Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 29 april 2015


Närvarande:

Johan Andersson, LörV2

Annika Blomberg, LörV1

Signe Westin, Tis1

Anna Lagerqvist, Mån1

Veronica Tollbäck, Mån2

Ylva Grill, Ons2

Annica Nordin, Tis2

Christine Ambell, Tis3

Ankie Segerljung, Tor2

Terese Stegfeldt, Mån1

 

Ej närvarande:

Maria von Scherling, Ons1

Louise Bergström, Tor1

Astrid Dahlberg Hansson, Ons3

Carina Pettersson, FreV

Cecilia Garding, Tor1

Berit Söderberg, Tor2

Åsa Edell, Tor3

 

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

2. Val av:

Ordförande: Christine Ambell

Sekreterare: Veronica Tollbäck

Justeringsmän: Ankie Segerljung & Ylva Grill

 

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 

4. Föregående mötesprotokoll

Inget att justera från föregående protokoll.

 

5. Fixardag och sillunch 14 maj 2015

Fixargänget träffas kl. 10.00.

Christine stämmer av med Gunlög om vad som behöver göras.

Förslag från oss är:

  • uteridbanan
  • terränghindren - översyn av hela banan men prioritera de närmast uteridbanan. Ylva & Ankie inventerar innan.
  • städa och rensa drängstugan *2
  • putsa träns och grimmor
  • se över hindermaterialet i ridhuset - behöver något bytas ut?
  • något i stallet?

Behövs något inköp för detta?

Ylva ser om hon kan ta med en fyrhjuling med släg och en dymo-märkapparat. Anna ansvarar för städning och rensning i drängstugan samt ordnar med släp för att köra skräp till tippen. Övriga tar med sig de verktyg man har och det som kan tänkas behövas under dagen.

Johan tar med sig ett gäng och åker direkt till Granbyhagen för genomgång och fix av det som behövs.

Sillunchen kommer att serveras ca 13.00. Signe och Terese (Åsa erbjudit sig via FB) är ansvariga i köket från ca kl. 10.00. Terese har erbjudit sig att handla efter inköpslista och Christine handlar dricka.

Annica Nordin och Annika Blomberg bakar varsin kaka samt att AB handlar och gör de röror som ska läggas på äggen. Åsa har erbjudit sig (via FB) att koka ägg - ca 80 st behövs. Christine kollar detta med Åsa.

Alla tar med termos för kaffe samt att de som ej närvarat på mötet i dag uppmuntras att baka en kaka och ta med.

Tipsrundan i samband med lunchen anordnas av Marie Linell Persson som vann förra året - Ylva har meddelat henne.

 

6. Ekonomisk rapport

Föreningen har ca 90.000 kr på kontot.

Johan uppskattar det till att ca 30% av medlemmarna ej har betalat medlemsavgiften. Ylva tar fram mejladresser till medlemmarna och Johan börjar med att skicka en påminnelse.

Lena hanterar frågan om LOK-stöd 2015.

 

7. Information om kurs

Anna Lagerqvist och Annica Nordin deltog i kursen "Nyvald i klubbstyrelsen" som anordnades av Ridsportförbundet. Klubben fick tillgång till mycket material som bör förvaras så att alla har tillgång till det. Är läktaren en lämplig plats?

 

8. Övriga frågor

Anhöriglista: bör finnas för varje grupp tillsammans med listan i pärmen på läktaren.

Aktiviteter: Kan vi anorna någon teoretisk aktivitet t ex bedömning av häst?

"Loppis": bytardag med korvgrillning 22 augusti.

Astrid sätter upp info om vart böcker och filmer finns (de förvaras uppe hos Gunlög).

 

9. Nästa möte

Nästa möte är 22 augusti kl. 14.00.

 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Sekreterare

Veronica Tollbäck

 

Justeras

Ankie Segerljung

Ylva Grill

Uppdaterad: 12 JAN 2016 14:58 Skribent: Ylva Grill
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Föreningen Angarns Ryttare - Ridsport
Johan Andersson, Heimdalsvägen 13
18451 Österskär

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info