Hoppa till sidans innehåll

Protokoll från Årsmötet 2016


Årsmöte med Föreningen Angarns Ryttare

lördagen den 13 februari 2016

 

1. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes Christine Ambell

 

2. Upprättande av röstlängd

Som röstlängd används anmälda medlemmar till årsmötet

 

3. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Anna Lagerqvist

 

4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

Till att jsutera årsmöteshandlingarna valdes Ylva Grill och Ankie Segerljung

 

5. Fastställande att mötet blivit i laga ordning utlyst

Det fastställdes att mötet har blivit utlyst i laga ordning

 

6. Behandling av årsberättelsen

Mötet läste verksamhetsberättelsen som sedan lades till handlingarna

 

7. Revisorernas berättelse

Mötet läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

 

9. Fastställande av balansräkning

Mötet läste ur balansräkningen som fastställdes och lades till handlingarna

 

10. Val av styrelseledamöter samt suppleanter

Måndag 1: Anna Lagerqvist/Terese Stegfeldt, 1 år

Måndag 2: Sofia Malm, 2 år

Måndag 3: Anne Hamrebjörk, 2 år

Tisdag 1: Signe Westin, 1 år

Tisdag 2: Helena Nordin/Pernilla Bolander, 2 år

Tisdag 3: Christine Ambell, Ordförande, 1 år

Onsdag 1: Katharina Duske, 2 år

Onsdag 2: Ylva Grill, 1 år

Onsdag 3: Astrid Dahlberg Hansson, 1 år

Torsdag 1: Annika Dunvall/Kara Barker Åström, 2 år

Torsdag 2: Berit Söderberg/Ankie Segerljung, 1 år

Torsdag 3: Åsa Edell, 1 år

Fredag V: Elin Ferngren, 2 år

Lördag V1: Pernilla Bolander, 2 år

Lördag V2: Johan Andersson, 1 år

 

11. Val av revisorer samt revisorsuppleanter

Till revisorer valdes: Aja Skoga Gibo och Bengt Almgren

Till revisorsuppleanter valdes: Eva Lagergren och Lotta Staff

 

12. Val av ombud till huvudorganisation/distriksförbunds allmänna möten

Valberedningen gav styrelsen i uppdrag att utse representanter vid behov och intresse

 

13. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen

Eva Grahn som sammankallande och Annika Blomberg

 

14. Fastställande av medlemsavgifter

Det beslutades att priserna skall ändras till:

Seniorer över 65 år: 200 kr

Juniorer och seniorer kvarstår på 100 kr respektive 200 kr

 

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor inkomna

 

Ordförande                                         Sekreterare

Christine Ambell                                  Anna Lagerqvist

 

Justerare                                             Justerare

Ankie Segerljung                                 Ylva Grill

 

Uppdaterad: 30 MAR 2016 16:16 Skribent: Ylva Grill
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Föreningen Angarns Ryttare - Ridsport
Johan Andersson, Heimdalsvägen 13
18451 Österskär

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@angarnsryttare....

Se all info