Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2018

26 OKT 2017 11:05
  • Uppdaterad: 11 JAN 2018 17:03

Tid: Lördag den 20 januari 2018 kl 19.30, Plats: Restaurang Kina Muren, Odengatan 70, Stockholm


Härmed kallas alla medlemmar i Föreningen Stockholms Kendo Allians till föreningens årsmöte 2018.

I samband med Årsmötet kommer vi under dagen ha en öppen träningspass i stora Konradsbergshallen mellan kl 12 och 17 (se anmälan längre ner). 

För att få rösta på årsmötet krävs att du är medlem i föreningen, dvs har betalat medlemsavgiften om 400 kr samt att medlemmen fyller minst 12 år under mötesåret.

Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen inkomna senast den 20 december (skicka till This is a mailto link).

Direkt efter mötet äter vi vår traditionella sukiyaki-middag. Middagen kostar 190 kr per person och betalas på plats.

Fyll i anmälan om träning, mötesdeltagande samt middag senast söndagen den 14 januari, formulär finns längst ned i denna artikel.

Föreningens styrelseledamöter och tränare bjuds på middagen men du behöver fortfarande anmäla dig till middagen om du kommer.

För allmänna frågor vänd dig till ordförande Sida Yin på This is a mailto link.

DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän (2 st) tillika rösträknare
5. Fastställande av om mötet utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Fastställande av verksamhetsplan
13. Fastställande av föreningens budget
14. Val av förtroendeposter 

  1. kassör väljs för en period av 2 år.
  2. två styrelseledamöter (iaido- & jodoansvarig) väljs för en period om 2 år
  3. fyllnadsval av sekreterare väljs för en period av 1 år.
  4. två revisorer väljs för en period av 1 år
  5. två valberedare väljs för en period av 1 år

15. Behandling av inlämnade förslag/motioner till/från styrelsen
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Väl mött önskar Styrelsen!

Skribent: Sida Yin
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Föreningen Stockholms Kendoallians - Budo och Kampsport
Sida Yin lgh 1403, Tätorpsvägen 13
12831 Skarpnäck

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info