Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 17 mars 2015


Konstituerande styrelsemöte med Föreningen Angarns Ryttare tisdag den 17 mars 2015

 

Närvarande:

Anna Lagerkvist, mån 1
Signe Westin, tis 1
Annica Nordin, tis 2
Christine Ambell tis 3
Maria von Scherling,ons 1
Ylva Grill, ons 2
Astrid Dahlberg Hansson, ons 3
Cecilia Garding, tors 1
Louise Bergström, tors 1
Berit Söderberg, tors 2
Ankie Segerljung, tors 2
Åsa Edell, tors 3
Carina Pettersson, fre V
Annika Blomberg, lör V1
Johan Andresson, lör V2


Ej närvarande:
Terese Stegfeldt, mån 1
Veronica Tollbäck, mån 2


Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Ylva Grill och Ankie Segerljung.

 

1. Mötet öppnades


2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
Till ordförande utsågs Christine Ambell, sekreterare Cecilia Garding och
justeringsmän: Ylva Grill och Ankie Segerljung.


3. Dagordningen godkändes


4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna


5. Presentation av nya styrelsen
Alla i styrelsen presenterade sig för varandra.


6. Kommande arrangemang
Det arrangemang som kommer under våren är Sillunchen.


7. Val av kassör
Johan Andersson valdes till Kassör.


8. Val av Klubbmästare
Signe Westin valdes till Klubbmästare.


9. Val av Vice Ordförande
Ankie Segerljung valdes till vice ordförande.


10. Val av tävlingsansvarig
Berit Söderberg valdes till tävlingsansvarig.


11. Val av informationsansvarig
Ylva Grill valdes till informationsansvarig.
Annica Nordin till vice informationsansvarig.


12. Val av utbildningsansvarig
Astrid Dahlberg Hansson valdes till utbildningsansvarig.

 

13. Val av rese- och evenemangsansvarig
Anna Lagerkvist valdes till rese- och evenemangsansvarig.


14. Val av representant för juniorerna
Terese Stegfeldt valdes till representant för juniorerna.


15. Teckningsrätt för ordförande och kassör
Till föreningens firmatecknare valdes ordförande Christine Ambell, personnummer
840804-7127, och kassören Johan Andersson, personnummer 721206-6950, att
teckna föreningen var för sig.


16. Stadgar och medlemsförteckning
Stadgarna delades ut till dem som ville ha samt finns tillgängliga på klubbens webb (www.angarnsryttare.com). Ylva Grill handhar medlemsregistret.


17. Styrelsens adress- och kontaktuppgifter
Kontaktuppgifterna sågs över och kommer att skickas ut till styrelsen. Ingen
motsade sig utlämning av kontaktuppgifter (webb, register, FB odyl). Vid
publikation länkas företrädesvis till sekreterare, kassör och ordförande –
mejladresserna. Ylva kollar om Veronica Tollbäck kan ordna detta.


18. Medlemsavgifter
Det togs upp att Ridsportförbundets nya kollektiva försäkring täcker alla, dvs även
de som är över 65 år, till skillnad mot för den tidigare försäkringen, varför föreslogs att alla seniorer kommer betala lika fr o m 2016, dvs 200 kr per medlem. Juniorerna subventioneras som tidigare med hjälp av de aktivitetsstöd klubben ev tilldelas.


Det beslutades att medlemsavgifterna ska betalas in via PlusGirot i första hand (PG 551179-5), och Swish (nr 1236931075) i andra hand (vid Swishbetalning belastas föreningen med en kostnad på 2 kr per betalning). Med anledning av svårigheterna att hantera kontanter numera beslutades att avskaffa möjligheten till kontant betalning.


19. Övriga frågor
Johan Andersson tog upp att det tas ut en kostnad på 2 kr vid Swishbetalning
varför PG-betalning är att föredra, i övriga fall får kostnaden läggas på avgiften
(exv medlemsavgiften; 200 kr = PG alt 202 kr = Swish).


Det togs även upp om avgiften ev skulle höjas. Johan informerade att just nu ser
det bra ut och att vi förra året hade ett underskott på 3000 kr.


Ylva tog upp Irene Almgrens (fre V) bortgång. Begravningen äger rum den 10
April. Vi vill skänka/sätta in pengar på en fond. Carina Pettersson ska kolla upp
vad de anhöriga till Irene önskar.


Elisabeth Krause fyller 90 år 8 april vilket måste uppmärksammas. Ylva Grill
kontaktar Eva Grahn för tips om present till Elisabeth – och ordnar inköp samt
överlämning.


Det ska komma ut datum på Facebook plus att en lista läggs ut angående
Sillunchen, som är den 14 maj (ev Gökotteridning?). Christine Ambell kollar exakt
datum.

 

Maskeradhoppningen är den 3 april och då anordnas även fikaförsäljning.


Ylva Grill ordnar inloggningsuppgifter till IdrottOnline till alla i styrelsen.


20. Nästa Möte
Nästa möte bestämdes till den 29 april – med fokus på sillunchen.


21. Mötet avslutades
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 


Sekreterare
Cecilia Garding

 

Ordförande
Christine Ambell


Justeras
Ylva Grill
Ankie Segerljung

Uppdaterad: 31 MAR 2015 14:56 Skribent: Ylva Grill
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Föreningen Angarns Ryttare - Ridsport
Johan Andersson, Heimdalsvägen 13
18451 Österskär

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info