Hoppa till sidans innehåll

Förbundsadministrationen


Grunden för hela idrotten och IdrottOnline är våra anslutna förbund och dess föreningar. Med Förbundsadministrationen kan du på central nivå administrera era föreningar, ta ut statistik och kommunicera med era föreningar.

Endast de föreningar som finns i IdrottOnline har rätt att ta del av idrottens avtal och bidrag.

 

Funktioner

  Organisationer och organisationskortet

  Personer och medlemmar

  Föreningsavgifter

  Grupper på förbundsnivå

  Utövarbegreppet i förbundet

  Licenser 

  Meriter och utmärkelser

  Statistik och beslutstöd

  Rapporter

Uppdaterad: 10 JUL 2017 13:56