag           Therese Jacobsson                                    Omval 1 år   

Lördag 1        Helena Jansson                                         Omval 1 år   

Lördag 2        Maria Bergwall                                         Nyval 2 år

 

 

11. Val av revisorer samt revisorsuppleanter

Till revisorer valdes: Marianne Johansson och Aja Skogås-Gibo

Till revisorsuppleanter valdes: Ankie Segerljung och Berit Söderberg

 

12. Val av ombud till huvudorganisation/distriktsförbunds allmänna möten

Valberedningen gav styrelsen i uppdrag att utse representant vid behov och intresse

 

13. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen

Ankie Segerljung valdes till sammankallande i valberedning och Åse Nilsson till ledamot

 

14. Fastställande av medlemsavgifter

Det fastställda medlemsavgifterna för kommande år:

Seniorer: 150 kr

Pensionärer: 100 kr

Juniorer: 80 kr

 

15. Övriga frågor

Windfee valdes till årets häst 2012

Uppdaterad: 01 APR 2014 18:10 Skribent: Therese Jacobsson

Postadress:
Föreningen Angarns Ryttare - Ridsport
Johan Andersson, Heimdalsvägen 13
18451 Österskär

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info