Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2020

06 JAN 2020 11:17
Välkomna till årsmöte den 11 februari kl 18.30 i Kaplansgården vid Danmarks kyrka.
  • Uppdaterad: 06 JAN 2020 11:17

Dagordning för Uppsala Voltiges årsmöte 11 februari 2020

Plats: Kaplansgården vid Danmarks kyrka, Tid: Kl 18.30
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av årsavgift (medlemsavgift) för nästkommande år
13. Fastställande av verksamhetsplan
14. Presentation och diskussion av en ekonomisk plan
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet
16. Val av ordförande för föreningen
17. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
18. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se § 22)
20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
24. Motioner och förslag som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte
25. Sammanträdets avslutande

Efter årsmötet hålls allmänt medlemsmöte och konstituerande styrelsemöte.

Röstberättigad är varje medlem som fyllt 15 år och som har betalat medelsavgift för 2019 och som har betaltat medelsavgift för 2020 senast den 11 januari.

Dagordning för Uppsala Voltiges årsmöte 2020-02-11.pdf

Verksamhetsberättelse Uppsala Voltige 2019.pdf

Resultatrapport_20190101-20191231_mot budget_v2.pdf

Balansrapport_20190101-20191231_v2.pdf

Förvaltningsberättelse 2019_v2.pdf

Budget 2020_4-feb-2020.xls

Valberedningens förslag till styrelse för Uppsala Voltige årsmötet 2020.pdf

Verksamhetsplan Uppsala Voltige 2020.pdf

Stadgar_UV.pdf

Skribent: Katarina Bäcklund Stålenheim
Epost: Adressen Gömd

Hööks

Sponsorhuset

Ullmax

Postadress:
Föreningen Uppsala Voltige - Ridsport
Petter Baeckström, Stabby Allé 12 A
75229 Uppsala

Besöksadress:
Danmarks Edeby
75598 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: uppsalavoltige@yahoo...

Se all info