Hoppa till sidans innehåll

Hur vi tränar Kendo i FSKA


Våra grupper delas in enligt grad och erfarenhet. Under första terminen tillhör nybörjare 16 år och äldre Nyb1. Juniorer samma termin tillhör J1.

När man börjar träna kendo måste man lära sig grunderna för förflyttningar och hugg. Denna träning håller man på med på den första terminen för att förbereda sig för träning i rustning.


Andra terminen går man vidare till nästa klass, från Nyb1 till Nyb2 och från J1 till J2.

Under den andra terminen börjar rustningen användas, då inleds en ny fas i träningen. Allt blir mycket mer ansträngande och i den fria kampen får man finna sig i att träningspartnern hugger och stöter tillbaka. Kendo är krävande, men samtidigt mycket roligt när man väl kommit över den första tröskeln.

I Nyb 2 stannar man tills man graderat till 2 kyu, i J2 stannar man tills dess att ansvarig tränare anser en mogen att gå vidare till nästa klass.

Juniorernas sista klass är J3, där fortsätter man sin träning tills dess att man är gammal nog att träna med klubbens äldre medlemmar.

Vuxna går efter Nyb 2 upp till Kendo 1, där tränar alla mellan 2 kyu upp till 2 dan. Kendo 1 tränar som oftast ihop med Kendo 2 (3 dan och över), tränarna kan dela upp klasserna under vanlig lektion ifall behovet finns.

Den vanliga kendoträningen med rustning har i stort samma moment som i Japan och i resten av världen. Det är traditionell japansk träning som bedrivits på liknande vis sedan väldigt länge. På så vis är det rätt enkelt att förstå och delta i träning även när man har en gästtränare från Japan eller själv befinner sig utomlands eller bara i en annan dojo (träningslokal). Självfallet finns det moderna moment som t.ex. stretching i den nuvarande träningen.

 

I stort kan man skilja mellan två typer av kendoträning. Dels vanlig träning med rustning (bogu eller kendo-gu) och shinai (bambusvärdet) och dels kataträning, eller formträning.

 

Om man skall titta lite närmare på kendoträningen (keiko eller geiko) brukar dessa moment urskiljas:

1. Grundläggande träning

Grundteknikerna är de som tränas från och med första terminen och denna träning fortsätter igenom hela kendoutövandet. Alla andra mer avancerade tekniker är bara variationer av de grundläggande tekniker som man lärt sig som nybörjare. Utöver rena huggtekniker innefattas även fotrörelser och kombinationer av fotrörelser och hugg. Viktiga begrepp inom den grundläggande träningen är Kamae (positionering av kroppen och svärdet), Suburi (huggträning), Maai (avståndsbedömning), Ashi Sabaki (fotarbete).

 

2. Uchikomi-geiko

Uchikomi-geiko är grundläggande huggträning. Till skillnad från suburi då man hugger i luften, hugger man mot någonting. Uchikomi kan tränas med hugg mot uchikomi-bo (en liten läderförsedd bambukäpp), mot shinai (bambusvärdet), eller mot en mottagande träningspartner i rustning. I uchikomi-geiko ingår också grundläggande träning av olika tekniker, waza, såsom t.ex. Shikake-waza och Ojhi-waza. Shikake-waza är hugg där den som utför tekniken initierar attacken medan Ojhi-waza är motattacker eller kontringstekniker.

 

3. Kirikaeshi

Kirikaeshi är kanske den viktigaste träningsformen för såväl nybörjare som avancerade. Ofta används denna träningsform, som går ut på att du med återkommande rörelser hugger mot en mottagares höger och vänster-sida, som en uppvärmningsövning. Kirikaeshi uppmuntrar till stora harmoniska hugg, där korrekt huggteknik appliceras tillsammans med bra fotarbete. I princip alla moment av kendoträningen inkapslas i denna träning.

 

4. Kakari-geiko

Kakari-geiko liknar uchikomi-geiko men är egentligen väldigt annorlunda. Kakari-geiko är attackträning där mottagaren ger utövaren chanser att attackera genom att visa upp öppningar för attack. Mottagaren bör se till att attackerna utförs på ett korrekt sätt. Kakari-geiko är extremt konditionskrävande, men är nödvändigt för att kunna utföra resoluta och orädda attacker i keiko.

 

5. Hikitate-geiko

Hikitate är kamp mellan en instruktör och elev. Det är instruktörens ansvar att leda eleven och instruera denne i kendo. Målet är att eleven skall finslipa sina attacker under vägledning av en krävande men samtidigt uppmuntrande instruktör. Det är viktigt att läraren försöker lägga ner hela sin kropp och själ i just denna elev när träningen pågår. För elevens del gäller det att hela tiden försöka attackera och inte bli för passiv.

Exakt hur hikitate-geiko går till är upp till läraren. Om gapet mellan en lärare och elev är för långt, eller om läraren finner det lämpligt, så kan Hikitate-geiko te sig ungefär som kakari-geiko där läraren erbjuder eleven öppningar att attackera. Som elev skall du därför inte bli förvånad om en lärare helt plötsligt öppnar sig helt för attack, ber dig köra kirikaeshi eller finslipa en speciell teknik. Om läraren blottar sig för attack gäller för elevens del då att attackera i enighet med kakari-geiko, dvs så snabbt och resolut som möjligt. I Japan, då du tränar med höggraderade (7-8 dan), anses det ofta lämpligt och enligt korrekt kendoetikett – att starta med kirikaeshi, följt av kakari-geiko. Om den höggraderade läraren finner eleven lämplig kan eventuellt kakari-geiko sedan övergå i gokaku-geiko (se nedan), men detta är inget man som elev skall förutsätta.

 

6. Ji-Geiko

Ji-geiko (eller Gokaku-geiko) är fri kamp mellan två likvärdiga utövare som efter bästa förmåga försöker attackera och parera varandras attacker.

 

7. Shiai-geiko

Shiai-geiko är matchträning. In i det längsta bör man försöka efterlikna normala matchförhållanden med domare och bana (shiai-jo), men ibland kanske man t.ex. bara har tillgång till en domare. Shiai-geiko är nödvändigt att träna upp inför tävling, inte minst för att kunna utföra korrekt reigi (etikett) inför matchen.

 

Kata

Kata är formträning som tränas i tio uppgjorda former mellan två motståndare. En av de tränande utgör läraren (uchidachi) och den andre dennes elev (shidachi). Läraren begår i varje kata ett misstag, som eleven ser till att utnyttja. Kata är viktigt för förståelsen av kendo.

 

Grader i kendo

Det finns grader i kendo. Först finns det nybörjargrader, så kallade "kyu-grader", fyra stycken, med start från fjärde kyu. Barn och ungdomar under 14 år startar med 6- och 5 kyu. Sedan kommer "dan-graderna" med start från 1 dan. Det är värt att nämna att graderna inte är synliga i bältesfärger eller dylikt som i flera andra budoarter.

 

Detta är i stort hur kendo tränas i FSKAs regi.

Som tidigare nämnts är det också dessa moment som beskrivits ovan, som ingår i traditionell japansk kendoträning.

Uppdaterad: 02 DEC 2010 10:12

Postadress:
Föreningen Stockholms Kendoallians - Budo & Kampsport
Sida Yin lgh 1403, Tätorpsvägen 13
12831 Skarpnäck

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info