Hoppa till sidans innehåll

Spelregler & Säkerhet


Spelregler & Säkerhet i Örkelljunga Rodd & Kanotklubb

”Vi är alla vänner och hjälps åt”

 

 • Klubbens medlemmar är skyldiga att följa materialförvaltarens eller annan styrelsemedlems tillsägelser beträffande ordningen.
 • Medlemmar ansvarar för egna tillhörigheter och är skyldig att hålla sådan ordning att annan verksamhet eller andra medlemmar inte störs.
 • OBS! Klubben ersätter inte förlorad eller skadad privat egendom.
 • Varje medlem är skyldig att återställa använd utrustning på avsedd plats.
 • Varje medlem är skyldig att tillse att nedskräpning inte sker inom klubbens område.
 • Medlem som genom oaktsamhet skadar eller förlorar klubbens tillhörigheter är skyldig att snarast anmäla detta till materialförvaltare samt att ersätta skadan.
 • Dörrar till klubbhuset eller portar till kanotförråden får inte lämnas olåsta utan uppsikt.
 • Den som sist lämnar klubbens område är ansvarig för att lampor är släckta och alla fönster och dörrar är låsta.
 • Rökning och snusning är förbjuden i klubbens lokaler och på området under klubbens aktiviteter.
 • Under alla samverkansformer inom ÖRKK konsumerar ingen medlem energidryck i någon form! Vuxna samt ungdomar över 15år föregår med gott exempel!”
 • Det är förbjudet att låna annan medlems tillhörigheter utan dennes medgivande.

 

För användande av klubben kajaker gäller följande:

 • För lån av klubbens kajaker krävs genomgången introduktionskurs, kanotskola eller motsvarande kunskaper, uppvisade eller dokumenterade,
 • Klubbens kajaker skall efter användande torkas av innan de läggs in i båthuset. Eventuella lastluckor skall öppnas och packutrymmena torkas ur.
 • Om fel eller skador upptäcks skall felanmälan göras.
 • Klubbens kajaker får transporteras från anläggningen endast i samband med av klubben planerade aktiviteter.

 

Säkerhetsregler gäller följande:

För att får paddla ut krävs Kunskap inom kamraträddning och medverkande tränare.

-14 år: För att paddla ut krävs kunskap inom kamraträddning, ensamräddning, intyg om simkunnighet med kanot (minst 200m) och 1 medverkande tränare,

-15-18 år: För att få paddla ut utan tränare krävs godkännande av tränare eller annan styrelsemedlem, kunskap inom kamraträddning, ensamräddning och intyg om simkunnighet med kanot (minst 200m). Man måste vara minst 2 stycken.

Från 19 år: För att få paddla ut utan tränare krävs kunskap inom kamraträddning, ensamräddning och intyg om simkunnighet med kanot (minst 200m).

OBS: för Vuxen nybörjare krävs godkännande av tränare.

Dokumentet antaget av styrelsen vid styrelsemötet den xx september 2016

Det finns inget album kopplat till denna sida.
 
 

 

 

 

Antidoping 

 

Hölsansfriskvårdscenter

Vi ser fram emot ett bra och framgångsrikt samarbete.

 

 Gripen stiftelsen

Vi tackar för vå nya fina Elio K4:a

 

Sparbanken boken

Vi tackar för vår fina Honda utombordsmotor

 

ÖL

Vi tackar för allt material till sponsortavlan och uppreglingen
av portarna till den nya båtförvaringen

 

Coop logga

Tack för att ni stödjer vår ungdomsverksamhet och
de arrangemang som vi har under åren

 

Åsbohuslogga

Tack för att ni stödjer vår ungdomsverksamhet

 

 

 

Postadress:
Örkelljunga Rodd & Kanotklubb - Kanot
Peter Engström, Lyckstavägen 21G
28635 Örkelljunga

Besöksadress:
Örkelljunga Rodd och Kanotklubb, Abborrstigen 3
28635 Örkelljunga

Kontakt:
Tel: 0704159980
E-post: This is a mailto link

Se all info