Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 10 oktober 2015


Föreningen Angarns Ryttare styrelsemöte lördag 10 oktober 2015 kl. 13.35-13:58, Örsta gård

Närvarande:

Ankie Segerljung, Tor2*

Berit Söderberg, Tor2*

Christine Ambell, Tis3

Johan Andersson, LörV2

Terese Stegfeldt, Mån1*

Ylva Grill, Ons2

Åsa Edell, Tor3

 

Ej närvarande:

Anna Lagerqvist, Mån1*

Annica Nordin, Tis2

Astrid Dahlberg Hansson, Ons3

Carina Pettersson, FreV

Maria von Scherling, Ons1

Sigen Westin, Tis1

Veronica Tollbäck, Mån2

Annika Blomberg, LörV1

 

(Styrelserepresentanter Cecilia Garding, Tor1 och Louise Bergström, Tor1, har slutat. De som anmält sig som nya representantet för Tor1 är Annika Dunvall och Kara Barker Åström.)

 

1. FORMALIA

1.1 Mötet öppnades

 

1.2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet

Ordförande och sekreterare: Christine Ambell

Justersmän: Åsa Edell

 

1.3 Dagordningen godkändes

 

1.4 Godkännande av dagordning

 

1.5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och kunde föras till handlingarna.

 

2. RAPPORTERING

2.1 Ekonomisk rapport

Johan Andersson rapporterade att vi har cirka 104.000 kronor på kontot.

 

2.2 Medlemsantal

Ylva Grill och Johan Andersson är så gott som klara med sammanställningen av vilka medlemmar som inte har betalat. Ylva GRill har ordnat en lista så att man kan se vilka som ska vara medlemmar för år 2016.

 

3. BESLUT (mötet hade ej beslutsförhet)

3.1 Medlemsavgift

Kostnaden för varje medlem är cirka 188 kr som betalas in till förbundet. Seniorer över 65 år har endast behövt betala 120 kr, då de tidigare inte var täckta av försäkringen. Nu gäller försäkringen för medlemmar som är över 65 år.

Mötet beslutade att:

- höja medlemsavgiften för seniorer över 65 år, till 200 kronor.

 

4. ÖVRIGT

4.1 Övriga frågor

Medlemsavgiften

Frågan om när medlemsavgiften bör tas in diskuterades. Ylva föreslog att vi ska ta inden redan innan årets början.

Äldre hinderparken

Ankie Segerljung frågade om de äldre hinder som föreningen tidigare vunnit kan lånas ut till Vera på Västergården. Hindren har inte använts på flera år, är stora och tunga. Däremot är det väldigt fina hinder. Mötet tyckte det lät som en bra idé att låna ut dessa. Christine Ambell tar fram en skrivelse om utlåning av hinderparken.

Sadelludd

De sadelludd som föreningen tidigare köpt in börjar bli slitna. Gruppen som tar fram förslag på budget för år 2016 bör lämna utrymme för inköp av nya sadelludd. Ylva Grill kollar om vi kan få fram en ungefärlig kostnad.

Lokal årsfesten

Lokal till årsfesten diskuterades. Syster och Bror, samt kårhuset vid Östra station, Vallentuna Värdshus, Scoutstugan i Stocksund ska kollas upp. Christine Ambell bokar lokal i Kevinge som kan avbokas ifall vi hittar en mer väl lämpad lokal.

Funktionsadresserna

Vi behöver dubbelkolla funktionsadresserna för This is a mailto link samt lägga till en för This is a mailto link.

 

4.2 Mötet avslutas

 

Sekreterare/Ordförande

Christine Ambell

 

Justeras

Åsa Edell

Uppdaterad: 12 JAN 2016 16:29 Skribent: Ylva Grill
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Föreningen Angarns Ryttare - Ridsport
Johan Andersson, Heimdalsvägen 13
18451 Österskär

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info