Hoppa till sidans innehåll

Kommunen tar över elljusspåret

04 JUL 2022 13:57
I början av juni hade projektgruppen för ny belysning på elljusspåret en träff med Pär Jansson, Kultur & Fritid Nässjö kommun, i Lillsjöstugan.
  • Uppdaterad: 04 JUL 2022 13:57

   Målsättningen/förhoppningen med mötet var att få ett klart besked i kronor om hur mycket kommunen utlovade att stötta vårt projekt med för att byta belysning på elljusspåret. Projektgruppen fick för någon vecka sedan besked att RF-SISU ger ett bidrag på 80 000 kr. Skidförbundet har avslagit klubbens ansökan om bidrag och bidrag i form av Vindbonus från SR Energy (Fredriksdal) var nyligen insänd. Projektgruppen har också klarlagt att Hembygdsföreningen och Forserums Tennisklubb har fått det årliga kommunala anslaget på 50 000 kr för förbättringar i samhället, tilldelat av Samhällsföreningen, när de uppförde sina anläggningar så det borde finans hopp om att även FSOK skulle kunna få bidrag den vägen. Pär har varit kontinuerligt informerad om ovanstående utveckling av ansökningarna.

   Nässjö kommun har haft policyn att det bästa för kommunen är att elljusspåren är föreningsägda. På så sätt har extern ekonomisk stöttning varit möjlig för dess byggande, drift och underhåll. Vår klubbs försök att finansiera ett omfattande underhåll av en befintlig anläggning har dock visat att det är mycket svårt att få större bidrag av allmänna organisationer som Arvsfonden, RF-SISU m.fl. till underhåll. Klubben har påtalat att ett elljusspår i en kransort till en mycket stor omfattning används av allmänheten och andra föreningar och bara i liten omfattning av den ägande föreningen. Det är en samhällsfunktion bland så mycket annat som ett levande samhälle behöver. Pär har i tidigare kontakter i stort instämt i detta. Vid projektgruppens träff med Anton Axelsson, vice. ordförande i Kultur- & Fritid, framförde vi samma åsikt och som gruppen upplevde att han tog till sig och förmodligen har framfört i nämnden. Pär har sett att det har blivit allt mer svårt för föreningar att driva föreningsdrivna anläggningar eller mot ersättning sköta kommunala anläggningar som badplatser m.m. Om man därför skådar framåt så är det förmodligen den enda lösningen beträffande elljusspår i kransorterna att kommunen äger och underhåller dem (i likhet med Lövhult) medan föreningslivet nyttjar dem med aktiviteter inkl. förberedelser som t.ex. spårning för skidåkning.

   Eftersom klubben inte hade beslutat att byta belysning än men önskade att ta ett beslut snarast om detta, frågade vi om i fall kommunen var beredda att stötta oss med hela den miljon kr som budgeterats för detta innevarande år. Pär svarade att han inte hade befogenhet att göra detta.

I stället kommer han i augusti i förslaget till budget för år 2023 (och senare även åren därefter) lägga in en kostnad för att kommunen övertar befintliga spår och förser dem med ny belysning. Allt ska ske i  kommunal regi och föreningarna behöver inte bidra varken ekonomiskt eller med arbetsinsats. Inget löfte gavs att spåret i Forserum blir det första att åtgärdas men det tolkade vi från FSOK vara underförstått. Detta är inte bara Pärs förslag utan frågan har behandlats i Kultur- och Fritidsnämnden. Som vi uppfattade det så är risken liten att förslaget till budget inte ska godkänns för synen på drift av elljusspår är redan förankrad i nämnden.

   Elljusspåret i Anneberg är kraftigt skadat efter vinterns stormar. Kultur & Fritid har utlovat dem hjälp med reparation. Spåret i Forserum är också ur drift p.g.a. nedfallna träd men vi bedömer/tror att lagningsåtgärderna inte ska vara så omfattade. I rättvisans namn utlovade Pär även oss hjälp med reparation bara han fick dokumenterat omfattningen vilken vi inte kan lämna förrän nedfallna träd är borttagna.

   Resultatet av arbetsgruppens arbete blev inte som planerat. De skrivelser som sänts till kommunen och de kontakter projektgruppen haft med politiker och tjänstemän tror vi dock fick dem att fundera över elljusspårens funktion och betydelse i kransorterna. Slutsatsen verkar ha blivit densamma som vår klubbs d.v.s. de är inga idrottsanläggningar utan samhällsfunktioner som nyttjas av alla åldersgrupper och fysiska ambitioner. Då bör det vara kommunens uppgift att ansvara för dess fortlevnad. Därav förslaget att kommunen övertar ägande och underhåll. Vi tror att denna lösning är det bästa som kunde hända för FSOK:s framtid, än bättre än det ursprungliga målet för arbetsgruppens uppgift.

 

Skribent: Rohnny Andersson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Forserums SOK
Rohnny Andersson, Kyrkogatan 6 G
57178 Forserum

Besöksadress:
Lillsjövägen
57178 Forserum

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: forserumssok@telia.c...