Hoppa till sidans innehåll

Import av data till IdrottOnline


Import av medlemsdata och närvarodata från andra system till IdrottOnline, ett önskemål från föreningar och förbund där arbete redan pågår

Många önskar integrationer till IdrottOnline av medlemmar och aktiviteter. Några förbund har redan integrationer av medlemmar i bruk eller på gång till IdrottOnline. 

När LOK-stödsreglerna ändrades så ökade även trycket på IdrottOnline för att ta emot aktiviteter och medlemmar från kommersiella system, vilket vi hela tiden har varit positiva till. Men med begränsade resurser så måste vi prioritera och prioriteringen har varit att börja med SF:ens egna tävlingssystem.

Prioriteringsfrågan lyftets på IT-rådet, som är ett rådgivande organ för prioritering och strategi kring IT-frågor inom idrotten, och prioriteringsordningen kvarstår, dvs Riksidrottsförbundet väljer att fortsätta att prioritera SF:s egna verksamhetssystem (men nu även med tillägget) eller en kommersiell aktör som SF:t avtalat samarbete med samt förespråkar och rekommenderar.

Många pratar om att integration är enkelt och borde vara en smal sak. Att bygga integrationer är inte svårt, det är att hitta en hållbarhet och förvaltningsbarhet över tid som kräver eftertanke och omsorg. Men där har vi nu har kommit en bra bit på väg och vi är nu beredda på att efter produktionssättningen i september (23-25/9) dra igång en pilot, med en kommersiell aktör som är rekommenderar av minst ett SF samt ett tävlingssystem där matcher läses över. Om detta löper på enligt plan kommer vi att släppa på ytterligare någon pilot under hösten, för att sedan efter årsskiftet 2015 öppna upp för fler i den takt vi mäktar med.

Vi håller även på att  ta fram integrationsavtal kopplat till detta. Vi kommer att ta ut en årlig licensavgift samt även en avgift baserad på storlek, nivåer tittar vi på och återkommer med.

Beskrivning av API:er, avtalstexter och dokumentation kommer att finnas tillgängligt från och med september på IdrottOnline.se. Men vi öppnar redan nu upp en intresseanmälan för integration till IdrottOnline. Anmälan gör ni här

Vi kommer att behandla inkomna externa leverantörer i turordning. Men vi förbehåller oss rätten att välja en pilot.

Uppdaterad: 09 JUL 2014 15:45 Skribent: Pia Ahlgren