Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 23 mars 2016


Protokoll Föreningen Angarns Ryttare

Konstituerande styrelsemöte

Onsdag 23 mars 2016, kl. 19.35-20.20, Örsta gård

 

Närvarande:

Signe Westin, tis1

Pernilla Bolander, LV1/tis2*

Åsa Edell, tor3

Katharina Duske, ons1

Anne Hamrebjörk, mån3

Christine Ambell, tis3

Ylva Grill, ons2

Elin Ferngren, freV

Annika Dunvall, tor1*

Kara Barker Åström, tor1*

 

Ej närvarande:

Terese Stegfeldt, mån1*

Berit Söderberg, tor2*

Anna LAgerqvist, mån1*

Astrid Dahlberg Hansson, ons3

Sofia Malm, mån2

Ankie Segerljung, tor2*

Johan Andersson, lörV2

Helena Lundin, tis2*

 

*) Delar på en plats i styrelsen

 

1. FORMALIA

1.1 Mötets öppnande

 

1.2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän

Till ordförande och sekreterare utsågs Christine Ambell och till justeringsmän utsågs Anne Hamrebjörk och Ylva Grill.

 

1.3 Dagordningen godkändes

 

1.4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

2. INFORMATION

2.1 Presentation av nya styrelsen

 

2.2 Stadgar och medlemsförteckning

Styrelsen ombads läsa igenom stadgarna, stadgarna finns på Angarns Ryttares hemsida och längst bak i styrelsepärmen som hänger på väggen i läktaren. De som betalat in medlemsavgiften och mailat adressuppgifter till kassören är medlemmar i Angarns Ryttare. Styrelsen ombeds i egenskap som representant, påminna sin ridgrupp att betala in medlemsavgiften. Mer information finns på anslagstavlan i stallet.

 

2.3 Styrelsens adress- och kontaktuppgifter styrelsen

Ingen motsade sig utlämning av kontaktuppgifter. Ylva ordnar funktionsadresser åt styrelsen. Kontaktuppgifter sågs över och kommer att skickas till styrelsen.

 

2.4 Kommande aktiviteter

Under våren ordnas Sillunch och städdag den 5 maj, eventuellt i samband med Gökotteridning. Ylva Grill sätter upp ett anslag. Årsmöte och årsfest hålls i februari. Utöver detta välkomnas ytterligare aktiviteter. Styrelsen ombeds komma på egena idéer och fråga andra medlemmar.

 

3. Val av styrelseposter

3.1 Val av kassör

Johan Andersson valdes till kassör.

 

3.2 Val av klubbmästare

Signe Westin valdes till klubbmästare.

 

3.3 Val av vice ordförande

Ankie Segerljung valdes till vice ordförande.

 

3.4 Val av tävlingsansvarig

Berit Söderberg valdes till tävlingsansvarig.

 

3.5 Val av informationsansvarig

Ylva Grill valdes till informationsansvarig.

 

3.6 Val av utbildningsansvarig

Elin Ferngren valdes till utbildningsansvarig.

 

3.7 Val av rese- och evenmangsansvarig

Anna Lagerqvist valdes till rese- och evenemangsansvarig.

 

3.8 Val av representant för juniorerna

Terese Stegfeldt valdes till representant för juniorerna.

 

3.9 Val av sekreterare

Kara BArker Åström valdes till sekreterare.

 

4. BESLUT

4.1 Teckningsrätt för ordförande och kassör

Till föreningens firmatecknare valdes ordförande Christine Ambell, och kassören Johan Andersson, att teckna föreningen var för sig.

 

5. ÖVRIGT

5.1 Inga övriga frågor

 

5.2 Datum för kommande möten, kl. 19:35 om inget annat anges:

  • torsdag 21 april, inför städdag och Sillunch
  • lördag 10 september kl. 13:30, i samband med Loppis
  • måndag 3 oktober, inför årsfesten
  • tisdag 6 december, inför årsfesten
  • torsdag 12 januari, inför årsmötet och årsfesten
  • lördag 18 februari, ärsmöte och årsfest

5.3 Mötet avslutades kl. 20:24

 

Ordförande & sekreterare

Christine Ambell

 

Justerare                                     Justerare

Ylva Grill                                      Anne Hamrebjörk

 

 

 

Uppdaterad: 30 MAR 2016 16:45 Skribent: Ylva Grill
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Föreningen Angarns Ryttare - Ridsport
Johan Andersson, Heimdalsvägen 13
18451 Österskär

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@angarnsryttare....

Se all info