Hoppa till sidans innehåll

Värdegrund


Medlemmarna i Stockholm Top Gymnastics skall känna till och följa gällande värdegrund. 

Som förening har vi ett stort ansvar och förtroende som gymnasterna och deras föräldrar ger oss. Därför har vi tagit fram en värdegrund som omfattar trivselregler, uppförandekoder och handlingsplaner. Det berör och ska följas av alla i föreningen, oavsett vilken roll man har – ledare, anställd, styrelseledamot, förälder eller gymnast.

Värdegrunden skall alltid prägla våra handlingar och bygger på ledorden:

Glädje och utveckling

Gymnastiken i STG ska vara spännande, glädjefylld och motiverande. Vi strävar efter att bli bättre och glädjas av varandras framgång. Vi tar tillvara på varandras kompetens

Öppenhet och omtänksamhet

Vi visar lyhördhet och uppmärksamhet. Verksamheten ska vara öppen och förändringsbenägen och vi arbetar för tydlig kommunikation och ett motiverande klimat.

Trygg miljö

Vi visar alla en ömsesidig respekt och tillit och arbetar aktivt mot kränkande särbehandling. Vi har ledare som är utbildade för sitt uppdrag och vi jobbar för god hälsa och välbefinnande hos barnen.

Klicka här för att läsa hela Stockholm Top Gymnastics värdegrund

En del av värdegrunden innehåller en Uppförandekod  som vi vill ska genomsyra hela föreningen oavsett vilken roll du har; från gymnast till alla unga och vuxna ledare, förälder, anställd eller personer med annan anknytning till föreningen. Här finns en konkret handlingstrappa om hur vi ska agera vid olämpligt beteende, som vi hoppas alla kan ta till sig och känna delaktighet med.

 STG har tillsatt ett Värdegrundsombud som man kan kontakta om man bevittnat något olämligt beteende inom gymnastiken Kontakten sker via vår Nolltoleransknapp STGs värdegrundsombud består av personer i styrelsen vars uppgift är att ge stöd och hantera de anmälningar som kommer in.

Uppdaterad: 20 SEP 2017 15:10 

 

facebook

26810_medium_sponsorhuset_logo_500x172

 


 

Samarbetspartners

 

Vera

Gympa sport

Skins.se

All in Sports

 

 

Postadress:
GF Stockholm Top Gymnastics - Gymnastik
Ulvsundavägen 106
16867 Bromma

Kontakt:
Tel: +4686870770
E-post: kansli@stockholm-top...

Se all info