Hoppa till sidans innehåll

ATTESTERING


Attest- Trelleborg Sim (TS)
Trelleborg Sim skall vara en förening med god ekonomisk kontroll. Detta skall uppnås genom att ekonomiska ramar för verksamheten sätts upp årligen och föreningen skapar en budget utifrån dessa ramar. Årsmötet godkänner den slutgiltiga budgeten och styrelsen följer upp budgeten under året att föreningen håller sig inom givna ramar.
För att underlätta och stödja de personer som är verksamma inom föreningen har TS en attestförordning. Denna skall säkerställa att korrekta utbetalningar görs i föreningens namn.
Med attest avses rätten att slutligen godkänna betalningsunderlag innan betalning sker.
Attestering utförs av attestberättigad person och innebär att fakturan eller
betalningsunderlaget är färdigt för utbetalning och att utgiften stämmer överens med den verksamhet och budget som är beslutad. Attesträtten kan genom fullmakt ges tillförordnad person vid ordinarie attestberättigad ledares frånvaro.

POLICY ATTEST

REGELDOKUMENT ATTEST

RUTINDOKUMENT ATTESTERING

Uppdaterad: 07 NOV 2018 09:54 Skribent: Styrelsen
Epost: This is a mailto link

 

 

Annons trelleborgs energi

 

SvS_Grasroten_föreningsmtr_SplashFacebookVåra sponsorer

  

Postadress:
Föreningen Trelleborg Sim - Simidrott
Hyredammsgatan 1
23144 Trelleborg

Besöksadress:
Hyredammsgatan 1
23144 Trelleborg

Kontakt:
Tel: +4641018060
E-post: kansli@trelleborgsim...