Hoppa till sidans innehåll

Protokoll från Årsmötet 2015


Årsmöte med Föreningen Angarns Ryttare lördagen den 7/2-2015 på Kevinge
Restaurang, Danderyd

 

1. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes Lena Pettersson.

 

2. Upprättande av röstlängd

Som röstlängd används närvarande medlemmar vid årsmötet.


3. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Veronica Tollbäck.


4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

Till att justera årsmöteshandlingarna valdes Ankie Segerljung och Ylva Grill.


5. Fastställande att mötet blivit i laga ordning utlyst

Det fastställdes att mötet har blivit utlyst i laga ordning.


6. Behandling av årsberättelsen

Mötet läste verksamhetsberättelsen som sedan lades till handlingarna.


7. Revisorernas berättelse

Mötet läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna.


8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.


9. Fastställande av balansräkning

Mötet fastställde balansräkningen och denna lades till handlingarna.                                                                                      

 

10. Val av styrelseledamöter samt suppleanter

Följande representanter sitter kvar ett år till, enligt val på årsmötet 2014:

Måndag 3        Vakant

Måndag 2        VeronicaTollbäck                           1 år kvar

Lördag 1         Annika Blomberg                            1 år kvar

 

Till styrelse, nyval 2år resp fyllnadsval 1 år för följande:

Måndag 1        AnnaLagerqvist/Terese Stegfeldt   nyval 2 år

Tisdag 1          Signe Westin                                  nyval 2 år

Tisdag 2          Annica Nordin                                fyllnadsval 1 år

Tisdag 3          Christine Ambell, ordförande         nyval 2 år       

Onsdag 1         Maria von Scherling                      fyllnadsval 1 år

Onsdag 2         Ylva Grill                                        nyval 2 år       

Onsdag 3         Astrid Dahlberg Hansson              fyllnadsval 1 år

Torsdag 1        Cecilia Garding/Louise Bergström   nyval 2 år       

Torsdag 2        Berit Söderberg/Ankie Segerljung   nyval 2 år       

Torsdag 3        Åsa Edell                                         nyval 2 år       

Fredag 1          Carina Pettersson                          fyllnadsval 1 år

Lördag 2         Johan Andersson                            fyllnadsval 1 år


Som ordförande, vald på två år, valdes: Christine Ambell, Tisdag 3.


11. Val av revisorer samt revisorsuppleanter

Till revisorer valdes: Aja Skogås-Gibo och Lotta Hjalmarsson

Till revisorsuppleanter valdes: Åse Nilsson och Lotta Staff

 

12. Val av ombud till huvudorganisation/distriktsförbunds allmänna möten

Valberedningen gav styrelsen i uppdrag att utse representant vid behov och intresse.

 

13. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen

Eva Grahn valdes till sammankallande i valberedning och Helena Jansson till ledamot.

 

14. Fastställande av medlemsavgifter

Man genomför prishöjningen för 2015 som klubbades igenom på årsmötet 2014.

De nya medlemsavgifterna 2015 är följande:

Seniorer: 200 kr

Seniorer över 65 år: 120 kr

Juniorer: 100 kr

 

15. Övriga frågor

Alberto valdes till årets häst 2014. Lena Pettersson                                      Veronica Tollbäck

 Ordförande                                              Sekreterare

Justeras
Anki Segerljung                                        Ylva Grill

Uppdaterad: 22 MAR 2015 16:40 Skribent: Ylva Grill
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Föreningen Angarns Ryttare - Ridsport
Johan Andersson, Heimdalsvägen 13
18451 Österskär

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info