Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Uppsala Voltiges årsmöte

2015-02-12 22:39
Datum: 22 februari 2015 Tid: kl 17.00 Plats: OK Linnes lokal på Tallbacksvägen 68 i Uppsala.
  • Uppdaterad: 2015-02-12 22:43

Förslag på dagordning:

 

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av årsavgift (medlemsavgift) för nästkommande år

13. Fastställande av verksamhetsplan

14. Presentation och diskussion av en ekonomisk plan

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet

16. Val av ordförande för föreningen

17. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

18. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se § 22)

20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud

24. Motioner och förslag som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte

25. Sammanträdets avslutande

 

Verksamhetsplan inklusive policys, förvaltningsberättelser, årsberättelse, revisorernas berättelse, valberedningens förslag och styrelsens förslag sändes via e-mail till medlemmarna senast den 15 februari 2015.

 

För att ha rösträtt på årsmötet ska man ha fyllt 15 år och ha betalat medlemsavgift år 2014 eller betalat medlemsavgift för år 2015 senast en månad före årsmötet (2015-01-22). Föräldrar får därmed inte rösta genom barnets medlemskap. Det krävs att även föräldern som vill rösta på årsmötet är medlem och har betalat medlemsavgift.

 

Efter årsmötets avslutande följer ett medlemsmöte samt ett konstituerande möte för den nyvalda styrelsen.

Skribent: Micaela Forsman

Hööks

Sponsorhuset

Ullmax

Postadress:
Föreningen Uppsala Voltige - Ridsport
Anna Lundström, Bruksförvaltarvägen 42
74350 Vattholma

Besöksadress:
Danmarks Edeby
75598 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info