Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021

10 JAN 2021 17:15
Välkomna till Uppsala Voltiges årsmöte den 16 februari 2021. Årsmötet startar 18.30 men logga gärna in redan 18.15.
  • Uppdaterad: 10 JAN 2021 17:15

Dagordning för Uppsala Voltiges årsmöte 16 februari 2021

Plats: Årsmötet hålls digital på Teams. Tid: Kl 18.30

Klicka här för att delta i mötet.

Logga gärna in redan 18.15 för att testa att tekniken fungerar. 

Länkar till samliga årsmöteshandlingar finns längst ner.

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av årsavgift (medlemsavgift) för nästkommande år
13. Fastställande av verksamhetsplan
14. Presentation och diskussion av en ekonomisk plan
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet
16. Val av ordförande för föreningen
17. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
18. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se § 22)
20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
24. Motioner och förslag som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte
25. Sammanträdets avslutande

Efter årsmötet hålls allmänt medlemsmöte då vi bland annat kommer att diskutera flytten till Gurresta och tävlingsorganisation 2021. Därefter hålls konstituerande styrelsemöte.

Röstberättigad är varje medlem som fyllt 15 år och som har betalat medlemsavgift för 2020 eller har betalat medelsavgift för 2021 senast den 16 januari.

Övriga årsmöteshandlingar:

Dagordning för Uppsala Voltiges årsmöte 2021-02-16.pdf

Verksamhetsberättelse för Uppsala Voltige 2020_ uppdaterad.pdf

Förvaltningsberättelse Uppsala Voltige 2020_uppdaterad.pdf

Resultatrapport Uppsala Voltige 2020 inkl budgetar_uppdaterad 2021-03-11.pdf

Verksamhetsplan Uppsala Voltige 2021.pdf

Valberedningens förslag - Uppsala Voltige årsmötet 2021-02-16.pdf

Stadgar_UV.pdf

Protokoll Uppsala Voltige årsmöte 2021.pdf

Skribent: Katarina Bäcklund Stålenheim
E-post: Adressen Gömd

Hööks

Sponsorhuset

Ullmax

Postadress:
Föreningen Uppsala Voltige - Ridsport
Petter Baeckström, Stabby Allé 12 A
75229 Uppsala

Besöksadress:
Gurresta 144
74191 Knivsta

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: uppsalavoltige@yahoo...

Se all info