Hoppa till sidans innehåll

Organisationsplan


Organisationsplan för skid-, friidrott- och orienteringssektionen

 

Styrelsen:

·      Ansvara för kontakter med huvudstyrelse och fotbollssektion.

·      Ha ett övergripande ansvar för sektionens inkomster och utgifter (lotterier, försäljningar, inkomstbringande arbete mm.).

·      Se till att information om sektionens arbete förs ut till medlemmar.

·      Samordning av FIK-dag.

·      Ansvara för uppföljning av medlemsmöte, framtidsvision mm.

·      Postansvarig

 

Ordförande: Ha ett övergripande ansvar för verksamheten.

·        Leda sektionens styrelsemöten.

·        Fördela arbetsuppgifter till respektive kommitté.

·        Ansvara för att befattningsbeskrivning/organisationsplan upprättas och sprids till respektive kommitté.

·        Ansvara för sammanställande av verksamhetsplaner från kommittérna.

·        Hålla i kontakten mellan styrelse och ungdomskommitté.

·        Ansvarig för kontakter med OL-förbund.

·        Representera sektionen vid uppvaktningar och dylikt.

 

Kassör: Övervaka och ansvara för sektionens ekonomiska skötsel.

·        Sköta in och utbetalningar.

·        Se till att budget upprättas.

·        Upprätta bokslut.

·        Övervaka sektionens medlemsavgifter.

·        Söka bidrag och stipendier (kartbidrag mm).

·        Övervaka medlemsregistret för sektionen.

 

Sekreterare: Informations- och dokumentansvarig

·        Föra protokoll på sektionens styrelsemöte.

·        Arkivera styrelsemöteprotokoll.

·        Sammankalla till styrelsemöten och skicka ut dagordning.

·        Skriva verksamhetsrapport.

 

Friidrottskommitté: Ansvara för friidrottsverksamheten

·        Ansvara för klubbens arrangemang av terräng- och löptävlingar.

·        Ansvara för KM i terräng.

·        Informera och ansvara för tävlingsverksamhet i friidrott.

·        Ansvara för löpträning inom sektionen.

·        Ansvara för motionsspår.

·        Ansvara för aktivitet på FIK-dag.

·        Samordna ihop med IP-kommitté skötsel av elljusspår.

 

Skidkommitté: Ansvara för skidverksamheten

·        Informera och ansvara för tävlingsverksamhet i skidor.

·        Ansvara för organisation av skidträning inom sektionen.

·        Ansvara för motionsspår, speciellt anläggande av skidspår.

·        Ansvara för KM i skidor.

·        Ansvara för motionsrummet.

·        Ansvara för aktivitet på FIK-dag.

·        Samordna ihop med IP-kommitté skötsel av elljusspår.

 

OL Träningskommitté: Ansvara för tränings- och tävlingsverksamhet.

·        Ansvara för träningsverksamhet och tävlingsverksamhet planeras och genomförs.

·        Upprätta träningsprogram.

·        Ansvara för träningsläger.

·        Ansvara för klubbens tävlingsverksamhet i orientering (stafetter uttagning-anmälan, herr och dammatch).

·        Ansvara för att KM, dag-ol och natt, genomförs.

·        Ansvara för DOFA-cup genomförs.

·        Ansvara för Poäng-OL.

·        Ansvara för klubbens elitkontakter (ranking mm).

 

OL Ungdomskommitté:

·        Leda sammankomster för ungdomsledare.

·        Ansvara för att ungdomsträning startas.

·        Informera om och ta upp anmälan till tävlingar.

·        Ansvara för att KM för ungdom genomförs.

·         Ansvara för att nyrekrytering bland yngre sker.

·        Ansvara för föräldrakontakter.

·         Ansvara för specifika ungdomsläger.                                                      

·        Planera och leda träningsaktiviteter.

·         Hjälpa nybörjare på tävlingar.

·         Organisera och ordna skjuts till tävlingar och läger.                                    

 

Öjetrampskommitté:

·        Ansvara för Öjetrampen.

·        Planera kartprojekt.

·        Sköta kontakter med markägare och jägare vid kartframställning.

·        Upprätta register över markägare för kartaktuella områden.

·        Ansvara för revidering och kontakter med kartritare.

·        Ansvara för tävlingsansökan.

·        Ansvara för kontakten med samverkande klubb.

 

Materialförvaltare: Ansvara för klubbens fysiska tillgångar

·        Ansvara för ordning i förråd.

·        Ansvara för inköp och utrangerande av material.

·        Ansvara för att material är helt och eventuellt blir lagat.

·        Ansvara för kartförråd.

 

Utbildningsansvarig: Ansvara för föreningens utbildning

·        Informera om studiecirklar.

·        Informera och ansvara för annan utbildning.

·        Ansvara för dokumentation av studiecirklar.

 

Prisansvarig:

·         Anskaffande av priser till ungdomsfest och årsfest.

 

Tävlingsanmälare:

·        Ombesörjer anmälan till orienteringstävlingar.

 

Statistikförare:

·        Sammanställa tävlingsresultat för klubbens orienterare.

·         Föra statistik på ej startande.

 

Informatör:

·        Sköta information till press och på hemsida.

 

Pressklippare:

·         Ansvara för dokumentation av klubbens förekomst i press.

Uppdaterad: 26 NOV 2008 17:58 Skribent: Viktor Claesson

Postadress:
Främmestads IK - Orientering
Birgitta Andersson, Tengene St Källstorp 3,
46792 Grästorp

Kontakt:
Tel: 051424290, 0730657243
E-post: frammestadsik.ol@gma...

Se all info