Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2007


FRÄMMESTADS IK                                                                                                                          PROTOKOLL

                      Skid-, friidrotts och-                                                                                                                             ÅRSMÖTE

                      orienteringssektion                                                                                                                               2007-02-07

 

 

Närvarande: Bengt-Åke Jansson, ordf., Birgitta Andersson, sekr., Berith Ivehag, kassör, Sune Andersson, Kent Bäckström, Robert Jessen, Bengt Andersson, Andreas Rom, Thomas Karlsson, Marie Andersson, Henrik Sahlström, Kennet Ivehag, Linda Gränswall, Lennart Karlsson, Karin Andersson, Birgitta Andersson och Ingrid Jessen (kom under p.12).

 

 

                      1                      MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Bengt-Åke Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

                      2                      FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Årsmötet har utlysts genom meddelande på hemsidan, mail till medlemmar och meddelande i FIK bladet.

                                            Årsmötet ansåg att mötet utlysts i behörig ordning.

 

                      3                      VAL AV ORDFÖRANDEN FÖR MÖTET

                                            Bengt-Åke Jansson utsågs till ordföranden för mötet.

 

                      4                      VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET

                                            Birgitta Andersson(70) utsågs till sekreterare för mötet.

 

                      5                      VAL AV JUSTERINGSMÄN

                                            Linda Gränswall och Birgitta Andersson utsågs att justera protokollet.

 

                      6                      EVENTUELLA TILLÄGG TILL DAGORDNINGEN

                                            Dagordningen lästes upp och godkändes.

 

7                    DISKUSSION OCH GENOMGÅNG AV FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLANER

                                            FÖR 2007.

Verksamhetsplan för orientering, skidor och friidrott lästes igenom och antogs av mötet med vissa justeringar i verksamhetsplanen för orientering och friidrott.

 

8                    FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I ORGANISATIONSPLAN FÖR SKID-, FRIIDROTT- OCH ORIENTERINGSSEKTION 2007.

Lämnas över till den nyvalda styrelsen att göra ev. justeringar.

 

9          VAL AV SEKTIONSSTYRELSE

Ordf,: Robert Jessen, Sekr,: Birgitta Andersson(70), Kassör: Berith Ivehag

Ledamöter: Bengt-Åke Jansson, Sune Andersson, Kent Bäckström, Bengt Andersson och Andreas Rom.

Suppleanter: Linda Gränswall och Marie Andersson.

                     

Att disponera föreningens bankkonto i Swedbank, Sparbanken Skaraborg samt föreningens postgiro valdes kassören Berith Ivehag,  och ordföranden Robert Jessen,  var för sig.

 . 

9                    VAL AV LEDAMÖTER I KOMMITTÉER MM

 

 

ORIENTERING

 

                                            TRÄNINGSKOMMITTÈ

                                            Bengt Andersson (ordförande).                                            

 

                                            UNGDOMSKOMMITTÉ

Vakant. Lämnas över till styrelsen att arbeta vidare med.

 

ÖJETRAMPSKOMMITTÈ FÖR 2008

Bengt-Åke Jansson

 

KARTANSVARIG

Thomas Karlsson

 

MATERIALFÖRVALTARE

Robert Jessen och Andreas Rom

 

PRISER TILL UNGDOMSFEST OCH ÅRSFEST

Birgitta Andersson(70)

 

TÄVLINGSANMÄLARE

Andreas Rom

 

STATISTIKFÖRARE

Andreas Rom

 

INFORMATÖR

Bengt Andersson

 

REPRESENTANT TILL VÄSTRA SKARABORGSKRETSENS MÖTEN

Bengt-Åke Jansson.

 

REPRESENTANT VOF:S ÅRSMÖTE

Robert Jessen och Bengt Andersson.

 

SKIDOR

 

SKIDANSVARIG

Bengt Engblad och Sune Andersson.

 

REPRESENTANT TILL SKIDFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Sune Andersson

 

FRIIDROTT

 

FRIIDROTTSANSVARIGA

Ralph Hagberg, Kenneth Ivehag och Kent Bäckström.

 

REPRESENTANT TILL FRIIDROTTSFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Ralph Hagberg

 

GEMENSAMT

 

PRESSKLIPPARE

Arne Svahn (NLT) och Birgitta Andersson(70) (SKLT)

 

UTBILDNINGSANSVARIG

Karin Andersson

 

IDROTTSPLATSOMBUD

Sune Andersson

 

FIKBLADSMEDARBETARE

Malin Tengström.

 

10                VAL AV VALBEREDNING

Thomas Karlsson och Lennart Karlsson.

  

11                EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR 2006

Kassören redogjorde för budgetutfallet 2006.

 

                      13                      PRESENTATION AV BUDGETFÖRSLAG 2007

Kassör och ordföranden presenterade budgetförslaget för 2007. Mötet godkände

förslaget.

 

                      14                      ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga frågor.

 

15                MÖTETS AVSLUTANDE

Ordf. tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

                     

 

                                            Vid protokollet

 

 

 

                                            Birgitta Andersson

 

 

                                            Justeras

 

 

 

                                            Linda Gränswall                                                                                        Birgitta Andersson180526 Inbjudan till Klubbmästerskap
180526 Inbjudan till Klubbmästerskap (6)
180613 Inbjudan till 5-kvällars
20180825_132231
Affisch - Folkha_lsoloppet 2016
Affisch - Folkhälsoloppet 2018 (1)
Affisch - Folkhälsoloppet 2018 (1)
DM2015 DMsegrare 2015
eventor
EventorBanner178x42_3 Eventor
FIK klubbkväll 2015 FIK klubbkväll 2015
FIK klubbkväll 2015 2 FIK klubbkväll 2015 2
FIK klubbkväll 2015 2 FIK klubbkväll 2015 2
FIK klubbkväll 2015 2 FIK klubbkväll 2015 2
FIK klubbkväll 2015 2 FIK klubbkväll 2015 2
Flyer O-klubbar Häftigt C 2016
Främmestads Ik2 inbjuder till 5 hk rj
FRÄMMESTADSIK
Handicaplista 2016 Handicaplista 2016 Bengt Andersson
Handicaplista_2016 (1) Handicaplista 2016 Bengt Andersson
Handicaplista_2016 (1) Poängorientering 2016
Handicaplista-13 Handicaplista 2013 poängorientering Bengt Andersson
Handicaplista-13 Poängorientering 2013 Handicap
image1 Innovatum Linda
image1
image1
IMG_4760
IMG_4797
IMG_4963
IMG_5486
Inbjudan Inbjudan Öjetrampen 2015 RJ
Inbjudan Ojetrampsinbjudan
Inbjudan
Inbjudan
Inbjudan dammatch2016 Dammatch 2016 IJ
Inbjudan dammatch2016 Inbjudan dammatch IJ
Inbjudan dammatch2018 (2)
Inbjudan dammatch2018 (2)
Inbjudan KM 2016 KM Främmestad IK 2016 IJ
Inbjudan KM 2016 KM orientering IJ
Inbjudan kostteori Kostteori
Inbjudan Kretsträning Västra Kretsen 2014
Inbjudan Kretsträning Västra Kretsen 2014
Inbjudan till Närkekvartetten 10-13 maj
Inbjudan till Närkekvartetten 10-13 maj
Inbjudan träningsläger
Inbjudan träningsläger
Inbjudan träningsläger_Page_2
Kenneth DM sprint
Klubbafton OL
Klubbafton OL Sida 001
Klubbafton OL Sida 002
KM 2017
KM 2017
KM Främmestad 2018 resultat
KM Främmestad 2018 resultat bana
KM Främmestad 2018 resultat STRÄCKTIDER
KM-15 Inbjudan KM 2015
Kopia av P-OL -17 handicplista
Kretsstafett - 24e april 2018 - Gandvik (1)
Kretsstafett - 24e april 2018 - Gandvik (1)
Kretsträning västra kretsen 2016-04-19 Kretsträning Klyftamo
Kurs Kurs OL Stumpen RJ
Kurs Ol kurs 2015 RJ
Kurs Page 001 Kurs ol 2015 RJ
Namnlös Årsmöte 2015 RJ
naturpasset försäljningsställen
naturpasset försäljningsställen
Ny toppbild Robert
ORGPLAN2018
Orientering med Frammestads IK Höstprogram orientering
PM Pol 2018-08-02
PM Pol 2018-08-02
PM Pol 2018-08-02 (1)
PM Pol 2018-08-02 (1)
P-OL -14 Resultat Sammanlagt 20140605
P-OL -14 Resultat
P-OL -15 bara 30 handicap POL30 Handicap2015
P-OL -15 bara 30 handicap Page 001 Poängorientring 2015
P-OL -15 bara 30 handicap Page 002 Poängorientering 2015
P-OL -15 handicap POL Handicap2015
P-OL -15 resultat Resultat PO2015
P-OL -15 resultat Poängorientering 2015
P-OL -15 resultat (3) Poängorientering 2015-04-23
P-OL -15 resultat (3) Poängorientering 2015-04-23
P-OL -15 resultat (3) Poängorientering 2015-04-23
P-OL -16 resultat - Robert (6)
P-OL -16 resultat - Robert (6Janne)
P-OL -16 resultat - Robert06-02 POL resultat 02-06 BA
P-OL -16 resultat 21-04-16 Poängorientering 2016
P-OL -16 resultat0519 - Robert Resultat POL 20160519 BA
P-OL -16 resultat0525 - Robert Resultat poängorientering 0526 BA
P-OL -16 resultatsam0519 - Robert Samanlagt resultat POL 2016 BJ
P-OL -16 resultatsam0525 - Robert Sammanlagt resultat poängorientering 0526 BA
P-OL -16 resultatsam0525 - Robert Resultat poängorientering 0526 BA
P-OL -16 resultatsaman 06-02 - Robert Poängorientering 02-06 sammanlagt BA
P-OL -16 Samanlagt resultat Poängorientering 2016
P-OL -17 handicplista
P-OL -17 Resultat 31-8-2017-Robert
P-OL -17 Resultat Jan L 8juni
P-OL -17 Resultat Magnus 11maj
P-OL -17 Resultat 0601 Mattihas-Ida -Robert
P-OL -17 Resultat 1juni Ida --Mat
P-OL -17 Resultat 6april Conny
P-OL -17 Resultat Andreas 27april
P-OL -17 Resultat Conny 2018-09-14
P-OL -17 Resultat Jan L 8 juni
P-OL -17 Resultat Kenneth 20april
P-OL -17 Resultat Kerstin Ryda 18maj
P-OL -17 Resultat Kerstin Ryda 5maj
P-OL -17 Resultat Resultat 0907-Johan
P-OL -17 Resultat -Robert
P-OL -17 Resultat Samanlagt 0907-Johan
P-OL -17 Resultat Samanlagt 0907-Johan
P-OL -17 Resultat Sammanlagt 1 juni
P-OL -17 Resultat sammanlagt 2018-09-14
P-OL -17 Resultat sammanlagt 31-8 -Robert
P-OL -17 Resultat Sammanlagt 6april
P-OL -17 Resultat Sammanlagt 8 juni
P-OL -17 Resultat Sammanlagt 8juni
P-OL -17 Sammanlagt 11maj
P-OL -17 Sammanlagt 18maj
P-OL -17 Sammanlagt 20 april
P-OL -17 Sammanlagt 27april
P-OL -17 Sammanlagt 5maj
P-OL -17Handicaplista 2
P-OL -17Handicaplista 3
P-OL -17Handicaplista 4
P-OL -18 16-8 Ulrika
P-OL -18 23-8 Johan
P-OL -18 23-8 Sammanlagt(8)
P-OL -18 Andreas L 180913
P-OL -18 Andreas Rom 2018-04-26
P-OL -18 Conny 180906
P-OL -18 Conny Svhan 2018-04-12
P-OL -18 Handicap
P-OL -18 Handicap 2
P-OL -18 Handicap 20180913
P-OL -18 Jan Larsson
P-OL -18 Linda Linus 2018-05-24
P-OL -18 Linda och Linus 2018-05-24 (3)
P-OL -18 Linda och Linus 2018-05-24 (4)
P-OL -18 M.Kjell 2018-05-03
P-OL -18 PoängOL Bengt-Åke 30-08
P-OL -18 Robert Ingrid 2018-08-02
P-OL -18 Robert Jessen 2018-05-17
P-OL -18 Robert Nina och Anna
P-OL -18 Sammanlagt
P-OL -18 Sammanlagt 10
P-OL -18 Sammanlagt 180913
P-OL -18 Sammanlagt 2
P-OL -18 Sammanlagt 3
P-OL -18 Sammanlagt 4
P-OL -18 Sammanlagt 5
P-OL -18 Sammanlagt 6
P-OL -18 Sammanlagt 6
P-OL -18 Sammanlagt 7
P-OL -18 Sammanlagt 8
P-OL -18 Sammanlagt 9
P-OL -18Sammanlagt 11
P-OL -18Sammanlagt 12
P-OL -Handicap 5 - Robert Handicap 5 Ba
Poängorientering 2014 Främmestad
Protokoll Årsmöte FIK 2018-03-14 utan pnr
RÃ¥glannaruset_2015[1] Råglannaruset 2015
RÃ¥glannaruset_2015[1] Råglannaruset 2015
Resultat 20160512 Resultat 20160512 RJ
Resultat Kretskavlen 2012 Resultat Kretskavel RJ
Resultat Kretskavlen 2012 sträcka 1 Resultat Kretskavel RJ
Resultat Kretskavlen 2012 sträcka 2 Resultat Kretskavel RJ
Resultat Kretskavlen 2012 sträcka 3 Resultat Kretskavel RJ
resultat poängorientering Adreas 20160922
Resultat SAM 20160512 Resultat SAM 20160512 RJ
Resultat sammanlagt 2017-09-14
RJ Resultat 2 poängol 16-4
RJ Resultat 2 poängol 16-4
RÅGLANNARUSET
RÅGLANNARUSET
Råglannaruset 2014 Inbjudan
RÅGLANNARUSET 2018.pptx
RÅGLANNARUSET 2018.pptx
RÅGLANNARUSET 2018.pptx
Råglannaruset[1]
Råglannaruset2013 Inbjudan
Råglannaruset2013
Råglannaruset2013 Råglanna13-1
Råglannaruset2013 Ar
Råglannaruset2013 Råglannaruser13
Råglannaruset2013 Råglannaruset13
S2080003
Samanlagt 2014-06-12
Sammanlagt 2010605
Sammanlagt 2014-06-12 2
Sammanlagt 2014-06-12 2 POL 2014-06-12
Sammanlagt resultat poängorientering 20160922
Skinkjakten 2018 (3)
Träningar VT 2016 Kretsträningar VT 2016
Uppdaterad Inbjudan till 5-kvällars
VM resa 2016
Välkommen att orientera - hösten 2016
Välkommen på vinterträning Vinterträning RJ
Välkommen på vinterträning Vintertäning RJ
Välkommen på vinterträning Vintertäning RJPostadress:
Främmestads IK - Orientering
Birgitta Andersson, Tengene St Källstorp 3,
46792 Grästorp

Kontakt:
Tel: 051424290, 0730657243
E-post: frammestadsik.ol@gma...

Se all info