Hoppa till sidans innehåll

Möte kring integration med externa företag


Sammanfattning möte med externa företag som vill integrera, läsa till IdrottOnline

 

Medverkande: Calle Franzen Pastelldata, Henrik Håkansson Sportadmin, Oskar Gustafsson Laget.se,  Johan Berglund laget.se, Peter Andersson Defendo, Robert Larsén svenskalag.se, Pia Ahlgren RF och David Sjöblom RF.

Inbjudna var även Karl Lundqvist BRP system, Håkan Persson Kansliet.net Daniel Alfons Servette och Thomas Carp dlsoftware men som inte dök upp.

Mötet var ett Lync-möte med en länk till mötet i inbjudan.

Inte inbjudna till denna omgång men som har anmält intresse för integration. Torreby Golfklubb, ulf.andersson @medlem, Stefan Johansson Winkamp, Stefan Hjelm Myclub.

 

Mötet handlade om att presentera en plan för integration av personer (aktiv i idrott) samt aktivitet. Men även bolla en kostnadsmodell och ett framtida tänk.

Integration”läsa till RF” kommer att omfattas av ett avtal och en kostnad och dessa ville vi bolla.

IT-rådet tycker inte att kostnaden för integrationen att ”läsa till IdrottOnline” för externa företag ska betalas av idrottens pengar. Pia har räknat på att ungefär 400 timmar behöver avsättas för hela integrationen, kopplat till externa företag som vill läsa till IO under nästa år och då inräknas det utveckling, drift, support, felsökning och information.

Pia presenterade en kostnadsmodell per år som innebär att när man går in i lösningen berättar man hur många föreningar man har, (detta gjordes redan i anmälan) som möjligen kan integrera. Man betalar den kostnaden som motsvaras i tabellen nedan och denna gäller för år 2015. Nästa år görs en avräkning under december hur många föreningar som har aktiverat filtret och då betalar man den kostnaden 2016. Avgiften kommer att sättas inför varje år eftersom den ska vara självfinansierad och då kan den komma att både sänkas och höjas. SF:en integrerar kostnadsfritt med sina egenutvecklade system.

Nuvarande kostnadsnivåer är sammanräknade utifrån det totala antal IF som samtliga externa aktörer har uppgivit att man har, vilket innebär att de som ännu inte har blivit kallade till mötet ingår i kalkylen. Med föreslagen kostnadsnivå landar vi på en intäktssumma på 359 000 kr. Vilket ligger tillräckligt nära de 400 000 kr som Pia har beräknat att kostnaden blir 2015. Kostnaden innefattar både integration med person och aktivitet.

0-3 föreningar   3 000 kr

4-10 IF                 5 000 kr

11-25 IF              10 000 kr

26-99 IF              20 000 kr

100-300              40 000 kr

301-999              60 000 kr

1000-1999          80 000 kr

2000-fler            100 000 kr

 

Modellen innebär att summan är låg för de med få föreningar, men kostnaden per förening blir hög, 1000 kr per förening om man bara har 3 föreningar, medan den för ett företag med många föreningar 3 000 IF blir 33 kr per förening. RF vill inte att de externa företagen tar ut avgiften via föreningen med hänvisning till kostnaden för integrationen.

Detta är en modell och ett förslag på kostnadsnivå som gruppen har fått möjlighet att tycka till och återkoppla på. Tidigare föreslagen modell som bestod av startavgift, årlig kostnad och mängdavgift tyckte IT-rådet slog för hårt mot stora aktörer och blev väl billig för de små.

Gruppen som var med på mötet 6/11-2014 har erbjudits möjlighet att börja integrera personer som ett första steg. För att detta ska gå så smidigt som möjligt kommer det att bokas in lync-möten på 40 minuter 3 gg i veckan under 2 veckors tid, därefter ett 40 minuters Lync-möte per vecka så länge det behövs. På dessa möten kan frågor ställas och besvaras, vi kommer att dokumentera dessa möten i Lync genom att spara ljudfilen. Mail kan så klart även skickas mellan dessa möten och vi besvarar dessa allra senast på Lync-mötena. Dessutom kommer vi att starta en FAQ. David som drog de tekniska förutsättningarna påpekade att vi vill ha återkoppling på dokumentationen som finns.

När integrationen med person är gjord kommer den att kunna släppas i produktion allt eftersom man blir färdig och adekvata tester har genomförts på båda sidor.

Sportadmin har erbjudits att vara pilot till aktivitetsintegrationen om de väljer att tacka nej står Defendo och därefter Pastelldata på tur. När vi gemensamt ser att aktivitetsintegrationen känns stabil så kommer övriga att släppas på antingen en och en eller gemensamt, beroende på vilka svårigheter/farhågor vi ser.

Företagen som medverkade idag på mötet, har t o m onsdag den 12/11 på sig att bestämma sig om man vill göra detta, tackar man ja innebär det att man accepterar kostnadsmodellen och kostnadsnivån samt upplägget och vill bidra till att utforma ett avtal som känns bra för parterna på båda sidor samt att man är beredd att dra igång veckan därefter.

Avtalet kommer att diskuteras med de företag som väljer att gå vidare. Detta är en provomgång för att ha flera integrationer igång samtidigt, som ligger i samma fas. Om detta funkar så ser vi att kravet att vara rekommenderad av ett SF får mindre betydelse. De två största spelarna på marknaden efter IO erbjöds att vara med då kostnadsmodellen får stora konsekvenser för dem. Alla system/företag som har rekommenderats av ett SF bjöds in till mötet idag men alla dök som sagt inte upp.  Förhoppningen är att denna modell känns hanterbar och fungerar som vi önskar och då kommer resterande företag, de som inte dök upp idag och de som inte inbjöds till mötet idag att få medverka på ett likande möte och liknande omgång men med mindre möjlighet att tycka till om kostnadsmodell och avtal.

Är du intresserad av att integrera ditt system med IdrottOnline genom att läsa data till oss, anmäl dig här.

Uppdaterad: 07 NOV 2014 21:46 Skribent: Pia Ahlgren